Datum rođenja: 17. 06.1986.
Karijera: Business
Visina: 170 cm
Težina: 60 kg
Koliko je Jelena Ristić teška i visoka?

Jelena Ristić visina i težina?

Jelena Ristić je visoka: 170 cm
Jelena Ristić je teška: 60 kg
Jelena Ristić BMI iznosi: 20.8(normalna težina)

Datum rođenja: 27.9.1979.
Karijera: Sport
Visina: 207 cm
Težina: 110 kg
Koliko je Jovo Stanojević težak i visok?

Jovo Stanojević visina i težina?

Jovo Stanojević je visok: 207 cm
Jovo Stanojević je težak: 110 kg
Jovo Stanojević BMI iznosi: 25.7(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 17.1.1978.
Karijera: Sport
Visina: 198 cm
Težina: 92 kg
Koliko je Josip Sesar težak i visok?

Josip Sesar visina i težina?

Josip Sesar je visok: 198 cm
Josip Sesar je težak: 92 kg
Josip Sesar BMI iznosi: 23.5(normalna težina)

Datum rođenja: 11.3.1983.
Karijera: Sport
Visina: 188 cm
Težina: 76 kg
Koliko je Jadranko Bogičević težak i visok?

Jadranko Bogičević visina i težina?

Jadranko Bogičević je visok: 188 cm
Jadranko Bogičević je težak: 76 kg
Jadranko Bogičević BMI iznosi: 21.5(normalna težina)

Datum rođenja: 23.10.1986.
Karijera: Sport
Visina: 169 cm
Težina: 66 kg
Koliko je Jovanka Radičević teška i visoka?

Jovanka Radičević visina i težina?

Jovanka Radičević je visoka: 169 cm
Jovanka Radičević je teška: 66 kg
Jovanka Radičević BMI iznosi: 23.1(normalna težina)

Datum rođenja: 17.3.1984.
Karijera: Sport
Visina: 183 cm
Težina: 73 kg
Koliko je Jelena Ivezić teška i visoka?

Jelena Ivezić visina i težina?

Jelena Ivezić je visoka: 183 cm
Jelena Ivezić je teška: 73 kg
Jelena Ivezić BMI iznosi: 21.8(normalna težina)

Datum rođenja: 20.4.1982.
Karijera: Sport
Visina: 193 cm
Težina: 90 kg
Koliko je Jelena Maksimović teška i visoka?

Jelena Maksimović visina i težina?

Jelena Maksimović je visoka: 193 cm
Jelena Maksimović je teška: 90 kg
Jelena Maksimović BMI iznosi: 24.2(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 4.9.1984.
Karijera: Sport
Visina: 171 cm
Težina: 66 kg
Koliko je Jelena Popović teška i visoka?

Jelena Popović visina i težina?

Jelena Popović je visoka: 171 cm
Jelena Popović je teška: 66 kg
Jelena Popović BMI iznosi: 22.6(normalna težina)

Datum rođenja: 17.9.1980.
Karijera: Sport
Visina: 168 cm
Težina: 61 kg
Koliko je Jelena Nišavić teška i visoka?

Jelena Nišavić visina i težina?

Jelena Nišavić je visoka: 168 cm
Jelena Nišavić je teška: 61 kg
Jelena Nišavić BMI iznosi: 21.6(normalna težina)

Datum rođenja: 21.4.1984.
Karijera: Sport
Visina: 190 cm
Težina: 96 kg
Koliko je Josip Valčić težak i visok?

Josip Valčić visina i težina?

Josip Valčić je visok: 190 cm
Josip Valčić je težak: 96 kg
Josip Valčić BMI iznosi: 26.6(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 4.3.1971.
Karijera: Sport
Visina: 183 cm
Težina: 78 kg
Koliko je Jovan Stanković težak i visok?

Jovan Stanković visina i težina?

Jovan Stanković je visok: 183 cm
Jovan Stanković je težak: 78 kg
Jovan Stanković BMI iznosi: 23.3(normalna težina)

Datum rođenja: 26.2.1985.
Karijera: Sport
Visina: 177 cm
Težina: 69 kg
Koliko je Josip Fuček težak i visok?

Josip Fuček visina i težina?

Josip Fuček je visok: 177 cm
Josip Fuček je težak: 69 kg
Josip Fuček BMI iznosi: 22(normalna težina)

Datum rođenja: 28.6.1994.
Karijera: Sport
Visina: 187 cm
Težina: 79 kg
Koliko je Josip Mišić težak i visok?

Josip Mišić visina i težina?

Josip Mišić je visok: 187 cm
Josip Mišić je težak: 79 kg
Josip Mišić BMI iznosi: 22.6(normalna težina)

Datum rođenja: 16.12.1987.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 81 kg
Koliko je Jurica Pranjić težak i visok?

Jurica Pranjić visina i težina?

Jurica Pranjić je visok: 185 cm
Jurica Pranjić je težak: 81 kg
Jurica Pranjić BMI iznosi: 23.7(normalna težina)

Datum rođenja: 15.11.1985.
Karijera: Sport
Visina: 180 cm
Težina: 76 kg
Koliko je Jure Ivanković težak i visok?

Jure Ivanković visina i težina?

Jure Ivanković je visok: 180 cm
Jure Ivanković je težak: 76 kg
Jure Ivanković BMI iznosi: 23.5(normalna težina)

Datum rođenja: 28.6.1990.
Karijera: Sport
Visina: 179 cm
Težina: 67 kg
Koliko je Jure Jerbić težak i visok?

Jure Jerbić visina i težina?

Jure Jerbić je visok: 179 cm
Jure Jerbić je težak: 67 kg
Jure Jerbić BMI iznosi: 20.9(normalna težina)

Datum rođenja: 12.2.1975.
Karijera: Sport
Visina: 178 cm
Težina: 75 kg
Koliko je Jakov Surać težak i visok?

Jakov Surać visina i težina?

Jakov Surać je visok: 178 cm
Jakov Surać je težak: 75 kg
Jakov Surać BMI iznosi: 23.7(normalna težina)

Datum rođenja: 14.8.1984.
Karijera: Sport
Visina: 179 cm
Težina: 75 kg
Koliko je Josip Bilaver težak i visok?

Josip Bilaver visina i težina?

Josip Bilaver je visok: 179 cm
Josip Bilaver je težak: 75 kg
Josip Bilaver BMI iznosi: 23.4(normalna težina)

Datum rođenja: 22.8.1987.
Karijera: Sport
Visina: 187 cm
Težina: 76 kg
Koliko je Josip Tadić težak i visok?

Josip Tadić visina i težina?

Josip Tadić je visok: 187 cm
Josip Tadić je težak: 76 kg
Josip Tadić BMI iznosi: 21.7(normalna težina)

Datum rođenja: 12.3.1986.
Karijera: Sport
Visina: 175 cm
Težina: 76 kg
Koliko je Josip Brezovec težak i visok?

Josip Brezovec visina i težina?

Josip Brezovec je visok: 175 cm
Josip Brezovec je težak: 76 kg
Josip Brezovec BMI iznosi: 24.8(normalna težina)

Datum rođenja: 21.4.1992.
Karijera: Sport
Visina: 188 cm
Težina: 73 kg
Koliko je Jovan Stojanović težak i visok?

Jovan Stojanović visina i težina?

Jovan Stojanović je visok: 188 cm
Jovan Stojanović je težak: 73 kg
Jovan Stojanović BMI iznosi: 20.7(normalna težina)

Datum rođenja: 27.2.1991.
Karijera: Sport
Visina: 175 cm
Težina: 70 kg
Koliko je Jasmina Tinjić teška i visoka?

Jasmina Tinjić visina i težina?

Jasmina Tinjić je visoka: 175 cm
Jasmina Tinjić je teška: 70 kg
Jasmina Tinjić BMI iznosi: 22.9(normalna težina)

Datum rođenja: 30.9.1993.
Karijera: Sport
Visina: 180 cm
Težina: 67 kg
Koliko je Jovana Jakšić teška i visoka?

Jovana Jakšić visina i težina?

Jovana Jakšić je visoka: 180 cm
Jovana Jakšić je teška: 67 kg
Jovana Jakšić BMI iznosi: 20.7(normalna težina)

Datum rođenja: 17.3.1983.
Karijera: Sport
Visina: 170 cm
Težina: 56 kg
Koliko je Jelena Pandžić teška i visoka?

Jelena Pandžić visina i težina?

Jelena Pandžić je visoka: 170 cm
Jelena Pandžić je teška: 56 kg
Jelena Pandžić BMI iznosi: 19.4(normalna težina)

Datum rođenja: 11.10.1993.
Karijera: Sport
Visina: 184 cm
Težina: 74 kg
Koliko je Josip Čalušić težak i visok?

Josip Čalušić visina i težina?

Josip Čalušić je visok: 184 cm
Josip Čalušić je težak: 74 kg
Josip Čalušić BMI iznosi: 21.9(normalna težina)

Datum rođenja: 30.1.1989.
Karijera: Sport
Visina: 176 cm
Težina: 69 kg
Koliko je Josip Pivarić težak i visok?

Josip Pivarić visina i težina?

Josip Pivarić je visok: 176 cm
Josip Pivarić je težak: 69 kg
Josip Pivarić BMI iznosi: 22.3(normalna težina)

Datum rođenja: 4.8.1994.
Karijera: Sport
Visina: 190 cm
Težina: 81 kg
Koliko je Jozo Šimunović težak i visok?

Jozo Šimunović visina i težina?

Jozo Šimunović je visok: 190 cm
Jozo Šimunović je težak: 81 kg
Jozo Šimunović BMI iznosi: 22.4(normalna težina)

Datum rođenja: 22.9.1980.
Karijera: Sport
Visina: 186 cm
Težina: 80 kg
Koliko je Jasmin Spahić težak i visok?

Jasmin Spahić visina i težina?

Jasmin Spahić je visok: 186 cm
Jasmin Spahić je težak: 80 kg
Jasmin Spahić BMI iznosi: 23.1(normalna težina)

Datum rođenja: 8.11.1980.
Karijera: Sport
Visina: 189 cm
Težina: 90 kg
Koliko je Josip Colina težak i visok?

Josip Colina visina i težina?

Josip Colina je visok: 189 cm
Josip Colina je težak: 90 kg
Josip Colina BMI iznosi: 25.2(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 22.10.1982.
Karijera: Sport
Visina: 187 cm
Težina: 80 kg
Koliko je Josip Topić težak i visok?

Josip Topić visina i težina?

Josip Topić je visok: 187 cm
Josip Topić je težak: 80 kg
Josip Topić BMI iznosi: 22.9(normalna težina)

Datum rođenja: 3.11.1983.
Karijera: Sport
Visina: 178 cm
Težina: 72 kg
Koliko je Josip Lukačević težak i visok?

Josip Lukačević visina i težina?

Josip Lukačević je visok: 178 cm
Josip Lukačević je težak: 72 kg
Josip Lukačević BMI iznosi: 22.7(normalna težina)

Datum rođenja: 4.5.1985.
Karijera: Sport
Visina: 195 cm
Težina: 90 kg
Koliko je Josip Ćutuk težak i visok?

Josip Ćutuk visina i težina?

Josip Ćutuk je visok: 195 cm
Josip Ćutuk je težak: 90 kg
Josip Ćutuk BMI iznosi: 23.7(normalna težina)

Datum rođenja: 21.8.1984.
Karijera: Sport
Visina: 180 cm
Težina: 74 kg
Koliko je Jusuf Dajić težak i visok?

Jusuf Dajić visina i težina?

Jusuf Dajić je visok: 180 cm
Jusuf Dajić je težak: 74 kg
Jusuf Dajić BMI iznosi: 22.8(normalna težina)

Datum rođenja: 21.9.1990.
Karijera: Sport
Visina: 189 cm
Težina: 82 kg
Koliko je Josip Kvesić težak i visok?

Josip Kvesić visina i težina?

Josip Kvesić je visok: 189 cm
Josip Kvesić je težak: 82 kg
Josip Kvesić BMI iznosi: 23(normalna težina)

Datum rođenja: 18.2.1987.
Karijera: Sport
Visina: 193 cm
Težina: 80 kg
Koliko je Jasmin Burić težak i visok?

Jasmin Burić visina i težina?

Jasmin Burić je visok: 193 cm
Jasmin Burić je težak: 80 kg
Jasmin Burić BMI iznosi: 21.5(normalna težina)

Datum rođenja: 26.12.1974.
Karijera: Sport
Visina: 180 cm
Težina: 75 kg
Koliko je Jasmin Agić težak i visok?

Jasmin Agić visina i težina?

Jasmin Agić je visok: 180 cm
Jasmin Agić je težak: 75 kg
Jasmin Agić BMI iznosi: 23.1(normalna težina)

Datum rođenja: 19.8.1974.
Karijera: Sport
Visina: 182 cm
Težina: 78 kg
Koliko je Jovo Aranitović težak i visok?

Jovo Aranitović visina i težina?

Jovo Aranitović je visok: 182 cm
Jovo Aranitović je težak: 78 kg
Jovo Aranitović BMI iznosi: 23.5(normalna težina)

Datum rođenja: 20.1.1978.
Karijera: Sport
Visina: 183 cm
Težina: 73 kg
Koliko je Jovan Tanasijević težak i visok?

Jovan Tanasijević visina i težina?

Jovan Tanasijević je visok: 183 cm
Jovan Tanasijević je težak: 73 kg
Jovan Tanasijević BMI iznosi: 21.8(normalna težina)

Datum rođenja: 14.1.1985.
Karijera: Sport
Visina: 178 cm
Težina: 78 kg
Koliko je Janko Tumbasević težak i visok?

Janko Tumbasević visina i težina?

Janko Tumbasević je visok: 178 cm
Janko Tumbasević je težak: 78 kg
Janko Tumbasević BMI iznosi: 24.6(normalna težina)

Datum rođenja: 7.6.1986.
Karijera: Sport
Visina: 196 cm
Težina: 82 kg
Koliko je Janko Simović težak i visok?

Janko Simović visina i težina?

Janko Simović je visok: 196 cm
Janko Simović je težak: 82 kg
Janko Simović BMI iznosi: 21.3(normalna težina)

Datum rođenja: 11.4.1985.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 73 kg
Koliko je Jasmina Ilić teška i visoka?

Jasmina Ilić visina i težina?

Jasmina Ilić je visoka: 185 cm
Jasmina Ilić je teška: 73 kg
Jasmina Ilić BMI iznosi: 21.3(normalna težina)

Datum rođenja: 20.1.1987.
Karijera: Sport
Visina: 181 cm
Težina: 78 kg
Koliko je Jelena Grubišić teška i visoka?

Jelena Grubišić visina i težina?

Jelena Grubišić je visoka: 181 cm
Jelena Grubišić je teška: 78 kg
Jelena Grubišić BMI iznosi: 23.8(normalna težina)

Datum rođenja: 19.1.1959.
Karijera: Sport
Visina: 176 cm
Težina: 72 kg
Koliko je Jasna Ptujec teška i visoka?

Jasna Ptujec visina i težina?

Jasna Ptujec je visoka: 176 cm
Jasna Ptujec je teška: 72 kg
Jasna Ptujec BMI iznosi: 23.2(normalna težina)

Datum rođenja: 27.2.1919.
Karijera: Sport
Visina: 175 cm
Težina: 76 kg
Koliko je Johnny Pesky težak i visok?

Johnny Pesky visina i težina?

Johnny Pesky je visok: 175 cm
Johnny Pesky je težak: 76 kg
Johnny Pesky BMI iznosi: 24.8(normalna težina)

Datum rođenja: 25.2.1950.
Karijera: Sport
Visina: 175 cm
Težina: 72 kg
Koliko je Jurica Jerković težak i visok?

Jurica Jerković visina i težina?

Jurica Jerković je visok: 175 cm
Jurica Jerković je težak: 72 kg
Jurica Jerković BMI iznosi: 23.5(normalna težina)

Datum rođenja: 27.4.1962.
Karijera: Sport
Visina: 193 cm
Težina: 98 kg
Koliko je Jon Dorotich težak i visok?

Jon Dorotich visina i težina?

Jon Dorotich je visok: 193 cm
Jon Dorotich je težak: 98 kg
Jon Dorotich BMI iznosi: 26.3(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 26.12.1975.
Karijera: Sport
Visina: 193 cm
Težina: 89 kg
Koliko je Judd Lalich teška i visoka?

Judd Lalich visina i težina?

Judd Lalich je visoka: 193 cm
Judd Lalich je teška: 89 kg
Judd Lalich BMI iznosi: 23.9(normalna težina)

Datum rođenja: 22.3.1965.
Karijera: Sport
Visina: 188 cm
Težina: 95 kg
Koliko je John Kordic težak i visok?

John Kordic visina i težina?

John Kordic je visok: 188 cm
John Kordic je težak: 95 kg
John Kordic BMI iznosi: 26.9(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 25.9.1974.
Karijera: Sport
Visina: 198 cm
Težina: 100 kg
Koliko je Joel Prpic težak i visok?

Joel Prpic visina i težina?

Joel Prpic je visok: 198 cm
Joel Prpic je težak: 100 kg
Joel Prpic BMI iznosi: 25.5(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 15.8.1985.
Karijera: Sport
Visina: 179 cm
Težina: 84 kg
Koliko je Jacob Surjan težak i visok?

Jacob Surjan visina i težina?

Jacob Surjan je visok: 179 cm
Jacob Surjan je težak: 84 kg
Jacob Surjan BMI iznosi: 26.2(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 12.3.1941.
Karijera: Sport
Visina: 182 cm
Težina: 75 kg
Koliko je Josip Skoblar težak i visok?

Josip Skoblar visina i težina?

Josip Skoblar je visok: 182 cm
Josip Skoblar je težak: 75 kg
Josip Skoblar BMI iznosi: 22.6(normalna težina)

Datum rođenja: 14.10.1977.
Karijera: Sport
Visina: 191 cm
Težina: 78 kg
Koliko je Joey Didulica težak i visok?

Joey Didulica visina i težina?

Joey Didulica je visok: 191 cm
Joey Didulica je težak: 78 kg
Joey Didulica BMI iznosi: 21.4(normalna težina)

Datum rođenja: 31.1.1980.
Karijera: Sport
Visina: 186 cm
Težina: 77 kg
Koliko je Jurica Vranješ teška i visoka?

Jurica Vranješ visina i težina?

Jurica Vranješ je visoka: 186 cm
Jurica Vranješ je teška: 77 kg
Jurica Vranješ BMI iznosi: 22.3(normalna težina)

Datum rođenja: 19.11.1986.
Karijera: Sport
Visina: 187 cm
Težina: 84 kg
Koliko je Jurica Buljat težak i visok?

Jurica Buljat visina i težina?

Jurica Buljat je visok: 187 cm
Jurica Buljat je težak: 84 kg
Jurica Buljat BMI iznosi: 24(normalna težina)

Datum rođenja: 5.7.1964.
Karijera: Sport
Visina: 191 cm
Težina: 130 kg
Koliko je Jerry Sags težak i visok?

Jerry Sags visina i težina?

Jerry Sags je visok: 191 cm
Jerry Sags je težak: 130 kg
Jerry Sags BMI iznosi: 35.6(gojaznost, stepen II)

Datum rođenja: 6.7.1981.
Karijera: Sport
Visina: 168 cm
Težina: 59 kg
Koliko je Jelena Kostanić Tošić teška i visoka?

Jelena Kostanić Tošić visina i težina?

Jelena Kostanić Tošić je visoka: 168 cm
Jelena Kostanić Tošić je teška: 59 kg
Jelena Kostanić Tošić BMI iznosi: 20.9(normalna težina)

Datum rođenja: 17.3.1912.
Karijera: Sport
Visina: 193 cm
Težina: 106 kg
Koliko je Joe Stydahar težak i visok?

Joe Stydahar visina i težina?

Joe Stydahar je visok: 193 cm
Joe Stydahar je težak: 106 kg
Joe Stydahar BMI iznosi: 28.5(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 7.7.1969.
Karijera: Sport
Visina: 180 cm
Težina: 88 kg
Koliko je Joe Sakic težak i visok?

Joe Sakic visina i težina?

Joe Sakic je visok: 180 cm
Joe Sakic je težak: 88 kg
Joe Sakic BMI iznosi: 27.2(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 14.10.1947.
Karijera: Sport
Visina: 193 cm
Težina: 143 kg
Koliko je Josip Nikolai Peruzović težak i visok?

Josip Nikolai Peruzović visina i težina?

Josip Nikolai Peruzović je visok: 193 cm
Josip Nikolai Peruzović je težak: 143 kg
Josip Nikolai Peruzović BMI iznosi: 38.4(gojaznost, stepen II)

Datum rođenja: 18.8.1967.
Karijera: Sport
Visina: 188 cm
Težina: 137 kg
Koliko je John Jurkovic težak i visok?

John Jurkovic visina i težina?

John Jurkovic je visok: 188 cm
John Jurkovic je težak: 137 kg
John Jurkovic BMI iznosi: 38.8(gojaznost, stepen II)

Datum rođenja: 10.1.1989.
Karijera: Sport
Visina: 186 cm
Težina: 88 kg
Koliko je Jasmin Kurtić težak i visok?

Jasmin Kurtić visina i težina?

Jasmin Kurtić je visok: 186 cm
Jasmin Kurtić je težak: 88 kg
Jasmin Kurtić BMI iznosi: 25.4(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 28.1.1978.
Karijera: Sport
Visina: 196 cm
Težina: 98 kg
Koliko je Jasmin Handanović težak i visok?

Jasmin Handanović visina i težina?

Jasmin Handanović je visok: 196 cm
Jasmin Handanović je težak: 98 kg
Jasmin Handanović BMI iznosi: 25.5(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 23.1.1985.
Karijera: Sport
Visina: 196 cm
Težina: 106 kg
Koliko je Jeff Samardzija težak i visok?

Jeff Samardzija visina i težina?

Jeff Samardzija je visok: 196 cm
Jeff Samardzija je težak: 106 kg
Jeff Samardzija BMI iznosi: 27.6(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 2.5.1948.
Karijera: Sport
Visina: 181 cm
Težina: 80 kg
Koliko je Josip Katalinski težak i visok?

Josip Katalinski visina i težina?

Josip Katalinski je visok: 181 cm
Josip Katalinski je težak: 80 kg
Josip Katalinski BMI iznosi: 24.4(normalna težina)

Datum rođenja: 14.7.1981.
Karijera: Sport
Visina: 167 cm
Težina: 59 kg
Koliko je Jelena Lolović teška i visoka?

Jelena Lolović visina i težina?

Jelena Lolović je visoka: 167 cm
Jelena Lolović je teška: 59 kg
Jelena Lolović BMI iznosi: 21.2(normalna težina)

Datum rođenja: 12.4.1983.
Karijera: Sport
Visina: 175 cm
Težina: 65 kg
Koliko je Jelena Dokić teška i visoka?

Jelena Dokić visina i težina?

Jelena Dokić je visoka: 175 cm
Jelena Dokić je teška: 65 kg
Jelena Dokić BMI iznosi: 21.2(normalna težina)

Datum rođenja: 19.1.1983.
Karijera: Muzika
Visina: 173 cm
Težina: 58 kg
Koliko je Jelena Marinkov teška i visoka?

Jelena Marinkov visina i težina?

Jelena Marinkov je visoka: 173 cm
Jelena Marinkov je teška: 58 kg
Jelena Marinkov BMI iznosi: 19.4(normalna težina)

Datum rođenja: 23.8.1977.
Karijera: Muzika
Visina: 172 cm
Težina: 64 kg
Koliko je Jelena Rozga teška i visoka?

Jelena Rozga visina i težina?

Jelena Rozga je visoka: 172 cm
Jelena Rozga je teška: 64 kg
Jelena Rozga BMI iznosi: 21.6(normalna težina)

Datum rođenja: 8.2.1988.
Karijera: Model
Visina: 169 cm
Težina: 56 kg
Koliko je Jovana Nikolić teška i visoka?

Jovana Nikolić visina i težina?

Jovana Nikolić je visoka: 169 cm
Jovana Nikolić je teška: 56 kg
Jovana Nikolić BMI iznosi: 19.6(normalna težina)

Datum rođenja: 09.04.1980.
Karijera: Sport
Visina: 187 cm
Težina: 83 kg
Koliko je Jerko Leko težak i visok?

Jerko Leko visina i težina?

Jerko Leko je visok: 187 cm
Jerko Leko je težak: 83 kg
Jerko Leko BMI iznosi: 23.7(normalna težina)

Datum rođenja: 05.01.1982.
Karijera: Sport
Visina: 175 cm
Težina: 76 kg
Koliko je Janica Kostelić teška i visoka?

Janica Kostelić visina i težina?

Janica Kostelić je visoka: 175 cm
Janica Kostelić je teška: 76 kg
Janica Kostelić BMI iznosi: 24.8(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 05.03.1988.
Karijera: Sport
Visina: 196 cm
Težina: 77 kg
Koliko je Jovana Brakočević teška i visoka?

Jovana Brakočević visina i težina?

Jovana Brakočević je visoka: 196 cm
Jovana Brakočević je teška: 77 kg
Jovana Brakočević BMI iznosi: 20(normalna težina)

Datum rođenja: 18.02.1978.
Karijera: Sport
Visina: 195 cm
Težina: 95 kg
Koliko je Josip Šimunić težak i visok?

Josip Šimunić visina i težina?

Josip Šimunić je visok: 195 cm
Josip Šimunić je težak: 95 kg
Josip Šimunić BMI iznosi: 25(normalna težina)

Datum rođenja: 15.01.1982.
Karijera: Sport
Visina: 196 cm
Težina: 90 kg
Koliko je Josip Pavić težak i visok?

Josip Pavić visina i težina?

Josip Pavić je visok: 196 cm
Josip Pavić je težak: 90 kg
Josip Pavić BMI iznosi: 23.4(normalna težina)

Datum rođenja: 22.06.1984.
Karijera: Sport
Visina: 180 cm
Težina: 75 kg
Koliko je Janko Tipsarević težak i visok?

Janko Tipsarević visina i težina?

Janko Tipsarević je visok: 180 cm
Janko Tipsarević je težak: 75 kg
Janko Tipsarević BMI iznosi: 23.1(normalna težina)

Datum rođenja: 28.02.1985.
Karijera: Sport
Visina: 171 cm
Težina: 64 kg
Koliko je Jelena Janković teška i visoka?

Jelena Janković visina i težina?

Jelena Janković je visoka: 171 cm
Jelena Janković je teška: 64 kg
Jelena Janković BMI iznosi: 21.9(normalna težina)

Datum rođenja: 17.8.1978.
Karijera: Muzika
Visina: 180 cm
Težina: 60 kg
Koliko je Jelena Karleuša teška i visoka?

Jelena Karleuša visina i težina?

Jelena Karleuša je visoka: 180 cm
Jelena Karleuša je teška: 60 kg
Jelena Karleuša BMI iznosi: 18.5(pothranjenost)

Datum rođenja: 30.06.1978.
Karijera: Glumac
Visina: 174 cm
Težina: 56 kg
Koliko je Jelena Stupljanin teška i visoka?

Jelena Stupljanin visina i težina?

Jelena Stupljanin je visoka: 174 cm
Jelena Stupljanin je teška: 56 kg
Jelena Stupljanin BMI iznosi: 18.5(pothranjenost)
Unesi svoju težinu i visinu ispod

Slažem se sa pravilima korištenja.