Datum rođenja: 23.12.1987.
Karijera: Sport
Visina: 170 cm
Težina: 60 kg
Koliko je Tamara Radočaj teška i visoka?

Tamara Radočaj visina i težina?

Tamara Radočaj je visoka: 170 cm
Tamara Radočaj je teška: 60 kg
Tamara Radočaj BMI iznosi: 20.8(normalna težina)

Datum rođenja: 13.3.1974.
Karijera: Sport
Visina: 186 cm
Težina: 76 kg
Koliko je Tatjana Medved teška i visoka?

Tatjana Medved visina i težina?

Tatjana Medved je visoka: 186 cm
Tatjana Medved je teška: 76 kg
Tatjana Medved BMI iznosi: 22(normalna težina)

Datum rođenja: 9.6.1978.
Karijera: Sport
Visina: 193 cm
Težina: 100 kg
Koliko je Tonči Valčić težak i visok?

Tonči Valčić visina i težina?

Tonči Valčić je visok: 193 cm
Tonči Valčić je težak: 100 kg
Tonči Valčić BMI iznosi: 26.8(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 4.5.1980.
Karijera: Sport
Visina: 191 cm
Težina: 82 kg
Koliko je Tomislav Bašić težak i visok?

Tomislav Bašić visina i težina?

Tomislav Bašić je visok: 191 cm
Tomislav Bašić je težak: 82 kg
Tomislav Bašić BMI iznosi: 22.5(normalna težina)

Datum rođenja: 26.3.1981.
Karijera: Sport
Visina: 193 cm
Težina: 74 kg
Koliko je Tomislav Pelin težak i visok?

Tomislav Pelin visina i težina?

Tomislav Pelin je visok: 193 cm
Tomislav Pelin je težak: 74 kg
Tomislav Pelin BMI iznosi: 19.9(pothranjenost)

Datum rođenja: 11.5.1989.
Karijera: Sport
Visina: 174 cm
Težina: 72 kg
Koliko je Tomislav Šorša težak i visok?

Tomislav Šorša visina i težina?

Tomislav Šorša je visok: 174 cm
Tomislav Šorša je težak: 72 kg
Tomislav Šorša BMI iznosi: 23.8(normalna težina)

Datum rođenja: 13.12.1981.
Karijera: Sport
Visina: 175 cm
Težina: 72 kg
Koliko je Tomislav Radotić težak i visok?

Tomislav Radotić visina i težina?

Tomislav Radotić je visok: 175 cm
Tomislav Radotić je težak: 72 kg
Tomislav Radotić BMI iznosi: 23.5(normalna težina)

Datum rođenja: 15.5.1991.
Karijera: Sport
Visina: 194 cm
Težina: 82 kg
Koliko je Tomislav Glumac težak i visok?

Tomislav Glumac visina i težina?

Tomislav Glumac je visok: 194 cm
Tomislav Glumac je težak: 82 kg
Tomislav Glumac BMI iznosi: 21.8(normalna težina)

Datum rođenja: 26.7.1983.
Karijera: Sport
Visina: 187 cm
Težina: 81 kg
Koliko je Tomo Gluić težak i visok?

Tomo Gluić visina i težina?

Tomo Gluić je visok: 187 cm
Tomo Gluić je težak: 81 kg
Tomo Gluić BMI iznosi: 23.2(normalna težina)

Datum rođenja: 13.2.1992.
Karijera: Sport
Visina: 186 cm
Težina: 77 kg
Koliko je Tino-Sven Sušić težak i visok?

Tino-Sven Sušić visina i težina?

Tino-Sven Sušić je visok: 186 cm
Tino-Sven Sušić je težak: 77 kg
Tino-Sven Sušić BMI iznosi: 22.3(normalna težina)

Datum rođenja: 10.8.1990.
Karijera: Sport
Visina: 179 cm
Težina: 85 kg
Koliko je Tatjana Jelača teška i visoka?

Tatjana Jelača visina i težina?

Tatjana Jelača je visoka: 179 cm
Tatjana Jelača je teška: 85 kg
Tatjana Jelača BMI iznosi: 26.5(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 28.1.1978.
Karijera: Sport
Visina: 193 cm
Težina: 87 kg
Koliko je Tarik Cerić težak i visok?

Tarik Cerić visina i težina?

Tarik Cerić je visok: 193 cm
Tarik Cerić je težak: 87 kg
Tarik Cerić BMI iznosi: 23.4(normalna težina)

Datum rođenja: 15.12.1988.
Karijera: Sport
Visina: 192 cm
Težina: 90 kg
Koliko je Toni Šunjić težak i visok?

Toni Šunjić visina i težina?

Toni Šunjić je visok: 192 cm
Toni Šunjić je težak: 90 kg
Toni Šunjić BMI iznosi: 24.4(normalna težina)

Datum rođenja: 11.11.1961.
Karijera: Sport
Visina: 186 cm
Težina: 82 kg
Koliko je Tonči Gabrić težak i visok?

Tonči Gabrić visina i težina?

Tonči Gabrić je visok: 186 cm
Tonči Gabrić je težak: 82 kg
Tonči Gabrić BMI iznosi: 23.7(normalna težina)

Datum rođenja: 26.3.1984.
Karijera: Model
Visina: 180 cm
Težina: 63 kg
Koliko je Tijana Stajšić teška i visoka?

Tijana Stajšić visina i težina?

Tijana Stajšić je visoka: 180 cm
Tijana Stajšić je teška: 63 kg
Tijana Stajšić BMI iznosi: 19.4(normalna težina)

Datum rođenja: 17.3.1994.
Karijera: Sport
Visina: 180 cm
Težina: 75 kg
Koliko je Tarik Hadžić težak i visok?

Tarik Hadžić visina i težina?

Tarik Hadžić je visok: 180 cm
Tarik Hadžić je težak: 75 kg
Tarik Hadžić BMI iznosi: 23.1(normalna težina)

Datum rođenja: 23.7.1991.
Karijera: Sport
Visina: 169 cm
Težina: 53 kg
Koliko je Tanja Karišik teška i visoka?

Tanja Karišik visina i težina?

Tanja Karišik je visoka: 169 cm
Tanja Karišik je teška: 53 kg
Tanja Karišik BMI iznosi: 18.6(pothranjenost)

Datum rođenja: 7.6.1980.
Karijera: Sport
Visina: 191 cm
Težina: 85 kg
Koliko je Tihana Ambroš teška i visoka?

Tihana Ambroš visina i težina?

Tihana Ambroš je visoka: 191 cm
Tihana Ambroš je teška: 85 kg
Tihana Ambroš BMI iznosi: 23.3(normalna težina)

Datum rođenja: 29.4.1991.
Karijera: Sport
Visina: 161 cm
Težina: 59 kg
Koliko je Tea Palić teška i visoka?

Tea Palić visina i težina?

Tea Palić je visoka: 161 cm
Tea Palić je teška: 59 kg
Tea Palić BMI iznosi: 22.8(normalna težina)

Datum rođenja: 11.8.1960.
Karijera: Sport
Visina: 189 cm
Težina: 82 kg
Koliko je Tomislav Ivković težak i visok?

Tomislav Ivković visina i težina?

Tomislav Ivković je visok: 189 cm
Tomislav Ivković je težak: 82 kg
Tomislav Ivković BMI iznosi: 23(normalna težina)

Datum rođenja: 7.7.1966.
Karijera: Sport
Visina: 178 cm
Težina: 77 kg
Koliko je Tony Hrkac težak i visok?

Tony Hrkac visina i težina?

Tony Hrkac je visok: 178 cm
Tony Hrkac je težak: 77 kg
Tony Hrkac BMI iznosi: 24.3(normalna težina)

Datum rođenja: 7.8.1967.
Karijera: Sport
Visina: 180 cm
Težina: 83 kg
Koliko je Tony Begovich težak i visok?

Tony Begovich visina i težina?

Tony Begovich je visok: 180 cm
Tony Begovich je težak: 83 kg
Tony Begovich BMI iznosi: 25.6(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 30.12.1988.
Karijera: Sport
Visina: 176 cm
Težina: 63 kg
Koliko je Tina Mihelić teška i visoka?

Tina Mihelić visina i težina?

Tina Mihelić je visoka: 176 cm
Tina Mihelić je teška: 63 kg
Tina Mihelić BMI iznosi: 20.3(normalna težina)

Datum rođenja: 11.3.1970.
Karijera: Sport
Visina: 188 cm
Težina: 105 kg
Koliko je Tony Mestrov težak i visok?

Tony Mestrov visina i težina?

Tony Mestrov je visok: 188 cm
Tony Mestrov je težak: 105 kg
Tony Mestrov BMI iznosi: 29.7(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 22.4.1977.
Karijera: Sport
Visina: 199 cm
Težina: 93 kg
Koliko je Tomislav Čošković težak i visok?

Tomislav Čošković visina i težina?

Tomislav Čošković je visok: 199 cm
Tomislav Čošković je težak: 93 kg
Tomislav Čošković BMI iznosi: 23.5(normalna težina)

Datum rođenja: 28.3.1981.
Karijera: Sport
Visina: 197 cm
Težina: 91 kg
Koliko je Travis Gaspar težak i visok?

Travis Gaspar visina i težina?

Travis Gaspar je visok: 197 cm
Travis Gaspar je težak: 91 kg
Travis Gaspar BMI iznosi: 23.4(normalna težina)

Datum rođenja: 8.4.1977.
Karijera: Sport
Visina: 184 cm
Težina: 90 kg
Koliko je Tomo Šokota težak i visok?

Tomo Šokota visina i težina?

Tomo Šokota je visok: 184 cm
Tomo Šokota je težak: 90 kg
Tomo Šokota BMI iznosi: 26.6(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 30.3.1974.
Karijera: Sport
Visina: 191 cm
Težina: 84 kg
Koliko je Tomislav Butina težak i visok?

Tomislav Butina visina i težina?

Tomislav Butina je visok: 191 cm
Tomislav Butina je težak: 84 kg
Tomislav Butina BMI iznosi: 23(normalna težina)

Datum rođenja: 26.2.1981.
Karijera: Sport
Visina: 188 cm
Težina: 81 kg
Koliko je Tomislav Dujmović težak i visok?

Tomislav Dujmović visina i težina?

Tomislav Dujmović je visok: 188 cm
Tomislav Dujmović je težak: 81 kg
Tomislav Dujmović BMI iznosi:

Datum rođenja: 21.12.1970.
Karijera: Sport
Visina: 187 cm
Težina: 84 kg
Koliko je Tomislav Karlo težak i visok?

Tomislav Karlo visina i težina?

Tomislav Karlo je visok: 187 cm
Tomislav Karlo je težak: 84 kg
Tomislav Karlo BMI iznosi: 24(normalna težina)

Datum rođenja: 5.6.1974.
Karijera: Sport
Visina: 196 cm
Težina: 93 kg
Koliko je Tvrtko Kale težak i visok?

Tvrtko Kale visina i težina?

Tvrtko Kale je visok: 196 cm
Tvrtko Kale je težak: 93 kg
Tvrtko Kale BMI iznosi: 24.2(normalna težina)

Datum rođenja: 5.4.1969.
Karijera: Sport
Visina: 182 cm
Težina: 81 kg
Koliko je Tomislav Piplica težak i visok?

Tomislav Piplica visina i težina?

Tomislav Piplica je visok: 182 cm
Tomislav Piplica je težak: 81 kg
Tomislav Piplica BMI iznosi: 24.5(normalna težina)

Datum rođenja: 22.10.1930.
Karijera: Sport
Visina: 172 cm
Težina: 70 kg
Koliko je Todor Veselinović težak i visok?

Todor Veselinović visina i težina?

Todor Veselinović je visok: 172 cm
Todor Veselinović je težak: 70 kg
Todor Veselinović BMI iznosi: 23.7(normalna težina)

Datum rođenja: 17.4.1975.
Karijera: Sport
Visina: 173 cm
Težina: 63 kg
Koliko je Trifun Živanović težak i visok?

Trifun Živanović visina i težina?

Trifun Živanović je visok: 173 cm
Trifun Živanović je težak: 63 kg
Trifun Živanović BMI iznosi: 21(normalna težina)

Datum rođenja: 3.3.1988.
Karijera: Sport
Visina: 168 cm
Težina: 55 kg
Koliko je Teodora Mirčić teška i visoka?

Teodora Mirčić visina i težina?

Teodora Mirčić je visoka: 168 cm
Teodora Mirčić je teška: 55 kg
Teodora Mirčić BMI iznosi: 19.5(normalna težina)

Datum rođenja: 31.10.1994.
Karijera: Sport
Visina: 179 cm
Težina: 65 kg
Koliko je Tamara Čurović teška i visoka?

Tamara Čurović visina i težina?

Tamara Čurović je visoka: 179 cm
Tamara Čurović je teška: 65 kg
Tamara Čurović BMI iznosi: 20.3(normalna težina)

Datum rođenja: 28.9.1974.
Karijera: Muzika
Visina: 172 cm
Težina: 64 kg
Koliko je Tina Ivanović teška i visoka?

Tina Ivanović visina i težina?

Tina Ivanović je visoka: 172 cm
Tina Ivanović je teška: 64 kg
Tina Ivanović BMI iznosi: 21.6(normalna težina)

Datum rođenja: 7.4.1934.
Karijera: Glumac
Visina: 192 cm
Težina: 87 kg
Koliko je Taško Načić težak i visok?

Taško Načić visina i težina?

Taško Načić je visok: 192 cm
Taško Načić je težak: 87 kg
Taško Načić BMI iznosi: 23.6(normalna težina)

Datum rođenja: 25.1.1981.
Karijera: Muzika
Visina: 183 cm
Težina: 82 kg
Koliko je Toše Proeski težak i visok?

Toše Proeski visina i težina?

Toše Proeski je visok: 183 cm
Toše Proeski je težak: 82 kg
Toše Proeski BMI iznosi: 24.5(normalna težina)

Datum rođenja: 11.3.1972.
Karijera: Glumac
Visina: 190 cm
Težina: 88 kg
Koliko je Tarik Filipović težak i visok?

Tarik Filipović visina i težina?

Tarik Filipović je visok: 190 cm
Tarik Filipović je težak: 88 kg
Tarik Filipović BMI iznosi: 24.4(normalna težina)

Datum rođenja: 19.12.1977.
Karijera: Sport
Visina: 171 cm
Težina: 64 kg
Koliko je Tamara Boroš težak i visok?

Tamara Boroš visina i težina?

Tamara Boroš je visok: 171 cm
Tamara Boroš je težak: 64 kg
Tamara Boroš BMI iznosi: 21.9(normalna težina)

Datum rođenja: 18.09.1968.
Karijera: Sport
Visina: 208 cm
Težina: 87 kg
Koliko je Toni Kukoč težak i visok?

Toni Kukoč visina i težina?

Toni Kukoč je visok: 208 cm
Toni Kukoč je težak: 87 kg
Toni Kukoč BMI iznosi: 20.1(normalna težina)

Datum rođenja: 08.12.1991.
Karijera: Model
Visina: 180 cm
Težina: 57 kg
Koliko je Tamara Vidić teška i visoka?

Tamara Vidić visina i težina?

Tamara Vidić je visoka: 180 cm
Tamara Vidić je teška: 57 kg
Tamara Vidić BMI iznosi: 17.6(pothranjenost)

Datum rođenja: 07.06.1992.
Karijera: Model
Visina: 173 cm
Težina: 49 kg
Koliko je Tijana Bajin teška i visoka?

Tijana Bajin visina i težina?

Tijana Bajin je visoka: 173 cm
Tijana Bajin je teška: 49 kg
Tijana Bajin BMI iznosi: 16.4(pothranjenost)

Datum rođenja: 03.02.1976.
Karijera: Muzika
Visina: 183 cm
Težina: 72 kg
Koliko je Tijana Todevska-Dapčević teška i visoka?

Tijana Todevska-Dapčević visina i težina?

Tijana Todevska-Dapčević je visoka: 183 cm
Tijana Todevska-Dapčević je teška: 72 kg
Tijana Todevska-Dapčević BMI iznosi: 21.5(normalna težina)
Unesi svoju težinu i visinu ispod

Slažem se sa pravilima korištenja.