Datum rođenja: 3.3.1989.
Karijera: Sport
Visina: 194 cm
Težina: 86 kg
Koliko je Dušan Katnić težak i visok?

Dušan Katnić visina i težina?

Dušan Katnić je visok: 194 cm
Dušan Katnić je težak: 86 kg
Dušan Katnić BMI iznosi: 22.9(normalna težina)

Datum rođenja: 21.3.1975.
Karijera: Sport
Visina: 191 cm
Težina: 85 kg
Koliko je Dragan Lukovski težak i visok?

Dragan Lukovski visina i težina?

Dragan Lukovski je visok: 191 cm
Dragan Lukovski je težak: 85 kg
Dragan Lukovski BMI iznosi: 23.3(normalna težina)

Datum rođenja: 31.3.1972.
Karijera: Sport
Visina: 210 cm
Težina: 120 kg
Koliko je Dejan Koturović težak i visok?

Dejan Koturović visina i težina?

Dejan Koturović je visok: 210 cm
Dejan Koturović je težak: 120 kg
Dejan Koturović BMI iznosi: 27.2(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 4.12.1989.
Karijera: Sport
Visina: 207 cm
Težina: 102 kg
Koliko je Duško Bunić težak i visok?

Duško Bunić visina i težina?

Duško Bunić je visok: 207 cm
Duško Bunić je težak: 102 kg
Duško Bunić BMI iznosi: 23.8(normalna težina)

Datum rođenja: 21.6.1990.
Karijera: Sport
Visina: 224 cm
Težina: 112 kg
Koliko je Dušan Cantekin težak i visok?

Dušan Cantekin visina i težina?

Dušan Cantekin je visok: 224 cm
Dušan Cantekin je težak: 112 kg
Dušan Cantekin BMI iznosi: 22.3(normalna težina)

Datum rođenja: 2.2.1970.
Karijera: Sport
Visina: 186 cm
Težina: 93 kg
Koliko je Dejan Radonjić težak i visok?

Dejan Radonjić visina i težina?

Dejan Radonjić je visok: 186 cm
Dejan Radonjić je težak: 93 kg
Dejan Radonjić BMI iznosi: 26.9(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 28.3.1981.
Karijera: Sport
Visina: 211 cm
Težina: 107 kg
Koliko je Davor Pejčinović težak i visok?

Davor Pejčinović visina i težina?

Davor Pejčinović je visok: 211 cm
Davor Pejčinović je težak: 107 kg
Davor Pejčinović BMI iznosi: 24(normalna težina)

Datum rođenja: 6.5.1973.
Karijera: Sport
Visina: 208 cm
Težina: 114 kg
Koliko je Dejan Tomašević težak i visok?

Dejan Tomašević visina i težina?

Dejan Tomašević je visok: 208 cm
Dejan Tomašević je težak: 114 kg
Dejan Tomašević BMI iznosi: 26.3(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 6.8.1983.
Karijera: Sport
Visina: 205 cm
Težina: 106 kg
Koliko je Danilo Mijatović težak i visok?

Danilo Mijatović visina i težina?

Danilo Mijatović je visok: 205 cm
Danilo Mijatović je težak: 106 kg
Danilo Mijatović BMI iznosi: 25.2(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 20.6.1985.
Karijera: Sport
Visina: 213 cm
Težina: 125 kg
Koliko je Darko Miličić težak i visok?

Darko Miličić visina i težina?

Darko Miličić je visok: 213 cm
Darko Miličić je težak: 125 kg
Darko Miličić BMI iznosi: 27.6(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 19.9.1974.
Karijera: Sport
Visina: 195 cm
Težina: 98 kg
Koliko je Damir Mulaomerović težak i visok?

Damir Mulaomerović visina i težina?

Damir Mulaomerović je visok: 195 cm
Damir Mulaomerović je težak: 98 kg
Damir Mulaomerović BMI iznosi: 25.8(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 5.9.1983.
Karijera: Sport
Visina: 204 cm
Težina: 102 kg
Koliko je Duško Savanović težak i visok?

Duško Savanović visina i težina?

Duško Savanović je visok: 204 cm
Duško Savanović je težak: 102 kg
Duško Savanović BMI iznosi: 24.5(normalna težina)

Datum rođenja: 20.4.1987.
Karijera: Sport
Visina: 207 cm
Težina: 115 kg
Koliko je Dragan Labović težak i visok?

Dragan Labović visina i težina?

Dragan Labović je visok: 207 cm
Dragan Labović je težak: 115 kg
Dragan Labović BMI iznosi: 26.8(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 12.1.1992.
Karijera: Sport
Visina: 170 cm
Težina: 59 kg
Koliko je Dragoljub Srnić težak i visok?

Dragoljub Srnić visina i težina?

Dragoljub Srnić je visok: 170 cm
Dragoljub Srnić je težak: 59 kg
Dragoljub Srnić BMI iznosi: 20.4(normalna težina)

Datum rođenja: 24.3.1977.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 81 kg
Koliko je Darko Spalević težak i visok?

Darko Spalević visina i težina?

Darko Spalević je visok: 185 cm
Darko Spalević je težak: 81 kg
Darko Spalević BMI iznosi: 23.7(normalna težina)

Datum rođenja: 1.9.1993.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 75 kg
Koliko je Deni Pavlović težak i visok?

Deni Pavlović visina i težina?

Deni Pavlović je visok: 185 cm
Deni Pavlović je težak: 75 kg
Deni Pavlović BMI iznosi: 21.9(normalna težina)

Datum rođenja: 23.3.1991.
Karijera: Sport
Visina: 180 cm
Težina: 75 kg
Koliko je Dalibor Pandža težak i visok?

Dalibor Pandža visina i težina?

Dalibor Pandža je visok: 180 cm
Dalibor Pandža je težak: 75 kg
Dalibor Pandža BMI iznosi: 23.1(normalna težina)

Datum rođenja: 16.9.1987.
Karijera: Sport
Visina: 175 cm
Težina: 71 kg
Koliko je Darko Bošković težak i visok?

Darko Bošković visina i težina?

Darko Bošković je visok: 175 cm
Darko Bošković je težak: 71 kg
Darko Bošković BMI iznosi: 23.2(normalna težina)

Datum rođenja: 20.7.1989.
Karijera: Sport
Visina: 189 cm
Težina: 82 kg
Koliko je Damir Drinić težak i visok?

Damir Drinić visina i težina?

Damir Drinić je visok: 189 cm
Damir Drinić je težak: 82 kg
Damir Drinić BMI iznosi: 23(normalna težina)

Datum rođenja: 28.1.1980.
Karijera: Sport
Visina: 184 cm
Težina: 78 kg
Koliko je Dejan Rusmir težak i visok?

Dejan Rusmir visina i težina?

Dejan Rusmir je visok: 184 cm
Dejan Rusmir je težak: 78 kg
Dejan Rusmir BMI iznosi: 23(normalna težina)

Datum rođenja: 3.6.1970.
Karijera: Sport
Visina: 180 cm
Težina: 80 kg
Koliko je Dragan Radojičić težak i visok?

Dragan Radojičić visina i težina?

Dragan Radojičić je visok: 180 cm
Dragan Radojičić je težak: 80 kg
Dragan Radojičić BMI iznosi: 24.7(normalna težina)

Datum rođenja: 23.2.1986.
Karijera: Sport
Visina: 175 cm
Težina: 73 kg
Koliko je Dajana Butulija teška i visoka?

Dajana Butulija visina i težina?

Dajana Butulija je visoka: 175 cm
Dajana Butulija je teška: 73 kg
Dajana Butulija BMI iznosi: 23.8(normalna težina)

Datum rođenja: 1.6.1988.
Karijera: Sport
Visina: 197 cm
Težina: 99 kg
Koliko je Domagoj Duvnjak težak i visok?

Domagoj Duvnjak visina i težina?

Domagoj Duvnjak je visok: 197 cm
Domagoj Duvnjak je težak: 99 kg
Domagoj Duvnjak BMI iznosi: 25.5(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 21.7.1984.
Karijera: Sport
Visina: 190 cm
Težina: 83 kg
Koliko je Dragan Gajić težak i visok?

Dragan Gajić visina i težina?

Dragan Gajić je visok: 190 cm
Dragan Gajić je težak: 83 kg
Dragan Gajić BMI iznosi: 23(normalna težina)

Datum rođenja: 29.7.1985.
Karijera: Sport
Visina: 194 cm
Težina: 95 kg
Koliko je Damir Bičanić težak i visok?

Damir Bičanić visina i težina?

Damir Bičanić je visok: 194 cm
Damir Bičanić je težak: 95 kg
Damir Bičanić BMI iznosi: 25.2(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 28.10.1974.
Karijera: Sport
Visina: 180 cm
Težina: 77 kg
Koliko je Dejan Stefanović težak i visok?

Dejan Stefanović visina i težina?

Dejan Stefanović je visok: 180 cm
Dejan Stefanović je težak: 77 kg
Dejan Stefanović BMI iznosi: 23.8(normalna težina)

Datum rođenja: 15.6.1982.
Karijera: Sport
Visina: 172 cm
Težina: 67 kg
Koliko je Dušan Anđelković težak i visok?

Dušan Anđelković visina i težina?

Dušan Anđelković je visok: 172 cm
Dušan Anđelković je težak: 67 kg
Dušan Anđelković BMI iznosi: 22.6(normalna težina)

Datum rođenja: 20.4.1989.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 81 kg
Koliko je Dejan Babić težak i visok?

Dejan Babić visina i težina?

Dejan Babić je visok: 185 cm
Dejan Babić je težak: 81 kg
Dejan Babić BMI iznosi: 23.7(normalna težina)

Datum rođenja: 18.8.1984.
Karijera: Sport
Visina: 186 cm
Težina: 79 kg
Koliko je Danijel Stojanović težak i visok?

Danijel Stojanović visina i težina?

Danijel Stojanović je visok: 186 cm
Danijel Stojanović je težak: 79 kg
Danijel Stojanović BMI iznosi: 22.8(normalna težina)

Datum rođenja: 3.3.1989.
Karijera: Sport
Visina: 186 cm
Težina: 81 kg
Koliko je Duško Sakan težak i visok?

Duško Sakan visina i težina?

Duško Sakan je visok: 186 cm
Duško Sakan je težak: 81 kg
Duško Sakan BMI iznosi: 23.4(normalna težina)

Datum rođenja: 11.6.1983.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 86 kg
Koliko je Dejan Bandović težak i visok?

Dejan Bandović visina i težina?

Dejan Bandović je visok: 185 cm
Dejan Bandović je težak: 86 kg
Dejan Bandović BMI iznosi: 25.1(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 5.10.1988.
Karijera: Sport
Visina: 179 cm
Težina: 74 kg
Koliko je Danijel Rašić težak i visok?

Danijel Rašić visina i težina?

Danijel Rašić je visok: 179 cm
Danijel Rašić je težak: 74 kg
Danijel Rašić BMI iznosi: 23.1(normalna težina)

Datum rođenja: 23.4.1982.
Karijera: Sport
Visina: 172 cm
Težina: 74 kg
Koliko je Davor Piškor težak i visok?

Davor Piškor visina i težina?

Davor Piškor je visok: 172 cm
Davor Piškor je težak: 74 kg
Davor Piškor BMI iznosi: 25(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 20.8.1991.
Karijera: Sport
Visina: 173 cm
Težina: 62 kg
Koliko je Dejan Glavica težak i visok?

Dejan Glavica visina i težina?

Dejan Glavica je visok: 173 cm
Dejan Glavica je težak: 62 kg
Dejan Glavica BMI iznosi: 20.7(normalna težina)

Datum rođenja: 12.2.1992.
Karijera: Sport
Visina: 192 cm
Težina: 84 kg
Koliko je Dominik Picak težak i visok?

Dominik Picak visina i težina?

Dominik Picak je visok: 192 cm
Dominik Picak je težak: 84 kg
Dominik Picak BMI iznosi: 22.8(normalna težina)

Datum rođenja: 17.4.1994.
Karijera: Sport
Visina: 174 cm
Težina: 68 kg
Koliko je Dario Čanađija težak i visok?

Dario Čanađija visina i težina?

Dario Čanađija je visok: 174 cm
Dario Čanađija je težak: 68 kg
Dario Čanađija BMI iznosi: 22.5(normalna težina)

Datum rođenja: 30.7.1994.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 82 kg
Koliko je Dženan Haračić težak i visok?

Dženan Haračić visina i težina?

Dženan Haračić je visok: 185 cm
Dženan Haračić je težak: 82 kg
Dženan Haračić BMI iznosi: 24(normalna težina)

Datum rođenja: 12.6.1992.
Karijera: Sport
Visina: 181 cm
Težina: 62 kg
Koliko je Dominik Glavina težak i visok?

Dominik Glavina visina i težina?

Dominik Glavina je visok: 181 cm
Dominik Glavina je težak: 62 kg
Dominik Glavina BMI iznosi: 18.9(pothranjenost)

Datum rođenja: 29.1.1991.
Karijera: Sport
Visina: 180 cm
Težina: 70 kg
Koliko je Dario Rugašević težak i visok?

Dario Rugašević visina i težina?

Dario Rugašević je visok: 180 cm
Dario Rugašević je težak: 70 kg
Dario Rugašević BMI iznosi: 21.6(normalna težina)

Datum rođenja: 7.2.1987.
Karijera: Sport
Visina: 186 cm
Težina: 78 kg
Koliko je Danijel Zagorac težak i visok?

Danijel Zagorac visina i težina?

Danijel Zagorac je visok: 186 cm
Danijel Zagorac je težak: 78 kg
Danijel Zagorac BMI iznosi: 22.5(normalna težina)

Datum rođenja: 3.3.1984.
Karijera: Sport
Visina: 184 cm
Težina: 77 kg
Koliko je Denis Glavina težak i visok?

Denis Glavina visina i težina?

Denis Glavina je visok: 184 cm
Denis Glavina je težak: 77 kg
Denis Glavina BMI iznosi: 22.7(normalna težina)

Datum rođenja: 8.5.1970.
Karijera: Sport
Visina: 179 cm
Težina: 72 kg
Koliko je Damjan Gajser težak i visok?

Damjan Gajser visina i težina?

Damjan Gajser je visok: 179 cm
Damjan Gajser je težak: 72 kg
Damjan Gajser BMI iznosi: 22.5(normalna težina)

Datum rođenja: 27.10.1984.
Karijera: Sport
Visina: 191 cm
Težina: 84 kg
Koliko je Danijel Subašić težak i visok?

Danijel Subašić visina i težina?

Danijel Subašić je visok: 191 cm
Danijel Subašić je težak: 84 kg
Danijel Subašić BMI iznosi: 23(normalna težina)

Datum rođenja: 4.2.1972.
Karijera: Sport
Visina: 192 cm
Težina: 95 kg
Koliko je Dalibor Zebić težak i visok?

Dalibor Zebić visina i težina?

Dalibor Zebić je visok: 192 cm
Dalibor Zebić je težak: 95 kg
Dalibor Zebić BMI iznosi: 25.8(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 24.10.1991.
Karijera: Sport
Visina: 189 cm
Težina: 84 kg
Koliko je Domagoj Pušić težak i visok?

Domagoj Pušić visina i težina?

Domagoj Pušić je visok: 189 cm
Domagoj Pušić je težak: 84 kg
Domagoj Pušić BMI iznosi: 23.5(normalna težina)

Datum rođenja: 20.7.1991.
Karijera: Sport
Visina: 193 cm
Težina: 86 kg
Koliko je Damir Zlomislić težak i visok?

Damir Zlomislić visina i težina?

Damir Zlomislić je visok: 193 cm
Damir Zlomislić je težak: 86 kg
Damir Zlomislić BMI iznosi: 23.1(normalna težina)

Datum rođenja: 27.9.1986.
Karijera: Sport
Visina: 176 cm
Težina: 66 kg
Koliko je Drago Gabrić težak i visok?

Drago Gabrić visina i težina?

Drago Gabrić je visok: 176 cm
Drago Gabrić je težak: 66 kg
Drago Gabrić BMI iznosi: 21.3(normalna težina)

Datum rođenja: 8.1.1983.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 74 kg
Koliko je Danijel Cesarec težak i visok?

Danijel Cesarec visina i težina?

Danijel Cesarec je visok: 185 cm
Danijel Cesarec je težak: 74 kg
Danijel Cesarec BMI iznosi: 21.6(normalna težina)

Datum rođenja: 3.9.1968.
Karijera: Sport
Visina: 181 cm
Težina: 75 kg
Koliko je Dragan Skočić težak i visok?

Dragan Skočić visina i težina?

Dragan Skočić je visok: 181 cm
Dragan Skočić je težak: 75 kg
Dragan Skočić BMI iznosi: 22.9(normalna težina)

Datum rođenja: 13.7.1985.
Karijera: Sport
Visina: 183 cm
Težina: 77 kg
Koliko je Darko Puškarić težak i visok?

Darko Puškarić visina i težina?

Darko Puškarić je visok: 183 cm
Darko Puškarić je težak: 77 kg
Darko Puškarić BMI iznosi: 23(normalna težina)

Datum rođenja: 15.5.1990.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 78 kg
Koliko je Darko Nikač težak i visok?

Darko Nikač visina i težina?

Darko Nikač je visok: 185 cm
Darko Nikač je težak: 78 kg
Darko Nikač BMI iznosi: 22.8(normalna težina)

Datum rođenja: 7.5.1994.
Karijera: Sport
Visina: 175 cm
Težina: 73 kg
Koliko je Dino Mikanović težak i visok?

Dino Mikanović visina i težina?

Dino Mikanović je visok: 175 cm
Dino Mikanović je težak: 73 kg
Dino Mikanović BMI iznosi: 23.8(normalna težina)

Datum rođenja: 8.2.1994.
Karijera: Sport
Visina: 176 cm
Težina: 69 kg
Koliko je Dino Špehar težak i visok?

Dino Špehar visina i težina?

Dino Špehar je visok: 176 cm
Dino Špehar je težak: 69 kg
Dino Špehar BMI iznosi: 22.3(normalna težina)

Datum rođenja: 23.8.1985.
Karijera: Sport
Visina: 189 cm
Težina: 85 kg
Koliko je David Savić težak i visok?

David Savić visina i težina?

David Savić je visok: 189 cm
David Savić je težak: 85 kg
David Savić BMI iznosi: 23.8(normalna težina)

Datum rođenja: 1.2.1990.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 77 kg
Koliko je Duje Čop težak i visok?

Duje Čop visina i težina?

Duje Čop je visok: 185 cm
Duje Čop je težak: 77 kg
Duje Čop BMI iznosi: 22.5(normalna težina)

Datum rođenja: 16.6.1994.
Karijera: Sport
Visina: 190 cm
Težina: 78 kg
Koliko je Dušan Mandić težak i visok?

Dušan Mandić visina i težina?

Dušan Mandić je visok: 190 cm
Dušan Mandić je težak: 78 kg
Dušan Mandić BMI iznosi: 21.6(normalna težina)

Datum rođenja: 3.1.1991.
Karijera: Sport
Visina: 213 cm
Težina: 119 kg
Koliko je Dejan Musli težak i visok?

Dejan Musli visina i težina?

Dejan Musli je visok: 213 cm
Dejan Musli je težak: 119 kg
Dejan Musli BMI iznosi: 26.2(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 11.5.1989.
Karijera: Sport
Visina: 198 cm
Težina: 91 kg
Koliko je Dragan Milosavljević težak i visok?

Dragan Milosavljević visina i težina?

Dragan Milosavljević je visok: 198 cm
Dragan Milosavljević je težak: 91 kg
Dragan Milosavljević BMI iznosi: 23.2(normalna težina)

Datum rođenja: 20.5.1992.
Karijera: Sport
Visina: 175 cm
Težina: 70 kg
Koliko je Damir Džumhur težak i visok?

Damir Džumhur visina i težina?

Damir Džumhur je visok: 175 cm
Damir Džumhur je težak: 70 kg
Damir Džumhur BMI iznosi: 22.9(normalna težina)

Datum rođenja: 21.3.1990.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 80 kg
Koliko je Dalio Memić težak i visok?

Dalio Memić visina i težina?

Dalio Memić je visok: 185 cm
Dalio Memić je težak: 80 kg
Dalio Memić BMI iznosi: 23.4(normalna težina)

Datum rođenja: 1.8.1981.
Karijera: Sport
Visina: 181 cm
Težina: 75 kg
Koliko je Dragan Blatnjak težak i visok?

Dragan Blatnjak visina i težina?

Dragan Blatnjak je visok: 181 cm
Dragan Blatnjak je težak: 75 kg
Dragan Blatnjak BMI iznosi: 22.9(normalna težina)

Datum rođenja: 2.9.1983.
Karijera: Sport
Visina: 193 cm
Težina: 87 kg
Koliko je Denis Mujkić težak i visok?

Denis Mujkić visina i težina?

Denis Mujkić je visok: 193 cm
Denis Mujkić je težak: 87 kg
Denis Mujkić BMI iznosi: 23.4(normalna težina)

Datum rođenja: 27.3.1983.
Karijera: Sport
Visina: 184 cm
Težina: 80 kg
Koliko je Delimir Bajić težak i visok?

Delimir Bajić visina i težina?

Delimir Bajić je visok: 184 cm
Delimir Bajić je težak: 80 kg
Delimir Bajić BMI iznosi: 23.6(normalna težina)

Datum rođenja: 19.7.1983.
Karijera: Sport
Visina: 188 cm
Težina: 80 kg
Koliko je Dejan Martinović težak i visok?

Dejan Martinović visina i težina?

Dejan Martinović je visok: 188 cm
Dejan Martinović je težak: 80 kg
Dejan Martinović BMI iznosi: 22.6(normalna težina)

Datum rođenja: 23.5 1988.
Karijera: Sport
Visina: 189 cm
Težina: 79 kg
Koliko je Dejan Drakul težak i visok?

Dejan Drakul visina i težina?

Dejan Drakul je visok: 189 cm
Dejan Drakul je težak: 79 kg
Dejan Drakul BMI iznosi: 22.1(normalna težina)

Datum rođenja: 18.8.1984.
Karijera: Sport
Visina: 179 cm
Težina: 73 kg
Koliko je Davor Landeka težak i visok?

Davor Landeka visina i težina?

Davor Landeka je visok: 179 cm
Davor Landeka je težak: 73 kg
Davor Landeka BMI iznosi: 22.8(normalna težina)

Datum rođenja: 23.7.1981.
Karijera: Sport
Visina: 189 cm
Težina: 87 kg
Koliko je Dario Damjanović težak i visok?

Dario Damjanović visina i težina?

Dario Damjanović je visok: 189 cm
Dario Damjanović je težak: 87 kg
Dario Damjanović BMI iznosi: 24.4(normalna težina)

Datum rođenja: 25.1.1983.
Karijera: Sport
Visina: 186 cm
Težina: 76 kg
Koliko je Dario Bodrušić težak i visok?

Dario Bodrušić visina i težina?

Dario Bodrušić je visok: 186 cm
Dario Bodrušić je težak: 76 kg
Dario Bodrušić BMI iznosi: 22(normalna težina)

Datum rođenja: 16.12.1987.
Karijera: Sport
Visina: 184 cm
Težina: 78 kg
Koliko je Danijel Majkić težak i visok?

Danijel Majkić visina i težina?

Danijel Majkić je visok: 184 cm
Danijel Majkić je težak: 78 kg
Danijel Majkić BMI iznosi: 23(normalna težina)

Datum rođenja: 17.9.1980.
Karijera: Sport
Visina: 180 cm
Težina: 75 kg
Koliko je Danijel Krivić težak i visok?

Danijel Krivić visina i težina?

Danijel Krivić je visok: 180 cm
Danijel Krivić je težak: 75 kg
Danijel Krivić BMI iznosi: 23.1(normalna težina)

Datum rođenja: 12.6.1966.
Karijera: Sport
Visina: 184 cm
Težina: 82 kg
Koliko je Dane Kuprešanin težak i visok?

Dane Kuprešanin visina i težina?

Dane Kuprešanin je visok: 184 cm
Dane Kuprešanin je težak: 82 kg
Dane Kuprešanin BMI iznosi: 24.2(normalna težina)

Datum rođenja: 19.8.1989.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 80 kg
Koliko je Danijel Ćulum težak i visok?

Danijel Ćulum visina i težina?

Danijel Ćulum je visok: 185 cm
Danijel Ćulum je težak: 80 kg
Danijel Ćulum BMI iznosi: 23.4(normalna težina)

Datum rođenja: 23.1.1979.
Karijera: Sport
Visina: 172 cm
Težina: 73 kg
Koliko je Dalibor Šilic težak i visok?

Dalibor Šilic visina i težina?

Dalibor Šilic je visok: 172 cm
Dalibor Šilic je težak: 73 kg
Dalibor Šilic BMI iznosi: 24.7(normalna težina)

Datum rođenja: 1.10.1979.
Karijera: Sport
Visina: 182 cm
Težina: 85 kg
Koliko je Dalibor Gotovac težak i visok?

Dalibor Gotovac visina i težina?

Dalibor Gotovac je visok: 182 cm
Dalibor Gotovac je težak: 85 kg
Dalibor Gotovac BMI iznosi: 25.7(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 18.5.1986.
Karijera: Sport
Visina: 180 cm
Težina: 72 kg
Koliko je Dalibor Gatarić težak i visok?

Dalibor Gatarić visina i težina?

Dalibor Gatarić je visok: 180 cm
Dalibor Gatarić je težak: 72 kg
Dalibor Gatarić BMI iznosi: 22.2(normalna težina)

Datum rođenja: 28.4.1986.
Karijera: Sport
Visina: 177 cm
Težina: 81 kg
Koliko je Dado Hamzagić težak i visok?

Dado Hamzagić visina i težina?

Dado Hamzagić je visok: 177 cm
Dado Hamzagić je težak: 81 kg
Dado Hamzagić BMI iznosi: 25.9(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 28.11.1967.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 80 kg
Koliko je Dubravko Pavličić težak i visok?

Dubravko Pavličić visina i težina?

Dubravko Pavličić je visok: 185 cm
Dubravko Pavličić je težak: 80 kg
Dubravko Pavličić BMI iznosi: 23.4(normalna težina)

Datum rođenja: 17.6.1972.
Karijera: Sport
Visina: 172 cm
Težina: 67 kg
Koliko je Dževad Turković težak i visok?

Dževad Turković visina i težina?

Dževad Turković je visok: 172 cm
Dževad Turković je težak: 67 kg
Dževad Turković BMI iznosi: 22.6(normalna težina)

Datum rođenja: 2.8.1983.
Karijera: Sport
Visina: 192 cm
Težina: 89 kg
Koliko je Dženan Radončić težak i visok?

Dženan Radončić visina i težina?

Dženan Radončić je visok: 192 cm
Dženan Radončić je težak: 89 kg
Dženan Radončić BMI iznosi: 24.1(normalna težina)

Datum rođenja: 20.12.1977.
Karijera: Sport
Visina: 191 cm
Težina: 85 kg
Koliko je Duško Đurišić težak i visok?

Duško Đurišić visina i težina?

Duško Đurišić je visok: 191 cm
Duško Đurišić je težak: 85 kg
Duško Đurišić BMI iznosi: 23.3(normalna težina)

Datum rođenja: 15.10.1982.
Karijera: Sport
Visina: 181 cm
Težina: 70 kg
Koliko je Dražen Međedović težak i visok?

Dražen Međedović visina i težina?

Dražen Međedović je visok: 181 cm
Dražen Međedović je težak: 70 kg
Dražen Međedović BMI iznosi: 21.4(normalna težina)

Datum rođenja: 17.11.1979.
Karijera: Sport
Visina: 192 cm
Težina: 97 kg
Koliko je Draško Mrvaljević težak i visok?

Draško Mrvaljević visina i težina?

Draško Mrvaljević je visok: 192 cm
Draško Mrvaljević je težak: 97 kg
Draško Mrvaljević BMI iznosi: 26.3(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 30.6.1988.
Karijera: Sport
Visina: 183 cm
Težina: 79 kg
Koliko je Draško Božović težak i visok?

Draško Božović visina i težina?

Draško Božović je visok: 183 cm
Draško Božović je težak: 79 kg
Draško Božović BMI iznosi: 23.6(normalna težina)

Datum rođenja: 26.7.1970.
Karijera: Sport
Visina: 195 cm
Težina: 88 kg
Koliko je Dragoslav Poleksić težak i visok?

Dragoslav Poleksić visina i težina?

Dragoslav Poleksić je visok: 195 cm
Dragoslav Poleksić je težak: 88 kg
Dragoslav Poleksić BMI iznosi: 23.1(normalna težina)

Datum rođenja: 2.11.1963.
Karijera: Sport
Visina: 174 cm
Težina: 70 kg
Koliko je Dragoljub Brnović težak i visok?

Dragoljub Brnović visina i težina?

Dragoljub Brnović je visok: 174 cm
Dragoljub Brnović je težak: 70 kg
Dragoljub Brnović BMI iznosi: 23.1(normalna težina)

Datum rođenja: 27.12.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 78 kg
Koliko je Dragan Bošković težak i visok?

Dragan Bošković visina i težina?

Dragan Bošković je visok: 185 cm
Dragan Bošković je težak: 78 kg
Dragan Bošković BMI iznosi: 22.8(normalna težina)

Datum rođenja: 7.4.1980.
Karijera: Sport
Visina: 169 cm
Težina: 64 kg
Koliko je Dragan Bogavac težak i visok?

Dragan Bogavac visina i težina?

Dragan Bogavac je visok: 169 cm
Dragan Bogavac je težak: 64 kg
Dragan Bogavac BMI iznosi: 22.4(normalna težina)

Datum rođenja: 27.4.1968.
Karijera: Sport
Visina: 184 cm
Težina: 77 kg
Koliko je Dejan Vukićević težak i visok?

Dejan Vukićević visina i težina?

Dejan Vukićević je visok: 184 cm
Dejan Vukićević je težak: 77 kg
Dejan Vukićević BMI iznosi: 22.7(normalna težina)

Datum rođenja: 3.9.1982.
Karijera: Sport
Visina: 180 cm
Težina: 80 kg
Koliko je Dejan Vukadinović težak i visok?

Dejan Vukadinović visina i težina?

Dejan Vukadinović je visok: 180 cm
Dejan Vukadinović je težak: 80 kg
Dejan Vukadinović BMI iznosi: 24.7(normalna težina)

Datum rođenja: 21.6.1978.
Karijera: Sport
Visina: 187 cm
Težina: 80 kg
Koliko je Dejan Ognjanović težak i visok?

Dejan Ognjanović visina i težina?

Dejan Ognjanović je visok: 187 cm
Dejan Ognjanović je težak: 80 kg
Dejan Ognjanović BMI iznosi: 22.9(normalna težina)

Datum rođenja: 27.7.1981.
Karijera: Sport
Visina: 187 cm
Težina: 81 kg
Koliko je Dejan Damjanović težak i visok?

Dejan Damjanović visina i težina?

Dejan Damjanović je visok: 187 cm
Dejan Damjanović je težak: 81 kg
Dejan Damjanović BMI iznosi: 23.2(normalna težina)

Datum rođenja: 30.5.1990.
Karijera: Sport
Visina: 183 cm
Težina: 75 kg
Koliko je Dejan Boljević težak i visok?

Dejan Boljević visina i težina?

Dejan Boljević je visok: 183 cm
Dejan Boljević je težak: 75 kg
Dejan Boljević BMI iznosi: 22.4(normalna težina)

Datum rođenja: 25.10.1971.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 80 kg
Koliko je Dejan Batrović težak i visok?

Dejan Batrović visina i težina?

Dejan Batrović je visok: 185 cm
Dejan Batrović je težak: 80 kg
Dejan Batrović BMI iznosi: 23.4(normalna težina)

Datum rođenja: 5.3.1985.
Karijera: Sport
Visina: 187 cm
Težina: 80 kg
Koliko je Darko Vukašinović težak i visok?

Darko Vukašinović visina i težina?

Darko Vukašinović je visok: 187 cm
Darko Vukašinović je težak: 80 kg
Darko Vukašinović BMI iznosi: 22.9(normalna težina)

Datum rođenja: 15.5.1987.
Karijera: Sport
Visina: 183 cm
Težina: 73 kg
Koliko je Darko Marković težak i visok?

Darko Marković visina i težina?

Darko Marković je visok: 183 cm
Darko Marković je težak: 73 kg
Darko Marković BMI iznosi: 21.8(normalna težina)

Datum rođenja: 17.4.1989.
Karijera: Sport
Visina: 178 cm
Težina: 75 kg
Koliko je Darko Karadžić težak i visok?

Darko Karadžić visina i težina?

Darko Karadžić je visok: 178 cm
Darko Karadžić je težak: 75 kg
Darko Karadžić BMI iznosi: 23.7(normalna težina)

Datum rođenja: 9.8.1978.
Karijera: Sport
Visina: 189 cm
Težina: 83 kg
Koliko je Darko Božović težak i visok?

Darko Božović visina i težina?

Darko Božović je visok: 189 cm
Darko Božović je težak: 83 kg
Darko Božović BMI iznosi: 23.2(normalna težina)

Datum rođenja: 18.11.1994.
Karijera: Sport
Visina: 166 cm
Težina: 55 kg
Koliko je Danka Kovinić teška i visoka?

Danka Kovinić visina i težina?

Danka Kovinić je visoka: 166 cm
Danka Kovinić je teška: 55 kg
Danka Kovinić BMI iznosi: 20(normalna težina)

Datum rođenja: 3.6.1987.
Karijera: Sport
Visina: 172 cm
Težina: 61 kg
Koliko je Damir Kajošević težak i visok?

Damir Kajošević visina i težina?

Damir Kajošević je visok: 172 cm
Damir Kajošević je težak: 61 kg
Damir Kajošević BMI iznosi: 20.6(normalna težina)

Datum rođenja: 28.6.1973.
Karijera: Sport
Visina: 191 cm
Težina: 83 kg
Koliko je Damir Čakar težak i visok?

Damir Čakar visina i težina?

Damir Čakar je visok: 191 cm
Damir Čakar je težak: 83 kg
Damir Čakar BMI iznosi: 22.8(normalna težina)

Datum rođenja: 4.6.1982.
Karijera: Sport
Visina: 175 cm
Težina: 80 kg
Koliko je Dragana Tomašević teška i visoka?

Dragana Tomašević visina i težina?

Dragana Tomašević je visoka: 175 cm
Dragana Tomašević je teška: 80 kg
Dragana Tomašević BMI iznosi: 26.1(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 21.5.1984.
Karijera: Sport
Visina: 170 cm
Težina: 60 kg
Koliko je Dijana Jovetić težak i visok?

Dijana Jovetić visina i težina?

Dijana Jovetić je visok: 170 cm
Dijana Jovetić je težak: 60 kg
Dijana Jovetić BMI iznosi: 20.8(normalna težina)

Datum rođenja: 28.3.1975.
Karijera: Sport
Visina: 193 cm
Težina: 90 kg
Koliko je Damien Gaspar težak i visok?

Damien Gaspar visina i težina?

Damien Gaspar je visok: 193 cm
Damien Gaspar je težak: 90 kg
Damien Gaspar BMI iznosi: 24.2(normalna težina)

Datum rođenja: 16.10.1963
Karijera: Sport
Visina: 198 cm
Težina: 90 kg
Koliko je Danko Cvjetićanin težak i visok?

Danko Cvjetićanin visina i težina?

Danko Cvjetićanin je visok: 198 cm
Danko Cvjetićanin je težak: 90 kg
Danko Cvjetićanin BMI iznosi: 23(normalna težina)

Datum rođenja: 5.2.1953.
Karijera: Sport
Visina: 203 cm
Težina: 91 kg
Koliko je Duje Krstulović težak i visok?

Duje Krstulović visina i težina?

Duje Krstulović je visok: 203 cm
Duje Krstulović je težak: 91 kg
Duje Krstulović BMI iznosi: 22.1(normalna težina)

Datum rođenja: 25.1.1953.
Karijera: Sport
Visina: 173 cm
Težina: 66 kg
Koliko je Dražen Mužinić težak i visok?

Dražen Mužinić visina i težina?

Dražen Mužinić je visok: 173 cm
Dražen Mužinić je težak: 66 kg
Dražen Mužinić BMI iznosi: 22.1(normalna težina)

Datum rođenja: 7.4.1978.
Karijera: Sport
Visina: 203 cm
Težina: 100 kg
Koliko je Davor Dominiković težak i visok?

Davor Dominiković visina i težina?

Davor Dominiković je visok: 203 cm
Davor Dominiković je težak: 100 kg
Davor Dominiković BMI iznosi: 24.3(normalna težina)

Datum rođenja: 20.8.1979.
Karijera: Sport
Visina: 194 cm
Težina: 96 kg
Koliko je Denis Špoljarić težak i visok?

Denis Špoljarić visina i težina?

Denis Špoljarić je visok: 194 cm
Denis Špoljarić je težak: 96 kg
Denis Špoljarić BMI iznosi: 25.5(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 2.8.1983.
Karijera: Sport
Visina: 194 cm
Težina: 92 kg
Koliko je Drago Vuković težak i visok?

Drago Vuković visina i težina?

Drago Vuković je visok: 194 cm
Drago Vuković je težak: 92 kg
Drago Vuković BMI iznosi: 24.4(normalna težina)

Datum rođenja: 18.4.1971.
Karijera: Sport
Visina: 196 cm
Težina: 106 kg
Koliko je Dan Kordic težak i visok?

Dan Kordic visina i težina?

Dan Kordic je visok: 196 cm
Dan Kordic je težak: 106 kg
Dan Kordic BMI iznosi: 27.6(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 14.4.1963.
Karijera: Sport
Visina: 170 cm
Težina: 73 kg
Koliko je Deni Lušić težak i visok?

Deni Lušić visina i težina?

Deni Lušić je visok: 170 cm
Deni Lušić je težak: 73 kg
Deni Lušić BMI iznosi: 25.3(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 2.10.1966.
Karijera: Sport
Visina: 201 cm
Težina: 115 kg
Koliko je Dubravko Šimenc težak i visok?

Dubravko Šimenc visina i težina?

Dubravko Šimenc je visok: 201 cm
Dubravko Šimenc je težak: 115 kg
Dubravko Šimenc BMI iznosi: 28.5(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 20.5.1976.
Karijera: Sport
Visina: 193 cm
Težina: 90 kg
Koliko je Darren Gaspar težak i visok?

Darren Gaspar visina i težina?

Darren Gaspar je visok: 193 cm
Darren Gaspar je težak: 90 kg
Darren Gaspar BMI iznosi: 24.2(normalna težina)

Datum rođenja: 2.12.1981.
Karijera: Sport
Visina: 171 cm
Težina: 70 kg
Koliko je Danijel Pranjić težak i visok?

Danijel Pranjić visina i težina?

Danijel Pranjić je visok: 171 cm
Danijel Pranjić je težak: 70 kg
Danijel Pranjić BMI iznosi: 23.9(normalna težina)

Datum rođenja: 20.4.1982.
Karijera: Sport
Visina: 184 cm
Težina: 80 kg
Koliko je Dario Knežević težak i visok?

Dario Knežević visina i težina?

Dario Knežević je visok: 184 cm
Dario Knežević je težak: 80 kg
Dario Knežević BMI iznosi: 23.6(normalna težina)

Datum rođenja: 24.3.1975.
Karijera: Sport
Visina: 179 cm
Težina: 75 kg
Koliko je Davor Vugrinec težak i visok?

Davor Vugrinec visina i težina?

Davor Vugrinec je visok: 179 cm
Davor Vugrinec je težak: 75 kg
Davor Vugrinec BMI iznosi: 23.4(normalna težina)

Datum rođenja: 29.4.1989.
Karijera: Sport
Visina: 182 cm
Težina: 73 kg
Koliko je Domagoj Vida težak i visok?

Domagoj Vida visina i težina?

Domagoj Vida je visok: 182 cm
Domagoj Vida je težak: 73 kg
Domagoj Vida BMI iznosi: 22(normalna težina)

Datum rođenja: 11.1.1984.
Karijera: Sport
Visina: 195 cm
Težina: 89 kg
Koliko je Dario Krešić težak i visok?

Dario Krešić visina i težina?

Dario Krešić je visok: 195 cm
Dario Krešić je težak: 89 kg
Dario Krešić BMI iznosi: 23.4(normalna težina)

Datum rođenja: 1.1.1963.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 84 kg
Koliko je Dražen Ladić težak i visok?

Dražen Ladić visina i težina?

Dražen Ladić je visok: 185 cm
Dražen Ladić je težak: 84 kg
Dražen Ladić BMI iznosi: 24.5(normalna težina)

Datum rođenja: 2.11.1975.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 72 kg
Koliko je Dejan Patrčević težak i visok?

Dejan Patrčević visina i težina?

Dejan Patrčević je visok: 185 cm
Dejan Patrčević je težak: 72 kg
Dejan Patrčević BMI iznosi: 21(normalna težina)

Datum rođenja: 28.6.1996.
Karijera: Sport
Visina: 179 cm
Težina: 64 kg
Koliko je Donna Vekić teška i visoka?

Donna Vekić visina i težina?

Donna Vekić je visoka: 179 cm
Donna Vekić je teška: 64 kg
Donna Vekić BMI iznosi: 20(normalna težina)

Datum rođenja: 14.7.1977.
Karijera: Sport
Visina: 196 cm
Težina: 112 kg
Koliko je Domagoj Ostojić težak i visok?

Domagoj Ostojić visina i težina?

Domagoj Ostojić je visok: 196 cm
Domagoj Ostojić je težak: 112 kg
Domagoj Ostojić BMI iznosi: 29.2(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 30.5.1987.
Karijera: Sport
Visina: 183 cm
Težina: 88 kg
Koliko je Danko Marinelli težak i visok?

Danko Marinelli visina i težina?

Danko Marinelli je visok: 183 cm
Danko Marinelli je težak: 88 kg
Danko Marinelli BMI iznosi: 26.3(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 25.12.1985.
Karijera: Sport
Visina: 183 cm
Težina: 86 kg
Koliko je Dalibor Šamšal težak i visok?

Dalibor Šamšal visina i težina?

Dalibor Šamšal je visok: 183 cm
Dalibor Šamšal je težak: 86 kg
Dalibor Šamšal BMI iznosi: 25.7(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 7.2.1980.
Karijera: Sport
Visina: 215 cm
Težina: 132 kg
Koliko je Dalibor Bagarić težak i visok?

Dalibor Bagarić visina i težina?

Dalibor Bagarić je visok: 215 cm
Dalibor Bagarić je težak: 132 kg
Dalibor Bagarić BMI iznosi: 28.6(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 4.2.1962.
Karijera: Sport
Visina: 196 cm
Težina: 93 kg
Koliko je Dan Plesac težak i visok?

Dan Plesac visina i težina?

Dan Plesac je visok: 196 cm
Dan Plesac je težak: 93 kg
Dan Plesac BMI iznosi: 24.2(normalna težina)

Datum rođenja: 1.1.1968.
Karijera: Sport
Visina: 183 cm
Težina: 78 kg
Koliko je Davor Šuker težak i visok?

Davor Šuker visina i težina?

Davor Šuker je visok: 183 cm
Davor Šuker je težak: 78 kg
Davor Šuker BMI iznosi: 23.3(normalna težina)

Datum rođenja: 12.11.1975.
Karijera: Sport
Visina: 180 cm
Težina: 76 kg
Koliko je Dario Šimić težak i visok?

Dario Šimić visina i težina?

Dario Šimić je visok: 180 cm
Dario Šimić je težak: 76 kg
Dario Šimić BMI iznosi: 23.5(normalna težina)

Datum rođenja: 24.4.1967.
Karijera: Sport
Visina: 211 cm
Težina: 102 kg
Koliko je Dino Rađa težak i visok?

Dino Rađa visina i težina?

Dino Rađa je visok: 211 cm
Dino Rađa je težak: 102 kg
Dino Rađa BMI iznosi: 22.9(normalna težina)

Datum rođenja: 5.11.1974.
Karijera: Sport
Visina: 190 cm
Težina: 86 kg
Koliko je Dado Pršo težak i visok?

Dado Pršo visina i težina?

Dado Pršo je visok: 190 cm
Dado Pršo je težak: 86 kg
Dado Pršo BMI iznosi: 23.8(normalna težina)

Datum rođenja: 11.1.1975.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 90 kg
Koliko je Dan Luger težak i visok?

Dan Luger visina i težina?

Dan Luger je visok: 185 cm
Dan Luger je težak: 90 kg
Dan Luger BMI iznosi: 26.3(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 6.8.1936.
Karijera: Sport
Visina: 186 cm
Težina: 80 kg
Koliko je Dražan Jerković težak i visok?

Dražan Jerković visina i težina?

Dražan Jerković je visok: 186 cm
Dražan Jerković je težak: 80 kg
Dražan Jerković BMI iznosi: 23.1(normalna težina)

Datum rođenja: 15.9.1980.
Karijera: Sport
Visina: 196 cm
Težina: 138 kg
Koliko je David Diehl težak i visok?

David Diehl visina i težina?

David Diehl je visok: 196 cm
David Diehl je težak: 138 kg
David Diehl BMI iznosi: 35.9(gojaznost, stepen II)

Datum rođenja: 20.6.1988.
Karijera: Sport
Visina: 188 cm
Težina: 84 kg
Koliko je Dominik Straga težak i visok?

Dominik Straga visina i težina?

Dominik Straga je visok: 188 cm
Dominik Straga je težak: 84 kg
Dominik Straga BMI iznosi: 23.8(normalna težina)

Datum rođenja: 16.5.1984.
Karijera: Sport
Visina: 172 cm
Težina: 72 kg
Koliko je Darío Cvitanich težak i visok?

Darío Cvitanich visina i težina?

Darío Cvitanich je visok: 172 cm
Darío Cvitanich je težak: 72 kg
Darío Cvitanich BMI iznosi: 24.3(normalna težina)

Datum rođenja: 12.11.1983.
Karijera: Sport
Visina: 198 cm
Težina: 93 kg
Koliko je Denis Buntić težak i visok?

Denis Buntić visina i težina?

Denis Buntić je visok: 198 cm
Denis Buntić je težak: 93 kg
Denis Buntić BMI iznosi: 23.7(normalna težina)

Datum rođenja: 17.2.1971.
Karijera: Glumac
Visina: 166 cm
Težina: 52 kg
Koliko je Denise Richards teška i visoka?

Denise Richards visina i težina?

Denise Richards je visoka: 166 cm
Denise Richards je teška: 52 kg
Denise Richards BMI iznosi: 18.9(pothranjenost)

Datum rođenja: 31.1.1989.
Karijera: Sport
Visina: 189 cm
Težina: 85 kg
Koliko je Danijel Subotić težak i visok?

Danijel Subotić visina i težina?

Danijel Subotić je visok: 189 cm
Danijel Subotić je težak: 85 kg
Danijel Subotić BMI iznosi: 23.8(normalna težina)

Datum rođenja: 23.11.1971.
Karijera: Sport
Visina: 183 cm
Težina: 94 kg
Koliko je Dan Kesa težak i visok?

Dan Kesa visina i težina?

Dan Kesa je visok: 183 cm
Dan Kesa je težak: 94 kg
Dan Kesa BMI iznosi: 28.1(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 30.11.1937.
Karijera: Sport
Visina: 171 cm
Težina: 79 kg
Koliko je Dragoslav Šekularac težak i visok?

Dragoslav Šekularac visina i težina?

Dragoslav Šekularac je visok: 171 cm
Dragoslav Šekularac je težak: 79 kg
Dragoslav Šekularac BMI iznosi: 27(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 27.12.1984.
Karijera: Sport
Visina: 194 cm
Težina: 88 kg
Koliko je Draško Brguljan težak i visok?

Draško Brguljan visina i težina?

Draško Brguljan je visok: 194 cm
Draško Brguljan je težak: 88 kg
Draško Brguljan BMI iznosi: 23.4(normalna težina)

Datum rođenja: 29.12.1988.
Karijera: Model
Visina: 179 cm
Težina: 52 kg
Koliko je Daša Živković teška i visoka?

Daša Živković visina i težina?

Daša Živković je visoka: 179 cm
Daša Živković je teška: 52 kg
Daša Živković BMI iznosi: 16.2(pothranjenost)

Datum rođenja: 26.12.1985.
Karijera: Sport
Visina: 209 cm
Težina: 118 kg
Koliko je Damir Markota težak i visok?

Damir Markota visina i težina?

Damir Markota je visok: 209 cm
Damir Markota je težak: 118 kg
Damir Markota BMI iznosi: 27(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 1.9.1957.
Karijera: Sport
Visina: 196 cm
Težina: 87 kg
Koliko je Duško Ivanović težak i visok?

Duško Ivanović visina i težina?

Duško Ivanović je visok: 196 cm
Duško Ivanović je težak: 87 kg
Duško Ivanović BMI iznosi: 22.6(normalna težina)

Datum rođenja: 16.5.1990.
Karijera: Sport
Visina: 168 cm
Težina: 68 kg
Koliko je Darko Šarović težak i visok?

Darko Šarović visina i težina?

Darko Šarović je visok: 168 cm
Darko Šarović je težak: 68 kg
Darko Šarović BMI iznosi: 24.1(normalna težina)

Datum rođenja: 15.7.1981.
Karijera: Sport
Visina: 179 cm
Težina: 69 kg
Koliko je Darko Damjanovski težak i visok?

Darko Damjanovski visina i težina?

Darko Damjanovski je visok: 179 cm
Darko Damjanovski je težak: 69 kg
Darko Damjanovski BMI iznosi: 21.5(normalna težina)

Datum rođenja: 26.7.1977.
Karijera: Sport
Visina: 192 cm
Težina: 93 kg
Koliko je Danijel Šarić težak i visok?

Danijel Šarić visina i težina?

Danijel Šarić je visok: 192 cm
Danijel Šarić je težak: 93 kg
Danijel Šarić BMI iznosi: 25.2(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 9.10.1984.
Karijera: Sport
Visina: 183 cm
Težina: 92 kg
Koliko je Dragan Umičević težak i visok?

Dragan Umičević visina i težina?

Dragan Umičević je visok: 183 cm
Dragan Umičević je težak: 92 kg
Dragan Umičević BMI iznosi: 27.5(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 1.8.1977.
Karijera: Sport
Visina: 170 cm
Težina: 70 kg
Koliko je Dragana Zarić teška i visoka?

Dragana Zarić visina i težina?

Dragana Zarić je visoka: 170 cm
Dragana Zarić je teška: 70 kg
Dragana Zarić BMI iznosi: 24.2(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 17.6.1979.
Karijera: Sport
Visina: 190 cm
Težina: 92 kg
Koliko je Dušan Vemić težak i visok?

Dušan Vemić visina i težina?

Dušan Vemić je visok: 190 cm
Dušan Vemić je težak: 92 kg
Dušan Vemić BMI iznosi: 25.5(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 3.4.1978.
Karijera: Sport
Visina: 186 cm
Težina: 79 kg
Koliko je Dejan Petrovic težak i visok?

Dejan Petrovic visina i težina?

Dejan Petrovic je visok: 186 cm
Dejan Petrovic je težak: 79 kg
Dejan Petrovic BMI iznosi: 22.8(normalna težina)

Datum rođenja: 30.6.1990.
Karijera: Sport
Visina: 180 cm
Težina: 78 kg
Koliko je Dušan Lajović težak i visok?

Dušan Lajović visina i težina?

Dušan Lajović je visok: 180 cm
Dušan Lajović je težak: 78 kg
Dušan Lajović BMI iznosi: 24.1(normalna težina)

Datum rođenja: 4.9.1972.
Karijera: Sport
Visina: 190 cm
Težina: 86 kg
Koliko je Daniel Nestor težak i visok?

Daniel Nestor visina i težina?

Daniel Nestor je visok: 190 cm
Daniel Nestor je težak: 86 kg
Daniel Nestor BMI iznosi: 23.8(normalna težina)

Datum rođenja: 5.4.1977.
Karijera: Sport
Visina: 190 cm
Težina: 83 kg
Koliko je Daniel Majstorović težak i visok?

Daniel Majstorović visina i težina?

Daniel Majstorović je visok: 190 cm
Daniel Majstorović je težak: 83 kg
Daniel Majstorović BMI iznosi: 23(normalna težina)

Datum rođenja: 2.2.1978.
Karijera: Sport
Visina: 211 cm
Težina: 111 kg
Koliko je Dan Gadzurić težak i visok?

Dan Gadzurić visina i težina?

Dan Gadzurić je visok: 211 cm
Dan Gadzurić je težak: 111 kg
Dan Gadzurić BMI iznosi: 24.9(normalna težina)

Datum rođenja: 15.4.1977.
Karijera: Sport
Visina: 201 cm
Težina: 115 kg
Koliko je Dejan Milojević težak i visok?

Dejan Milojević visina i težina?

Dejan Milojević je visok: 201 cm
Dejan Milojević je težak: 115 kg
Dejan Milojević BMI iznosi: 28.5(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 6.1.1977.
Karijera: Sport
Visina: 197 cm
Težina: 93 kg
Koliko je Dušan Kecman težak i visok?

Dušan Kecman visina i težina?

Dušan Kecman je visok: 197 cm
Dušan Kecman je težak: 93 kg
Dušan Kecman BMI iznosi: 24(normalna težina)

Datum rođenja: 9.5.1973.
Karijera: Sport
Visina: 211 cm
Težina: 122 kg
Koliko je Dragan Tarlać težak i visok?

Dragan Tarlać visina i težina?

Dragan Tarlać je visok: 211 cm
Dragan Tarlać je težak: 122 kg
Dragan Tarlać BMI iznosi: 27.4(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 17.8.1953.
Karijera: Sport
Visina: 192 cm
Težina: 87 kg
Koliko je Dragan Kićanović težak i visok?

Dragan Kićanović visina i težina?

Dragan Kićanović je visok: 192 cm
Dragan Kićanović je težak: 87 kg
Dragan Kićanović BMI iznosi: 23.6(normalna težina)

Datum rođenja: 27.11.1951.
Karijera: Sport
Visina: 197 cm
Težina: 93 kg
Koliko je Dražen Dalipagić težak i visok?

Dražen Dalipagić visina i težina?

Dražen Dalipagić je visok: 197 cm
Dražen Dalipagić je težak: 93 kg
Dražen Dalipagić BMI iznosi: 24(normalna težina)

Datum rođenja: 25.11.1951.
Karijera: Glumac
Visina: 187 cm
Težina: 90 kg
Koliko je Danilo Lazić težak i visok?

Danilo Lazić visina i težina?

Danilo Lazić je visok: 187 cm
Danilo Lazić je težak: 90 kg
Danilo Lazić BMI iznosi: 25.7(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 30.9.1970.
Karijera: Glumac
Visina: 184 cm
Težina: 76 kg
Koliko je Dragan Mićanović težak i visok?

Dragan Mićanović visina i težina?

Dragan Mićanović je visok: 184 cm
Dragan Mićanović je težak: 76 kg
Dragan Mićanović BMI iznosi: 22.4(normalna težina)

Datum rođenja: 30.5.1946.
Karijera: Sport
Visina: 186 cm
Težina: 76 kg
Koliko je Dragan Džajić težak i visok?

Dragan Džajić visina i težina?

Dragan Džajić je visok: 186 cm
Dragan Džajić je težak: 76 kg
Dragan Džajić BMI iznosi: 22(normalna težina)

Datum rođenja: 5.7.1989.
Karijera: Sport
Visina: 188 cm
Težina: 79 kg
Koliko je Dejan Lovren težak i visok?

Dejan Lovren visina i težina?

Dejan Lovren je visok: 188 cm
Dejan Lovren je težak: 79 kg
Dejan Lovren BMI iznosi: 22.4(normalna težina)

Datum rođenja: 9.10.1992.
Karijera: Model
Visina: 178 cm
Težina: 60 kg
Koliko je Dejana Živković teška i visoka?

Dejana Živković visina i težina?

Dejana Živković je visoka: 178 cm
Dejana Živković je teška: 60 kg
Dejana Živković BMI iznosi: 18.9(pothranjenost)

Datum rođenja: 10.10.1963.
Karijera: Glumac
Visina: 173 cm
Težina: 79 kg
Koliko je Dragan Bjelogrlić težak i visok?

Dragan Bjelogrlić visina i težina?

Dragan Bjelogrlić je visok: 173 cm
Dragan Bjelogrlić je težak: 79 kg
Dragan Bjelogrlić BMI iznosi: 26.4(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 29.10.1987.
Karijera: Model
Visina: 178 cm
Težina: 63 kg
Koliko je Danijela Dimitrovska teška i visoka?

Danijela Dimitrovska visina i težina?

Danijela Dimitrovska je visoka: 178 cm
Danijela Dimitrovska je teška: 63 kg
Danijela Dimitrovska BMI iznosi: 19.9(normalna težina)

Datum rođenja: 22.10.1964.
Karijera: Sport
Visina: 196 cm
Težina: 91 kg
Koliko je Dražen Petrović težak i visok?

Dražen Petrović visina i težina?

Dražen Petrović je visok: 196 cm
Dražen Petrović je težak: 91 kg
Dražen Petrović BMI iznosi: 23.7(normalna težina)

Datum rođenja: 15.7.1971.
Karijera: Muzika
Visina: 150 cm
Težina: 40 kg
Koliko je Danijela Martinović teška i visoka?

Danijela Martinović visina i težina?

Danijela Martinović je visoka: 150 cm
Danijela Martinović je teška: 40 kg
Danijela Martinović BMI iznosi: 17.8(pothranjenost)

Datum rođenja: 20.8.1943.
Karijera: Glumac
Visina: 185 cm
Težina: 79 kg
Koliko je Dragan Nikolić težak i visok?

Dragan Nikolić visina i težina?

Dragan Nikolić je visok: 185 cm
Dragan Nikolić je težak: 79 kg
Dragan Nikolić BMI iznosi: 23.1(normalna težina)

Datum rođenja: 18.1.1968
Karijera: Muzika
Visina: 166 cm
Težina: 60 kg
Koliko je Dragana Mirković teška i visoka?

Dragana Mirković visina i težina?

Dragana Mirković je visoka: 166 cm
Dragana Mirković je teška: 60 kg
Dragana Mirković BMI iznosi: 21.8(normalna težina)

Datum rođenja: 19.01.1985.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 85 kg
Koliko je Duško Tošić težak i visok?

Duško Tošić visina i težina?

Duško Tošić je visok: 185 cm
Duško Tošić je težak: 85 kg
Duško Tošić BMI iznosi: 24.8(normalna težina)

Datum rođenja: 18.11.1973.
Karijera: Sport
Visina: 187 cm
Težina: 79 kg
Koliko je Darko Kovačević težak i visok?

Darko Kovačević visina i težina?

Darko Kovačević je visok: 187 cm
Darko Kovačević je težak: 79 kg
Darko Kovačević BMI iznosi: 22.6(normalna težina)

Datum rođenja: 15.09.1966.
Karijera: Sport
Visina: 181 cm
Težina: 77 kg
Koliko je Dejan Savićević težak i visok?

Dejan Savićević visina i težina?

Dejan Savićević je visok: 181 cm
Dejan Savićević je težak: 77 kg
Dejan Savićević BMI iznosi: 23.5(normalna težina)

Datum rođenja: 24.04.1975.
Karijera: Sport
Visina: 190 cm
Težina: 105 kg
Koliko je Dejan Savić težak i visok?

Dejan Savić visina i težina?

Dejan Savić je visok: 190 cm
Dejan Savić je težak: 105 kg
Dejan Savić BMI iznosi: 29.1(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 03.03.1965.
Karijera: Sport
Visina: 175 cm
Težina: 72 kg
Koliko je Dragan Stojković težak i visok?

Dragan Stojković visina i težina?

Dragan Stojković je visok: 175 cm
Dragan Stojković je težak: 72 kg
Dragan Stojković BMI iznosi: 23.5(normalna težina)

Datum rođenja: 21.5.1976.
Karijera: Muzika
Visina: 158 cm
Težina: 56 kg
Koliko je Dara Bubamara teška i visoka?

Dara Bubamara visina i težina?

Dara Bubamara je visoka: 158 cm
Dara Bubamara je teška: 56 kg
Dara Bubamara BMI iznosi: 22.4(normalna težina)

Datum rođenja: 20.06.1985.
Karijera: Sport
Visina: 213 cm
Težina: 125 kg
Koliko je Darko Miličić težak i visok?

Darko Miličić visina i težina?

Darko Miličić je visok: 213 cm
Darko Miličić je težak: 125 kg
Darko Miličić BMI iznosi: 27.6(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 30.06.1990.
Karijera: Sport
Visina: 180 cm
Težina: 73 kg
Koliko je Domagoj Antolić težak i visok?

Domagoj Antolić visina i težina?

Domagoj Antolić je visok: 180 cm
Domagoj Antolić je težak: 73 kg
Domagoj Antolić BMI iznosi: 22.5(normalna težina)

Datum rođenja: 22.04.1991.
Karijera: Sport
Visina: 195 cm
Težina: 92 kg
Koliko je Danilo Anđušić težak i visok?

Danilo Anđušić visina i težina?

Danilo Anđušić je visok: 195 cm
Danilo Anđušić je težak: 92 kg
Danilo Anđušić BMI iznosi: 24.2(normalna težina)

Datum rođenja: 23.01.1984.
Karijera: Sport
Visina: 187 cm
Težina: 79 kg
Koliko je Dragan Mrđa težak i visok?

Dragan Mrđa visina i težina?

Dragan Mrđa je visok: 187 cm
Dragan Mrđa je težak: 79 kg
Dragan Mrđa BMI iznosi: 22.6(normalna težina)

Datum rođenja: 20.10.1980.
Karijera: Sport
Visina: 177 cm
Težina: 75 kg
Koliko je Darko Maletić težak i visok?

Darko Maletić visina i težina?

Darko Maletić je visok: 177 cm
Darko Maletić je težak: 75 kg
Darko Maletić BMI iznosi: 23.9(normalna težina)

Datum rođenja: 17.05.1983.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 79 kg
Koliko je Danko Lazović težak i visok?

Danko Lazović visina i težina?

Danko Lazović je visok: 185 cm
Danko Lazović je težak: 79 kg
Danko Lazović BMI iznosi: 23.1(normalna težina)

Datum rođenja: 20.11.1988.
Karijera: Sport
Visina: 181 cm
Težina: 76 kg
Koliko je Dušan Tadić težak i visok?

Dušan Tadić visina i težina?

Dušan Tadić je visok: 181 cm
Dušan Tadić je težak: 76 kg
Dušan Tadić BMI iznosi: 23.2(normalna težina)

Datum rođenja: 18.08.1984.
Karijera: Sport
Visina: 184 cm
Težina: 74 kg
Koliko je Dušan Basta težak i visok?

Dušan Basta visina i težina?

Dušan Basta je visok: 184 cm
Dušan Basta je težak: 74 kg
Dušan Basta BMI iznosi: 21.9(normalna težina)

Datum rođenja: 19.11.1984.
Karijera: Sport
Visina: 191 cm
Težina: 83 kg
Koliko je Damir Kahriman težak i visok?

Damir Kahriman visina i težina?

Damir Kahriman je visok: 191 cm
Damir Kahriman je težak: 83 kg
Damir Kahriman BMI iznosi: 22.8(normalna težina)

Datum rođenja: 08.10.1978.
Karijera: Sport
Visina: 190 cm
Težina: 87 kg
Koliko je Darko Stanić težak i visok?

Darko Stanić visina i težina?

Darko Stanić je visok: 190 cm
Darko Stanić je težak: 87 kg
Darko Stanić BMI iznosi: 24.1(normalna težina)

Datum rođenja: 18.10.1985.
Karijera: Sport
Visina: 206 cm
Težina: 80 kg
Koliko je Dragan Stanković težak i visok?

Dragan Stanković visina i težina?

Dragan Stanković je visok: 206 cm
Dragan Stanković je težak: 80 kg
Dragan Stanković BMI iznosi: 18.9(pothranjenost)

Datum rođenja: 01.05.1982.
Karijera: Sport
Visina: 182 cm
Težina: 78 kg
Koliko je Darijo Srna težak i visok?

Darijo Srna visina i težina?

Darijo Srna je visok: 182 cm
Darijo Srna je težak: 78 kg
Darijo Srna BMI iznosi: 23.5(normalna težina)

Datum rođenja: 05.09.1983.
Karijera: Sport
Visina: 204 cm
Težina: 102 kg
Koliko je Duško Savanović težak i visok?

Duško Savanović visina i težina?

Duško Savanović je visok: 204 cm
Duško Savanović je težak: 102 kg
Duško Savanović BMI iznosi: 24.5(normalna težina)

Datum rođenja: 27.02.1983.
Karijera: Sport
Visina: 197 cm
Težina: 83 kg
Koliko je Duje Draganja težak i visok?

Duje Draganja visina i težina?

Duje Draganja je visok: 197 cm
Duje Draganja je težak: 83 kg
Duje Draganja BMI iznosi: 21.4(normalna težina)

Datum rođenja: 04.10.1976.
Karijera: Sport
Visina: 187 cm
Težina: 88 kg
Koliko je Danilo Ikodinović težak i visok?

Danilo Ikodinović visina i težina?

Danilo Ikodinović je visok: 187 cm
Danilo Ikodinović je težak: 88 kg
Danilo Ikodinović BMI iznosi: 25.2(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 20.09.1976.
Karijera: Sport
Visina: 198 cm
Težina: 115 kg
Koliko je Denis Šefik težak i visok?

Denis Šefik visina i težina?

Denis Šefik je visok: 198 cm
Denis Šefik je težak: 115 kg
Denis Šefik BMI iznosi: 29.3(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 02.03.1973.
Karijera: Sport
Visina: 205 cm
Težina: 110 kg
Koliko je Dejan Bodiroga težak i visok?

Dejan Bodiroga visina i težina?

Dejan Bodiroga je visok: 205 cm
Dejan Bodiroga je težak: 110 kg
Dejan Bodiroga BMI iznosi: 26.2(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 06.05.1973.
Karijera: Sport
Visina: 208 cm
Težina: 114 kg
Koliko je Dejan Tomašević težak i visok?

Dejan Tomašević visina i težina?

Dejan Tomašević je visok: 208 cm
Dejan Tomašević je težak: 114 kg
Dejan Tomašević BMI iznosi: 26.3(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 19.06.1990.
Karijera: Muzika
Visina: 185 cm
Težina: 72 kg
Koliko je Dušan Svilar težak i visok?

Dušan Svilar visina i težina?

Dušan Svilar je visok: 185 cm
Dušan Svilar je težak: 72 kg
Dušan Svilar BMI iznosi: 21(normalna težina)

Datum rođenja: 21.09.1992.
Karijera: Muzika
Visina: 175 cm
Težina: 69 kg
Koliko je Davor Bodrov težak i visok?

Davor Bodrov visina i težina?

Davor Bodrov je visok: 175 cm
Davor Bodrov je težak: 69 kg
Davor Bodrov BMI iznosi: 22.5(normalna težina)

Datum rođenja: 08.05.1988.
Karijera: Muzika
Visina: 188 cm
Težina: 73 kg
Koliko je Danijel Alibabić težak i visok?

Danijel Alibabić visina i težina?

Danijel Alibabić je visok: 188 cm
Danijel Alibabić je težak: 73 kg
Danijel Alibabić BMI iznosi: 20.7(normalna težina)

Datum rođenja: 29.05.1964.
Karijera: Muzika
Visina: 165 cm
Težina: 62 kg
Koliko je Džej Ramadanovski težak i visok?

Džej Ramadanovski visina i težina?

Džej Ramadanovski je visok: 165 cm
Džej Ramadanovski je težak: 62 kg
Džej Ramadanovski BMI iznosi: 22.8(normalna težina)

Datum rođenja: 08.03.1973.
Karijera: Muzika
Visina: 184 cm
Težina: 84 kg
Koliko je Dalibor Andonov - GRU težak i visok?

Dalibor Andonov - GRU visina i težina?

Dalibor Andonov - GRU je visok: 184 cm
Dalibor Andonov - GRU je težak: 84 kg
Dalibor Andonov - GRU BMI iznosi: 24.8(normalna težina)

Datum rođenja: 03.10.1975.
Karijera: Glumac
Visina: 168 cm
Težina: 52 kg
Koliko je Danijela Vranješ teška i visoka?

Danijela Vranješ visina i težina?

Danijela Vranješ je visoka: 168 cm
Danijela Vranješ je teška: 52 kg
Danijela Vranješ BMI iznosi: 18.4(pothranjenost)

Datum rođenja: 11.09.1979.
Karijera: Muzika
Visina: 183 cm
Težina: 74 kg
Koliko je Daniel Đokić težak i visok?

Daniel Đokić visina i težina?

Daniel Đokić je visok: 183 cm
Daniel Đokić je težak: 74 kg
Daniel Đokić BMI iznosi: 22.1(normalna težina)

Datum rođenja: 12.03.1971.
Karijera: Sport
Visina: 197 cm
Težina: 77 kg
Koliko je Dragutin Topić težak i visok?

Dragutin Topić visina i težina?

Dragutin Topić je visok: 197 cm
Dragutin Topić je težak: 77 kg
Dragutin Topić BMI iznosi: 19.8(pothranjenost)

Datum rođenja: 11. 09.1978.
Karijera: Sport
Visina: 181 cm
Težina: 76 kg
Koliko je Dejan Stanković težak i visok?

Dejan Stanković visina i težina?

Dejan Stanković je visok: 181 cm
Dejan Stanković je težak: 76 kg
Dejan Stanković BMI iznosi: 23.2(normalna težina)

Dejan Stanković - biografija

Dejan Stanković je rođen 11. septembra 1978. godine u Beogradu. Odrastao je u Zemunu, a majka Dragica i otac Borislav su ga od malena podržavali u njegovoj želji da trenira, ali i da se profesionalno bavi fudbalom. Srpski je reprezentativac i kapiten, a interesantno je da je igrao za čak tri re... Više informacija
Unesi svoju težinu i visinu ispod

Slažem se sa pravilima korištenja.