Datum rođenja: 12.6.1979.
Karijera: Sport
Visina: 197 cm
Težina: 89 kg
Koliko je Feliks Kojadinović težak i visok?

Feliks Kojadinović visina i težina?

Feliks Kojadinović je visok: 197 cm
Feliks Kojadinović je težak: 89 kg
Feliks Kojadinović BMI iznosi: 22.9(normalna težina)

Datum rođenja: 5.6.1989.
Karijera: Sport
Visina: 180 cm
Težina: 72 kg
Koliko je Filip Čović težak i visok?

Filip Čović visina i težina?

Filip Čović je visok: 180 cm
Filip Čović je težak: 72 kg
Filip Čović BMI iznosi: 22.2(normalna težina)

Datum rođenja: 8.4.1991.
Karijera: Sport
Visina: 175 cm
Težina: 67 kg
Koliko je Filip Ozobić težak i visok?

Filip Ozobić visina i težina?

Filip Ozobić je visok: 175 cm
Filip Ozobić je težak: 67 kg
Filip Ozobić BMI iznosi: 21.9(normalna težina)

Datum rođenja: 7.6.1982.
Karijera: Sport
Visina: 188 cm
Težina: 81 kg
Koliko je Frane Vitaić težak i visok?

Frane Vitaić visina i težina?

Frane Vitaić je visok: 188 cm
Frane Vitaić je težak: 81 kg
Frane Vitaić BMI iznosi: 22.9(normalna težina)

Datum rođenja: 15.12.1977.
Karijera: Sport
Visina: 182 cm
Težina: 80 kg
Koliko je Ferdo Milin težak i visok?

Ferdo Milin visina i težina?

Ferdo Milin je visok: 182 cm
Ferdo Milin je težak: 80 kg
Ferdo Milin BMI iznosi: 24.2(normalna težina)

Datum rođenja: 17.10.1989.
Karijera: Sport
Visina: 191 cm
Težina: 85 kg
Koliko je Filip Vujić težak i visok?

Filip Vujić visina i težina?

Filip Vujić je visok: 191 cm
Filip Vujić je težak: 85 kg
Filip Vujić BMI iznosi: 23.3(normalna težina)

Datum rođenja: 17.9.1986.
Karijera: Sport
Visina: 191 cm
Težina: 86 kg
Koliko je Filip Lončarić težak i visok?

Filip Lončarić visina i težina?

Filip Lončarić je visok: 191 cm
Filip Lončarić je težak: 86 kg
Filip Lončarić BMI iznosi: 23.6(normalna težina)

Datum rođenja: 22.6.1991.
Karijera: Sport
Visina: 189 cm
Težina: 81 kg
Koliko je Franko Andrijašević težak i visok?

Franko Andrijašević visina i težina?

Franko Andrijašević je visok: 189 cm
Franko Andrijašević je težak: 81 kg
Franko Andrijašević BMI iznosi: 22.7(normalna težina)

Datum rođenja: 11.1.1992.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 77 kg
Koliko je Filip Bradarić težak i visok?

Filip Bradarić visina i težina?

Filip Bradarić je visok: 185 cm
Filip Bradarić je težak: 77 kg
Filip Bradarić BMI iznosi: 22.5(normalna težina)

Datum rođenja: 15.6.1995.
Karijera: Sport
Visina: 189 cm
Težina: 78 kg
Koliko je Fabjan Tomić težak i visok?

Fabjan Tomić visina i težina?

Fabjan Tomić je visok: 189 cm
Fabjan Tomić je težak: 78 kg
Fabjan Tomić BMI iznosi: 21.8(normalna težina)

Datum rođenja: 22.7.1991.
Karijera: Sport
Visina: 187 cm
Težina: 78 kg
Koliko je Filip Škvorc težak i visok?

Filip Škvorc visina i težina?

Filip Škvorc je visok: 187 cm
Filip Škvorc je težak: 78 kg
Filip Škvorc BMI iznosi: 22.3(normalna težina)

Datum rođenja: 5.5.1988.
Karijera: Sport
Visina: 183 cm
Težina: 82 kg
Koliko je Fatos Bećiraj težak i visok?

Fatos Bećiraj visina i težina?

Fatos Bećiraj je visok: 183 cm
Fatos Bećiraj je težak: 82 kg
Fatos Bećiraj BMI iznosi: 24.5(normalna težina)

Datum rođenja: 2.6.1965.
Karijera: Sport
Visina: 215 cm
Težina: 120 kg
Koliko je Franjo Arapović težak i visok?

Franjo Arapović visina i težina?

Franjo Arapović je visok: 215 cm
Franjo Arapović je težak: 120 kg
Franjo Arapović BMI iznosi: 26(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 7.2.1978.
Karijera: Sport
Visina: 203 cm
Težina: 95 kg
Koliko je Frank Drmic težak i visok?

Frank Drmic visina i težina?

Frank Drmic je visok: 203 cm
Frank Drmic je težak: 95 kg
Frank Drmic BMI iznosi: 23.1(normalna težina)

Datum rođenja: 3.8.1963.
Karijera: Sport
Visina: 175 cm
Težina: 75 kg
Koliko je Frano Botica težak i visok?

Frano Botica visina i težina?

Frano Botica je visok: 175 cm
Frano Botica je težak: 75 kg
Frano Botica BMI iznosi: 24.5(normalna težina)

Datum rođenja: 3.10.1953.
Karijera: Sport
Visina: 180 cm
Težina: 84 kg
Koliko je Fred Couples težak i visok?

Fred Couples visina i težina?

Fred Couples je visok: 180 cm
Fred Couples je težak: 84 kg
Fred Couples BMI iznosi: 25.9(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 14.5.1960.
Karijera: Sport
Visina: 183 cm
Težina: 90 kg
Koliko je Frank Nobilo težak i visok?

Frank Nobilo visina i težina?

Frank Nobilo je visok: 183 cm
Frank Nobilo je težak: 90 kg
Frank Nobilo BMI iznosi: 26.9(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 10.1.1938.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 93 kg
Koliko je Frank Mahovlich težak i visok?

Frank Mahovlich visina i težina?

Frank Mahovlich je visok: 185 cm
Frank Mahovlich je težak: 93 kg
Frank Mahovlich BMI iznosi: 27.2(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 5.8.1974.
Karijera: Sport
Visina: 175 cm
Težina: 74 kg
Koliko je Frankie Hejduk težak i visok?

Frankie Hejduk visina i težina?

Frankie Hejduk je visok: 175 cm
Frankie Hejduk je težak: 74 kg
Frankie Hejduk BMI iznosi: 24.2(normalna težina)

Datum rođenja: 5.4.1933.
Karijera: Glumac
Visina: 178 cm
Težina: 60 kg
Koliko je Frank Gorshin težak i visok?

Frank Gorshin visina i težina?

Frank Gorshin je visok: 178 cm
Frank Gorshin je težak: 60 kg
Frank Gorshin BMI iznosi: 18.9(pothranjenost)

Datum rođenja: 7.10.1957.
Karijera: Sport
Visina: 183 cm
Težina: 80 kg
Koliko je Faruk Hadžibegić težak i visok?

Faruk Hadžibegić visina i težina?

Faruk Hadžibegić je visok: 183 cm
Faruk Hadžibegić je težak: 80 kg
Faruk Hadžibegić BMI iznosi: 23.9(normalna težina)

Datum rođenja: 27.2.1992.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 75 kg
Koliko je Filip Krajinović težak i visok?

Filip Krajinović visina i težina?

Filip Krajinović je visok: 185 cm
Filip Krajinović je težak: 75 kg
Filip Krajinović BMI iznosi: 21.9(normalna težina)

Datum rođenja: 5.11.1977.
Karijera: Sport
Visina: 188 cm
Težina: 98 kg
Koliko je Filip Filipović težak i visok?

Filip Filipović visina i težina?

Filip Filipović je visok: 188 cm
Filip Filipović je težak: 98 kg
Filip Filipović BMI iznosi: 27.7(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 7.6.1991.
Karijera: Muzika
Visina: 170 cm
Težina: 52 kg
Koliko je Franka Batelić teška i visoka?

Franka Batelić visina i težina?

Franka Batelić je visoka: 170 cm
Franka Batelić je teška: 52 kg
Franka Batelić BMI iznosi: 18(pothranjenost)

Datum rođenja: 20.8.1981.
Karijera: Model
Visina: 173 cm
Težina: 50 kg
Koliko je Fani Stipković teška i visoka?

Fani Stipković visina i težina?

Fani Stipković je visoka: 173 cm
Fani Stipković je teška: 50 kg
Fani Stipković BMI iznosi: 16.7(pothranjenost)

Datum rođenja: 28.09.1987.
Karijera: Sport
Visina: 186 cm
Težina: 78 kg
Koliko je Filip Đorđević težak i visok?

Filip Đorđević visina i težina?

Filip Đorđević je visok: 186 cm
Filip Đorđević je težak: 78 kg
Filip Đorđević BMI iznosi: 22.5(normalna težina)

Datum rođenja: 30.01.1992.
Karijera: Sport
Visina: 181 cm
Težina: 72 kg
Koliko je Filip Đuričić težak i visok?

Filip Đuričić visina i težina?

Filip Đuričić je visok: 181 cm
Filip Đuričić je težak: 72 kg
Filip Đuričić BMI iznosi: 22(normalna težina)

Datum rođenja: 17.12.1988.
Karijera: Sport
Visina: 179 cm
Težina: 74 kg
Koliko je Filip Kasalica težak i visok?

Filip Kasalica visina i težina?

Filip Kasalica je visok: 179 cm
Filip Kasalica je težak: 74 kg
Filip Kasalica BMI iznosi: 23.1(normalna težina)

Datum rođenja: 02.05.1987.
Karijera: Sport
Visina: 193 cm
Težina: 91 kg
Koliko je Filipović Filip težak i visok?

Filipović Filip visina i težina?

Filipović Filip je visok: 193 cm
Filipović Filip je težak: 91 kg
Filipović Filip BMI iznosi: 24.4(normalna težina)

Datum rođenja: 18.10.1989.
Karijera: Model
Visina: 185 cm
Težina: 80 kg
Koliko je Filip Panajotović težak i visok?

Filip Panajotović visina i težina?

Filip Panajotović je visok: 185 cm
Filip Panajotović je težak: 80 kg
Filip Panajotović BMI iznosi: 23.4(normalna težina)
Unesi svoju težinu i visinu ispod

Slažem se sa pravilima korištenja.