Datum rođenja: 12.6.1971.
Karijera: Glumac
Visina: 198 cm
Težina: 90 kg
Koliko je Milorad Kapor težak i visok?

Milorad Kapor visina i težina?

Milorad Kapor je visok: 198 cm
Milorad Kapor je težak: 90 kg
Milorad Kapor BMI iznosi: 23(normalna težina)

Datum rođenja: 8.6.1982.
Karijera: Glumac
Visina: 188 cm
Težina: 85 kg
Koliko je Uroš Ćertić težak i visok?

Uroš Ćertić visina i težina?

Uroš Ćertić je visok: 188 cm
Uroš Ćertić je težak: 85 kg
Uroš Ćertić BMI iznosi: 24(normalna težina)

Datum rođenja: 24.11.1964.
Karijera: Glumac
Visina: 176 cm
Težina: 65 kg
Koliko je Mirjana Joković teška i visoka?

Mirjana Joković visina i težina?

Mirjana Joković je visoka: 176 cm
Mirjana Joković je teška: 65 kg
Mirjana Joković BMI iznosi: 21(normalna težina)

Datum rođenja: 10.12.1973.
Karijera: Glumac
Visina: 174 cm
Težina: 58 kg
Koliko je Gabriela Spanic teška i visoka?

Gabriela Spanic visina i težina?

Gabriela Spanic je visoka: 174 cm
Gabriela Spanic je teška: 58 kg
Gabriela Spanic BMI iznosi: 19.2(normalna težina)

Datum rođenja: 29.11.1965.
Karijera: Glumac
Visina: 160 cm
Težina: 55 kg
Koliko je Yvonne Suhor teška i visoka?

Yvonne Suhor visina i težina?

Yvonne Suhor je visoka: 160 cm
Yvonne Suhor je teška: 55 kg
Yvonne Suhor BMI iznosi: 21.5(normalna težina)

Datum rođenja: 6.8.1977.
Karijera: Glumac
Visina: 166 cm
Težina: 64 kg
Koliko je Marija Škaričić teška i visoka?

Marija Škaričić visina i težina?

Marija Škaričić je visoka: 166 cm
Marija Škaričić je teška: 64 kg
Marija Škaričić BMI iznosi: 23.2(normalna težina)

Datum rođenja: 28.8.1957.
Karijera: Glumac
Visina: 193 cm
Težina: 87 kg
Koliko je Rick Rossovich težak i visok?

Rick Rossovich visina i težina?

Rick Rossovich je visok: 193 cm
Rick Rossovich je težak: 87 kg
Rick Rossovich BMI iznosi: 23.4(normalna težina)

Datum rođenja: 17.2.1971.
Karijera: Glumac
Visina: 166 cm
Težina: 52 kg
Koliko je Denise Richards teška i visoka?

Denise Richards visina i težina?

Denise Richards je visoka: 166 cm
Denise Richards je teška: 52 kg
Denise Richards BMI iznosi: 18.9(pothranjenost)

Datum rođenja: 5.9.1942.
Karijera: Glumac
Visina: 185 cm
Težina: 83 kg
Koliko je Werner Herzog težak i visok?

Werner Herzog visina i težina?

Werner Herzog je visok: 185 cm
Werner Herzog je težak: 83 kg
Werner Herzog BMI iznosi: 24.3(normalna težina)

Datum rođenja: 5.4.1933.
Karijera: Glumac
Visina: 178 cm
Težina: 60 kg
Koliko je Frank Gorshin težak i visok?

Frank Gorshin visina i težina?

Frank Gorshin je visok: 178 cm
Frank Gorshin je težak: 60 kg
Frank Gorshin BMI iznosi: 18.9(pothranjenost)

Datum rođenja: 30.10.1974.
Karijera: Glumac
Visina: 187 cm
Težina: 80 kg
Koliko je Stipe Erceg težak i visok?

Stipe Erceg visina i težina?

Stipe Erceg je visok: 187 cm
Stipe Erceg je težak: 80 kg
Stipe Erceg BMI iznosi: 22.9(normalna težina)

Datum rođenja: 27.9.1968.
Karijera: Glumac
Visina: 188 cm
Težina: 78 kg
Koliko je Patrick Muldoon težak i visok?

Patrick Muldoon visina i težina?

Patrick Muldoon je visok: 188 cm
Patrick Muldoon je težak: 78 kg
Patrick Muldoon BMI iznosi: 22.1(normalna težina)

Datum rođenja: 26.4.1974.
Karijera: Glumac
Visina: 175 cm
Težina: 53 kg
Koliko je Ivana Miličević teška i visoka?

Ivana Miličević visina i težina?

Ivana Miličević je visoka: 175 cm
Ivana Miličević je teška: 53 kg
Ivana Miličević BMI iznosi: 17.3(pothranjenost)

Datum rođenja: 19.6.1978.
Karijera: Glumac
Visina: 195 cm
Težina: 87 kg
Koliko je Mark Matkevich težak i visok?

Mark Matkevich visina i težina?

Mark Matkevich je visok: 195 cm
Mark Matkevich je težak: 87 kg
Mark Matkevich BMI iznosi: 22.9(normalna težina)

Datum rođenja: 21.1.1983.
Karijera: Glumac
Visina: 168 cm
Težina: 58 kg
Koliko je Nera Stipičević teška i visoka?

Nera Stipičević visina i težina?

Nera Stipičević je visoka: 168 cm
Nera Stipičević je teška: 58 kg
Nera Stipičević BMI iznosi: 20.5(normalna težina)

Datum rođenja: 31.7.1975.
Karijera: Glumac
Visina: 185 cm
Težina: 83 kg
Koliko je Michael Klesic težak i visok?

Michael Klesic visina i težina?

Michael Klesic je visok: 185 cm
Michael Klesic je težak: 83 kg
Michael Klesic BMI iznosi: 24.3(normalna težina)

Datum rođenja: 7.7.1983.
Karijera: Glumac
Visina: 187 cm
Težina: 78 kg
Koliko je Nevio Marasović težak i visok?

Nevio Marasović visina i težina?

Nevio Marasović je visok: 187 cm
Nevio Marasović je težak: 78 kg
Nevio Marasović BMI iznosi: 22.3(normalna težina)

Datum rođenja: 4.8.1983.
Karijera: Glumac
Visina: 185 cm
Težina: 73 kg
Koliko je Nathaniel Buzolic težak i visok?

Nathaniel Buzolic visina i težina?

Nathaniel Buzolic je visok: 185 cm
Nathaniel Buzolic je težak: 73 kg
Nathaniel Buzolic BMI iznosi: 21.3(normalna težina)

Datum rođenja: 9.10.1954.
Karijera: Glumac
Visina: 182 cm
Težina: 77 kg
Koliko je Scott Bakula težak i visok?

Scott Bakula visina i težina?

Scott Bakula je visok: 182 cm
Scott Bakula je težak: 77 kg
Scott Bakula BMI iznosi: 23.2(normalna težina)

Datum rođenja: 9.8.1968.
Karijera: Glumac
Visina: 191 cm
Težina: 86 kg
Koliko je Eric Bana težak i visok?

Eric Bana visina i težina?

Eric Bana je visok: 191 cm
Eric Bana je težak: 86 kg
Eric Bana BMI iznosi: 23.6(normalna težina)

Datum rođenja: 29.10.1976.
Karijera: Glumac
Visina: 173 cm
Težina: 57 kg
Koliko je Milena Gović teška i visoka?

Milena Gović visina i težina?

Milena Gović je visoka: 173 cm
Milena Gović je teška: 57 kg
Milena Gović BMI iznosi: 19(normalna težina)

Datum rođenja: 4.5.1980.
Karijera: Glumac
Visina: 168 cm
Težina: 54 kg
Koliko je Sonja Kolačarić teška i visoka?

Sonja Kolačarić visina i težina?

Sonja Kolačarić je visoka: 168 cm
Sonja Kolačarić je teška: 54 kg
Sonja Kolačarić BMI iznosi: 19.1(normalna težina)

Datum rođenja: 26.9.1952.
Karijera: Glumac
Visina: 190 cm
Težina: 84 kg
Koliko je Predrag Miletić težak i visok?

Predrag Miletić visina i težina?

Predrag Miletić je visok: 190 cm
Predrag Miletić je težak: 84 kg
Predrag Miletić BMI iznosi: 23.3(normalna težina)

Datum rođenja: 22.5.1946.
Karijera: Glumac
Visina: 184 cm
Težina: 100 kg
Koliko je Petar Božović težak i visok?

Petar Božović visina i težina?

Petar Božović je visok: 184 cm
Petar Božović je težak: 100 kg
Petar Božović BMI iznosi: 29.5(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 10.7.1926.
Karijera: Glumac
Visina: 180 cm
Težina: 95 kg
Koliko je Pavle Vujisić težak i visok?

Pavle Vujisić visina i težina?

Pavle Vujisić je visok: 180 cm
Pavle Vujisić je težak: 95 kg
Pavle Vujisić BMI iznosi: 29.3(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 9.7.1974.
Karijera: Glumac
Visina: 185 cm
Težina: 86 kg
Koliko je Nikola Đuričko težak i visok?

Nikola Đuričko visina i težina?

Nikola Đuričko je visok: 185 cm
Nikola Đuričko je težak: 86 kg
Nikola Đuričko BMI iznosi: 25.1(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 17.12.1975.
Karijera: Glumac
Visina: 175 cm
Težina: 59 kg
Koliko je Mila Jovović teška i visoka?

Mila Jovović visina i težina?

Mila Jovović je visoka: 175 cm
Mila Jovović je teška: 59 kg
Mila Jovović BMI iznosi: 19.3(normalna težina)

Datum rođenja: 15.6.1961.
Karijera: Glumac
Visina: 173 cm
Težina: 67 kg
Koliko je Lolita Davidović teška i visoka?

Lolita Davidović visina i težina?

Lolita Davidović je visoka: 173 cm
Lolita Davidović je teška: 67 kg
Lolita Davidović BMI iznosi: 22.4(normalna težina)

Datum rođenja: 25.11.1951.
Karijera: Glumac
Visina: 187 cm
Težina: 90 kg
Koliko je Danilo Lazić težak i visok?

Danilo Lazić visina i težina?

Danilo Lazić je visok: 187 cm
Danilo Lazić je težak: 90 kg
Danilo Lazić BMI iznosi: 25.7(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 17.6.1980.
Karijera: Glumac
Visina: 185 cm
Težina: 75 kg
Koliko je Branko Tomović težak i visok?

Branko Tomović visina i težina?

Branko Tomović je visok: 185 cm
Branko Tomović je težak: 75 kg
Branko Tomović BMI iznosi: 21.9(normalna težina)

Datum rođenja: 20.1.1970.
Karijera: Glumac
Visina: 170 cm
Težina: 58 kg
Koliko je Branka Katić teška i visoka?

Branka Katić visina i težina?

Branka Katić je visoka: 170 cm
Branka Katić je teška: 58 kg
Branka Katić BMI iznosi: 20.1(normalna težina)

Datum rođenja: 8.5.1946.
Karijera: Glumac
Visina: 178 cm
Težina: 75 kg
Koliko je Boro Stjepanović težak i visok?

Boro Stjepanović visina i težina?

Boro Stjepanović je visok: 178 cm
Boro Stjepanović je težak: 75 kg
Boro Stjepanović BMI iznosi: 23.7(normalna težina)

Datum rođenja: 30.9.1970.
Karijera: Glumac
Visina: 184 cm
Težina: 76 kg
Koliko je Dragan Mićanović težak i visok?

Dragan Mićanović visina i težina?

Dragan Mićanović je visok: 184 cm
Dragan Mićanović je težak: 76 kg
Dragan Mićanović BMI iznosi: 22.4(normalna težina)

Datum rođenja: 22.11.1983.
Karijera: Glumac
Visina: 170 cm
Težina: 63 kg
Koliko je Kalina Kovačević teška i visoka?

Kalina Kovačević visina i težina?

Kalina Kovačević je visoka: 170 cm
Kalina Kovačević je teška: 63 kg
Kalina Kovačević BMI iznosi: 21.8(normalna težina)

Datum rođenja: 7.5.1974.
Karijera: Glumac
Visina: 174 cm
Težina: 73 kg
Koliko je Vladimir Rajčić težak i visok?

Vladimir Rajčić visina i težina?

Vladimir Rajčić je visok: 174 cm
Vladimir Rajčić je težak: 73 kg
Vladimir Rajčić BMI iznosi: 24.1(normalna težina)

Datum rođenja: 28.5.1974.
Karijera: Glumac
Visina: 171 cm
Težina: 62 kg
Koliko je Bojana Maljević teška i visoka?

Bojana Maljević visina i težina?

Bojana Maljević je visoka: 171 cm
Bojana Maljević je teška: 62 kg
Bojana Maljević BMI iznosi: 21.2(normalna težina)

Datum rođenja: 1.11.1974.
Karijera: Glumac
Visina: 170 cm
Težina: 65 kg
Koliko je Leonora Surian teška i visoka?

Leonora Surian visina i težina?

Leonora Surian je visoka: 170 cm
Leonora Surian je teška: 65 kg
Leonora Surian BMI iznosi: 22.5(normalna težina)

Datum rođenja: 26.4.1978.
Karijera: Glumac
Visina: 175 cm
Težina: 65 kg
Koliko je Stana Katić teška i visoka?

Stana Katić visina i težina?

Stana Katić je visoka: 175 cm
Stana Katić je teška: 65 kg
Stana Katić BMI iznosi: 21.2(normalna težina)

Datum rođenja: 30.6.1962.
Karijera: Glumac
Visina: 195 cm
Težina: 89 kg
Koliko je Predrag Bjelac težak i visok?

Predrag Bjelac visina i težina?

Predrag Bjelac je visok: 195 cm
Predrag Bjelac je težak: 89 kg
Predrag Bjelac BMI iznosi: 23.4(normalna težina)

Datum rođenja: 17.11.1981.
Karijera: Glumac
Visina: 164 cm
Težina: 56 kg
Koliko je Bojana Novaković teška i visoka?

Bojana Novaković visina i težina?

Bojana Novaković je visoka: 164 cm
Bojana Novaković je teška: 56 kg
Bojana Novaković BMI iznosi: 20.8(normalna težina)

Datum rođenja: 7.9.1955.
Karijera: Glumac
Visina: 168 cm
Težina: 63 kg
Koliko je Mira Furlan teška i visoka?

Mira Furlan visina i težina?

Mira Furlan je visoka: 168 cm
Mira Furlan je teška: 63 kg
Mira Furlan BMI iznosi: 22.3(normalna težina)

Datum rođenja: 19.11.1936
Karijera: Glumac
Visina: 198 cm
Težina: 84 kg
Koliko je Ljubiša Samardžić težak i visok?

Ljubiša Samardžić visina i težina?

Ljubiša Samardžić je visok: 198 cm
Ljubiša Samardžić je težak: 84 kg
Ljubiša Samardžić BMI iznosi: 21.4(normalna težina)

Datum rođenja: 6.8.1978.
Karijera: Glumac
Visina: 185 cm
Težina: 79 kg
Koliko je Andrija Milošević težak i visok?

Andrija Milošević visina i težina?

Andrija Milošević je visok: 185 cm
Andrija Milošević je težak: 79 kg
Andrija Milošević BMI iznosi: 23.1(normalna težina)

Datum rođenja: 22.8.1979.
Karijera: Glumac
Visina: 170 cm
Težina: 52 kg
Koliko je Leona Paraminski teška i visoka?

Leona Paraminski visina i težina?

Leona Paraminski je visoka: 170 cm
Leona Paraminski je teška: 52 kg
Leona Paraminski BMI iznosi: 18(pothranjenost)

Datum rođenja: 2.3.1972.
Karijera: Glumac
Visina: 172 cm
Težina: 73 kg
Koliko je Rene Bitorajac težak i visok?

Rene Bitorajac visina i težina?

Rene Bitorajac je visok: 172 cm
Rene Bitorajac je težak: 73 kg
Rene Bitorajac BMI iznosi: 24.7(normalna težina)

Datum rođenja: 1.1.1967.
Karijera: Glumac
Visina: 186 cm
Težina: 75 kg
Koliko je Alen Liverić težak i visok?

Alen Liverić visina i težina?

Alen Liverić je visok: 186 cm
Alen Liverić je težak: 75 kg
Alen Liverić BMI iznosi: 21.7(normalna težina)

Datum rođenja: 29.3.1979.
Karijera: Glumac
Visina: 175 cm
Težina: 65 kg
Koliko je Katarina Radivojević teška i visoka?

Katarina Radivojević visina i težina?

Katarina Radivojević je visoka: 175 cm
Katarina Radivojević je teška: 65 kg
Katarina Radivojević BMI iznosi: 21.2(normalna težina)

Datum rođenja: 27.11.1981.
Karijera: Glumac
Visina: 168 cm
Težina: 54 kg
Koliko je Nataša Janjić teška i visoka?

Nataša Janjić visina i težina?

Nataša Janjić je visoka: 168 cm
Nataša Janjić je teška: 54 kg
Nataša Janjić BMI iznosi: 19.1(normalna težina)

Datum rođenja: 22.7.1972.
Karijera: Glumac
Visina: 170 cm
Težina: 59 kg
Koliko je Nataša Ninković teška i visoka?

Nataša Ninković visina i težina?

Nataša Ninković je visoka: 170 cm
Nataša Ninković je teška: 59 kg
Nataša Ninković BMI iznosi: 20.4(normalna težina)

Datum rođenja: 3.6.1963.
Karijera: Glumac
Visina: 164 cm
Težina: 58 kg
Koliko je Anica Dobra teška i visoka?

Anica Dobra visina i težina?

Anica Dobra je visoka: 164 cm
Anica Dobra je teška: 58 kg
Anica Dobra BMI iznosi: 21.6(normalna težina)

Datum rođenja: 30.8.1969.
Karijera: Glumac
Visina: 183 cm
Težina: 75 kg
Koliko je Nebojša Glogovac težak i visok?

Nebojša Glogovac visina i težina?

Nebojša Glogovac je visok: 183 cm
Nebojša Glogovac je težak: 75 kg
Nebojša Glogovac BMI iznosi: 22.4(normalna težina)

Datum rođenja: 10.10.1963.
Karijera: Glumac
Visina: 173 cm
Težina: 79 kg
Koliko je Dragan Bjelogrlić težak i visok?

Dragan Bjelogrlić visina i težina?

Dragan Bjelogrlić je visok: 173 cm
Dragan Bjelogrlić je težak: 79 kg
Dragan Bjelogrlić BMI iznosi: 26.4(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 5.9.1967.
Karijera: Glumac
Visina: 184 cm
Težina: 92 kg
Koliko je Nikola Kojo težak i visok?

Nikola Kojo visina i težina?

Nikola Kojo je visok: 184 cm
Nikola Kojo je težak: 92 kg
Nikola Kojo BMI iznosi: 27.2(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 5.8.1977.
Karijera: Glumac
Visina: 179 cm
Težina: 78 kg
Koliko je Gordan Kičić težak i visok?

Gordan Kičić visina i težina?

Gordan Kičić je visok: 179 cm
Gordan Kičić je težak: 78 kg
Gordan Kičić BMI iznosi: 24.3(normalna težina)

Datum rođenja: 1.10.1972.
Karijera: Glumac
Visina: 175 cm
Težina: 63 kg
Koliko je Katarina Rebrača teška i visoka?

Katarina Rebrača visina i težina?

Katarina Rebrača je visoka: 175 cm
Katarina Rebrača je teška: 63 kg
Katarina Rebrača BMI iznosi: 20.6(normalna težina)

Datum rođenja: 15.9.1985.
Karijera: Glumac
Visina: 200 cm
Težina: 105 kg
Koliko je Mirko Alilović težak i visok?

Mirko Alilović visina i težina?

Mirko Alilović je visok: 200 cm
Mirko Alilović je težak: 105 kg
Mirko Alilović BMI iznosi: 26.3(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 9.9,1972.
Karijera: Glumac
Visina: 193 cm
Težina: 83 kg
Koliko je Goran Višnjić težak i visok?

Goran Višnjić visina i težina?

Goran Višnjić je visok: 193 cm
Goran Višnjić je težak: 83 kg
Goran Višnjić BMI iznosi: 22.3(normalna težina)

Datum rođenja: 31.8.1980.
Karijera: Glumac
Visina: 186 cm
Težina: 86 kg
Koliko je Mario Valentić težak i visok?

Mario Valentić visina i težina?

Mario Valentić je visok: 186 cm
Mario Valentić je težak: 86 kg
Mario Valentić BMI iznosi: 24.9(normalna težina)

Datum rođenja: 15.9.1961.
Karijera: Glumac
Visina: 173 cm
Težina: 67 kg
Koliko je Sonja Savić teška i visoka?

Sonja Savić visina i težina?

Sonja Savić je visoka: 173 cm
Sonja Savić je teška: 67 kg
Sonja Savić BMI iznosi: 22.4(normalna težina)

Datum rođenja: 17.07.1979.
Karijera: Glumac
Visina: 178 cm
Težina: 73 kg
Koliko je Srđan Jovanović težak i visok?

Srđan Jovanović visina i težina?

Srđan Jovanović je visok: 178 cm
Srđan Jovanović je težak: 73 kg
Srđan Jovanović BMI iznosi: 23(normalna težina)

Datum rođenja: 7.4.1934.
Karijera: Glumac
Visina: 192 cm
Težina: 87 kg
Koliko je Taško Načić težak i visok?

Taško Načić visina i težina?

Taško Načić je visok: 192 cm
Taško Načić je težak: 87 kg
Taško Načić BMI iznosi: 23.6(normalna težina)

Datum rođenja: 25.01.1958
Karijera: Glumac
Visina: 185 cm
Težina: 78 kg
Koliko je Zoran Cvijanović težak i visok?

Zoran Cvijanović visina i težina?

Zoran Cvijanović je visok: 185 cm
Zoran Cvijanović je težak: 78 kg
Zoran Cvijanović BMI iznosi: 22.8(normalna težina)

Datum rođenja: 24.11.1954.
Karijera: Glumac
Visina: 191 cm
Težina: 90 kg
Koliko je Emir Kusturica težak i visok?

Emir Kusturica visina i težina?

Emir Kusturica je visok: 191 cm
Emir Kusturica je težak: 90 kg
Emir Kusturica BMI iznosi: 24.7(normalna težina)

Datum rođenja: 5.6.1933.
Karijera: Glumac
Visina: 183 cm
Težina: 78 kg
Koliko je Bata Živojinović težak i visok?

Bata Živojinović visina i težina?

Bata Živojinović je visok: 183 cm
Bata Živojinović je težak: 78 kg
Bata Živojinović BMI iznosi: 23.3(normalna težina)

Datum rođenja: 28.3.1965.
Karijera: Glumac
Visina: 175 cm
Težina: 73 kg
Koliko je Srđan Todorović težak i visok?

Srđan Todorović visina i težina?

Srđan Todorović je visok: 175 cm
Srđan Todorović je težak: 73 kg
Srđan Todorović BMI iznosi: 23.8(normalna težina)

Datum rođenja: 20.8.1943.
Karijera: Glumac
Visina: 185 cm
Težina: 79 kg
Koliko je Dragan Nikolić težak i visok?

Dragan Nikolić visina i težina?

Dragan Nikolić je visok: 185 cm
Dragan Nikolić je težak: 79 kg
Dragan Nikolić BMI iznosi: 23.1(normalna težina)

Datum rođenja: 27.9.1990.
Karijera: Glumac
Visina: 172 cm
Težina: 50 kg
Koliko je Mirka Vasiljević teška i visoka?

Mirka Vasiljević visina i težina?

Mirka Vasiljević je visoka: 172 cm
Mirka Vasiljević je teška: 50 kg
Mirka Vasiljević BMI iznosi: 16.9(pothranjenost)

Datum rođenja: 2.9.1972.
Karijera: Glumac
Visina: 184 cm
Težina: 79 kg
Koliko je Sergej Trifunović težak i visok?

Sergej Trifunović visina i težina?

Sergej Trifunović je visok: 184 cm
Sergej Trifunović je težak: 79 kg
Sergej Trifunović BMI iznosi: 23.3(normalna težina)

Datum rođenja: 6.3.1953.
Karijera: Glumac
Visina: 173 cm
Težina: 69 kg
Koliko je Snežana Savić teška i visoka?

Snežana Savić visina i težina?

Snežana Savić je visoka: 173 cm
Snežana Savić je teška: 69 kg
Snežana Savić BMI iznosi: 23.1(normalna težina)

Datum rođenja: 11.8.1946.
Karijera: Glumac
Visina: 183 cm
Težina: 85 kg
Koliko je Milan Gutović težak i visok?

Milan Gutović visina i težina?

Milan Gutović je visok: 183 cm
Milan Gutović je težak: 85 kg
Milan Gutović BMI iznosi: 25.4(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 15.7.1953.
Karijera: Glumac
Visina: 170 cm
Težina: 65 kg
Koliko je Neda Arnerić teška i visoka?

Neda Arnerić visina i težina?

Neda Arnerić je visoka: 170 cm
Neda Arnerić je teška: 65 kg
Neda Arnerić BMI iznosi: 22.5(normalna težina)

Datum rođenja: 11.3.1972.
Karijera: Glumac
Visina: 190 cm
Težina: 88 kg
Koliko je Tarik Filipović težak i visok?

Tarik Filipović visina i težina?

Tarik Filipović je visok: 190 cm
Tarik Filipović je težak: 88 kg
Tarik Filipović BMI iznosi: 24.4(normalna težina)

Datum rođenja: 29.4.1982.
Karijera: Glumac
Visina: 181 cm
Težina: 65 kg
Koliko je Marija Karan teška i visoka?

Marija Karan visina i težina?

Marija Karan je visoka: 181 cm
Marija Karan je teška: 65 kg
Marija Karan BMI iznosi: 19.8(normalna težina)

Datum rođenja: 4.11.1929.
Karijera: Glumac
Visina: 167 cm
Težina: 67 kg
Koliko je Mira Banjac teška i visoka?

Mira Banjac visina i težina?

Mira Banjac je visoka: 167 cm
Mira Banjac je teška: 67 kg
Mira Banjac BMI iznosi: 24(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 27.8.1975.
Karijera: Glumac
Visina: 170 cm
Težina: 64 kg
Koliko je Nataša Tapušković teška i visoka?

Nataša Tapušković visina i težina?

Nataša Tapušković je visoka: 170 cm
Nataša Tapušković je teška: 64 kg
Nataša Tapušković BMI iznosi: 22.1(normalna težina)

Datum rođenja: 14.12.1947.
Karijera: Glumac
Visina: 167 cm
Težina: 65 kg
Koliko je Svetlana Bojković teška i visoka?

Svetlana Bojković visina i težina?

Svetlana Bojković je visoka: 167 cm
Svetlana Bojković je teška: 65 kg
Svetlana Bojković BMI iznosi: 23.3(normalna težina)

Datum rođenja: 27.02.1982.
Karijera: Glumac
Visina: 177 cm
Težina: 60 kg
Koliko je Maja Mandžuka teška i visoka?

Maja Mandžuka visina i težina?

Maja Mandžuka je visoka: 177 cm
Maja Mandžuka je teška: 60 kg
Maja Mandžuka BMI iznosi: 19.2(normalna težina)

Datum rođenja: 03.10.1975.
Karijera: Glumac
Visina: 168 cm
Težina: 52 kg
Koliko je Danijela Vranješ teška i visoka?

Danijela Vranješ visina i težina?

Danijela Vranješ je visoka: 168 cm
Danijela Vranješ je teška: 52 kg
Danijela Vranješ BMI iznosi: 18.4(pothranjenost)

Datum rođenja: 10.07.1975.
Karijera: Glumac
Visina: 173 cm
Težina: 55 kg
Koliko je Mirjana Lazarević teška i visoka?

Mirjana Lazarević visina i težina?

Mirjana Lazarević je visoka: 173 cm
Mirjana Lazarević je teška: 55 kg
Mirjana Lazarević BMI iznosi: 18.4(pothranjenost)

Datum rođenja: 30.06.1978.
Karijera: Glumac
Visina: 174 cm
Težina: 56 kg
Koliko je Jelena Stupljanin teška i visoka?

Jelena Stupljanin visina i težina?

Jelena Stupljanin je visoka: 174 cm
Jelena Stupljanin je teška: 56 kg
Jelena Stupljanin BMI iznosi: 18.5(pothranjenost)
Unesi svoju težinu i visinu ispod

Slažem se sa pravilima korištenja.