Datum rođenja: 27,02,1977,
Karijera: Muzika
Visina: 181 cm
Težina: 66 kg
Koliko je Goga Sekulić teška i visoka?

Goga Sekulić visina i težina?

Goga Sekulić je visoka: 181 cm
Goga Sekulić je teška: 66 kg
Goga Sekulić BMI iznosi: 20.1(normalna težina)

Datum rođenja: 6.12.1976.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 80 kg
Koliko je Goran Perišić težak i visok?

Goran Perišić visina i težina?

Goran Perišić je visok: 185 cm
Goran Perišić je težak: 80 kg
Goran Perišić BMI iznosi: 23.4(normalna težina)

Datum rođenja: 28.4.1991.
Karijera: Sport
Visina: 175 cm
Težina: 72 kg
Koliko je Goran Brkić težak i visok?

Goran Brkić visina i težina?

Goran Brkić je visok: 175 cm
Goran Brkić je težak: 72 kg
Goran Brkić BMI iznosi: 23.5(normalna težina)

Datum rođenja: 29.9.1983.
Karijera: Sport
Visina: 175 cm
Težina: 70 kg
Koliko je Goran Mujanović težak i visok?

Goran Mujanović visina i težina?

Goran Mujanović je visok: 175 cm
Goran Mujanović je težak: 70 kg
Goran Mujanović BMI iznosi: 22.9(normalna težina)

Datum rođenja: 27.8.1990.
Karijera: Sport
Visina: 178 cm
Težina: 73 kg
Koliko je Goran Jozinović težak i visok?

Goran Jozinović visina i težina?

Goran Jozinović je visok: 178 cm
Goran Jozinović je težak: 73 kg
Goran Jozinović BMI iznosi: 23(normalna težina)

Datum rođenja: 7.11.1992.
Karijera: Sport
Visina: 182 cm
Težina: 81 kg
Koliko je Goran Zakarić težak i visok?

Goran Zakarić visina i težina?

Goran Zakarić je visok: 182 cm
Goran Zakarić je težak: 81 kg
Goran Zakarić BMI iznosi: 24.5(normalna težina)

Datum rođenja: 4.1.1988.
Karijera: Sport
Visina: 182 cm
Težina: 77 kg
Koliko je Goran Drmić težak i visok?

Goran Drmić visina i težina?

Goran Drmić je visok: 182 cm
Goran Drmić je težak: 77 kg
Goran Drmić BMI iznosi: 23.2(normalna težina)

Datum rođenja: 5.2.1988.
Karijera: Sport
Visina: 195 cm
Težina: 85 kg
Koliko je Gordan Bunoza težak i visok?

Gordan Bunoza visina i težina?

Gordan Bunoza je visok: 195 cm
Gordan Bunoza je težak: 85 kg
Gordan Bunoza BMI iznosi: 22.4(normalna težina)

Datum rođenja: 11.8.1985.
Karijera: Sport
Visina: 208 cm
Težina: 111 kg
Koliko je Goran Suton težak i visok?

Goran Suton visina i težina?

Goran Suton je visok: 208 cm
Goran Suton je težak: 111 kg
Goran Suton BMI iznosi: 25.7(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 26.9.1973.
Karijera: Sport
Visina: 190 cm
Težina: 83 kg
Koliko je Goran Brašnić težak i visok?

Goran Brašnić visina i težina?

Goran Brašnić je visok: 190 cm
Goran Brašnić je težak: 83 kg
Goran Brašnić BMI iznosi: 23(normalna težina)

Datum rođenja: 25.4.1984.
Karijera: Sport
Visina: 186 cm
Težina: 84 kg
Koliko je Gabriel Petrović težak i visok?

Gabriel Petrović visina i težina?

Gabriel Petrović je visok: 186 cm
Gabriel Petrović je težak: 84 kg
Gabriel Petrović BMI iznosi: 24.3(normalna težina)

Datum rođenja: 27.2.1973.
Karijera: Sport
Visina: 192 cm
Težina: 94 kg
Koliko je Goran Vujević težak i visok?

Goran Vujević visina i težina?

Goran Vujević je visok: 192 cm
Goran Vujević je težak: 94 kg
Goran Vujević BMI iznosi: 25.5(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 6.9.1974.
Karijera: Sport
Visina: 180 cm
Težina: 70 kg
Koliko je Goran Trobok težak i visok?

Goran Trobok visina i težina?

Goran Trobok je visok: 180 cm
Goran Trobok je težak: 70 kg
Goran Trobok BMI iznosi: 21.6(normalna težina)

Datum rođenja: 10.7.1982.
Karijera: Sport
Visina: 177 cm
Težina: 71 kg
Koliko je Goran Tošić težak i visok?

Goran Tošić visina i težina?

Goran Tošić je visok: 177 cm
Goran Tošić je težak: 71 kg
Goran Tošić BMI iznosi: 22.7(normalna težina)

Datum rođenja: 24.2.1977.
Karijera: Sport
Visina: 184 cm
Težina: 90 kg
Koliko je Goran Stojanović težak i visok?

Goran Stojanović visina i težina?

Goran Stojanović je visok: 184 cm
Goran Stojanović je težak: 90 kg
Goran Stojanović BMI iznosi: 26.6(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 1.7.1976.
Karijera: Sport
Visina: 207 cm
Težina: 111 kg
Koliko je Goran Nikolić težak i visok?

Goran Nikolić visina i težina?

Goran Nikolić je visok: 207 cm
Goran Nikolić je težak: 111 kg
Goran Nikolić BMI iznosi: 25.9(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 23.2.1984.
Karijera: Sport
Visina: 183 cm
Težina: 83 kg
Koliko je Goran Marković težak i visok?

Goran Marković visina i težina?

Goran Marković je visok: 183 cm
Goran Marković je težak: 83 kg
Goran Marković BMI iznosi: 24.8(normalna težina)

Datum rođenja: 17.9.1979.
Karijera: Sport
Visina: 192 cm
Težina: 95 kg
Koliko je Goran Jeretin težak i visok?

Goran Jeretin visina i težina?

Goran Jeretin je visok: 192 cm
Goran Jeretin je težak: 95 kg
Goran Jeretin BMI iznosi: 25.8(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 11.10.1976.
Karijera: Sport
Visina: 181 cm
Težina: 78 kg
Koliko je Goran Bošković težak i visok?

Goran Bošković visina i težina?

Goran Bošković je visok: 181 cm
Goran Bošković je težak: 78 kg
Goran Bošković BMI iznosi: 23.8(normalna težina)

Datum rođenja: 29.9.1970.
Karijera: Sport
Visina: 194 cm
Težina: 90 kg
Koliko je Gojko Vučinić težak i visok?

Gojko Vučinić visina i težina?

Gojko Vučinić je visok: 194 cm
Gojko Vučinić je težak: 90 kg
Gojko Vučinić BMI iznosi: 23.9(normalna težina)

Datum rođenja: 5.8.1971.
Karijera: Sport
Visina: 182 cm
Težina: 87 kg
Koliko je Gordon Fode težak i visok?

Gordon Fode visina i težina?

Gordon Fode je visok: 182 cm
Gordon Fode je težak: 87 kg
Gordon Fode BMI iznosi: 26.3(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 16.9.1962.
Karijera: Sport
Visina: 186 cm
Težina: 83 kg
Koliko je Goran Perkovac teška i visoka?

Goran Perkovac visina i težina?

Goran Perkovac je visoka: 186 cm
Goran Perkovac je teška: 83 kg
Goran Perkovac BMI iznosi: 24(normalna težina)

Datum rođenja: 15.9.1968.
Karijera: Sport
Visina: 188 cm
Težina: 90 kg
Koliko je Gavin Crosisca težak i visok?

Gavin Crosisca visina i težina?

Gavin Crosisca je visok: 188 cm
Gavin Crosisca je težak: 90 kg
Gavin Crosisca BMI iznosi: 25.5(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 6.7.1979.
Karijera: Sport
Visina: 184 cm
Težina: 87 kg
Koliko je Goran Šprem težak i visok?

Goran Šprem visina i težina?

Goran Šprem je visok: 184 cm
Goran Šprem je težak: 87 kg
Goran Šprem BMI iznosi: 25.7(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 6.4.1959.
Karijera: Sport
Visina: 201 cm
Težina: 93 kg
Koliko je Goran Sukno težak i visok?

Goran Sukno visina i težina?

Goran Sukno je visok: 201 cm
Goran Sukno je težak: 93 kg
Goran Sukno BMI iznosi: 23(normalna težina)

Datum rođenja: 24.3.1973.
Karijera: Sport
Visina: 193 cm
Težina: 100 kg
Koliko je Glen Jakovich težak i visok?

Glen Jakovich visina i težina?

Glen Jakovich je visok: 193 cm
Glen Jakovich je težak: 100 kg
Glen Jakovich BMI iznosi: 26.8(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 18.3.1985.
Karijera: Sport
Visina: 191 cm
Težina: 89 kg
Koliko je Gordon Schildenfeld težak i visok?

Gordon Schildenfeld visina i težina?

Gordon Schildenfeld je visok: 191 cm
Gordon Schildenfeld je težak: 89 kg
Gordon Schildenfeld BMI iznosi: 24.4(normalna težina)

Datum rođenja: 7.8.1972.
Karijera: Sport
Visina: 179 cm
Težina: 75 kg
Koliko je Goran Vlaović težak i visok?

Goran Vlaović visina i težina?

Goran Vlaović je visok: 179 cm
Goran Vlaović je težak: 75 kg
Goran Vlaović BMI iznosi: 23.4(normalna težina)

Datum rođenja: 5.2.1963.
Karijera: Sport
Visina: 178 cm
Težina: 75 kg
Koliko je Goran Jurić težak i visok?

Goran Jurić visina i težina?

Goran Jurić je visok: 178 cm
Goran Jurić je težak: 75 kg
Goran Jurić BMI iznosi: 23.7(normalna težina)

Datum rođenja: 4.5.1964.
Karijera: Sport
Visina: 180 cm
Težina: 75 kg
Koliko je Goran Prpić težak i visok?

Goran Prpić visina i težina?

Goran Prpić je visok: 180 cm
Goran Prpić je težak: 75 kg
Goran Prpić BMI iznosi:

Datum rođenja: 28.11.1976.
Karijera: Sport
Visina: 195 cm
Težina: 85 kg
Koliko je Gordan Kožulj težak i visok?

Gordan Kožulj visina i težina?

Gordan Kožulj je visok: 195 cm
Gordan Kožulj je težak: 85 kg
Gordan Kožulj BMI iznosi: 22.4(normalna težina)

Datum rođenja: 20.3.1984.
Karijera: Sport
Visina: 191 cm
Težina: 93 kg
Koliko je Goran Reljić težak i visok?

Goran Reljić visina i težina?

Goran Reljić je visok: 191 cm
Goran Reljić je težak: 93 kg
Goran Reljić BMI iznosi: 25.5(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 12.9.1937.
Karijera: Sport
Visina: 183 cm
Težina: 99 kg
Koliko je George Chuvalo težak i visok?

George Chuvalo visina i težina?

George Chuvalo je visok: 183 cm
George Chuvalo je težak: 99 kg
George Chuvalo BMI iznosi: 29.6(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 5.8.1946
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 88 kg
Koliko je Gary Beban težak i visok?

Gary Beban visina i težina?

Gary Beban je visok: 185 cm
Gary Beban je težak: 88 kg
Gary Beban BMI iznosi: 25.7(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 18.6.1924.
Karijera: Sport
Visina: 208 cm
Težina: 111 kg
Koliko je George Mikan težak i visok?

George Mikan visina i težina?

George Mikan je visok: 208 cm
George Mikan je težak: 111 kg
George Mikan BMI iznosi: 25.7(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 10.12.1973.
Karijera: Glumac
Visina: 174 cm
Težina: 58 kg
Koliko je Gabriela Spanic teška i visoka?

Gabriela Spanic visina i težina?

Gabriela Spanic je visoka: 174 cm
Gabriela Spanic je teška: 58 kg
Gabriela Spanic BMI iznosi: 19.2(normalna težina)

Datum rođenja: 28.2.1981.
Karijera: Sport
Visina: 174 cm
Težina: 67 kg
Koliko je Geard Ajetović težak i visok?

Geard Ajetović visina i težina?

Geard Ajetović je visok: 174 cm
Geard Ajetović je težak: 67 kg
Geard Ajetović BMI iznosi: 22.1(normalna težina)

Datum rođenja: 19.5.1988.
Karijera: Model
Visina: 180 cm
Težina: 67 kg
Koliko je Georgina Stojiljković teška i visoka?

Georgina Stojiljković visina i težina?

Georgina Stojiljković je visoka: 180 cm
Georgina Stojiljković je teška: 67 kg
Georgina Stojiljković BMI iznosi: 20.7(normalna težina)

Datum rođenja: 21.3.1980.
Karijera: Sport
Visina: 193 cm
Težina: 100 kg
Koliko je Goran Bezina težak i visok?

Goran Bezina visina i težina?

Goran Bezina je visok: 193 cm
Goran Bezina je težak: 100 kg
Goran Bezina BMI iznosi: 26.8(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 31.3.1975.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 82 kg
Koliko je Goran Simov težak i visok?

Goran Simov visina i težina?

Goran Simov je visok: 185 cm
Goran Simov je težak: 82 kg
Goran Simov BMI iznosi: 24(normalna težina)

Datum rođenja: 24.4.1986.
Karijera: Sport
Visina: 194 cm
Težina: 86 kg
Koliko je Goran Gogić težak i visok?

Goran Gogić visina i težina?

Goran Gogić je visok: 194 cm
Goran Gogić je težak: 86 kg
Goran Gogić BMI iznosi: 22.9(normalna težina)

Datum rođenja: 20.6.1977.
Karijera: Sport
Visina: 201 cm
Težina: 95 kg
Koliko je Gordan Giriček težak i visok?

Gordan Giriček visina i težina?

Gordan Giriček je visok: 201 cm
Gordan Giriček je težak: 95 kg
Gordan Giriček BMI iznosi: 23.5(normalna težina)

Datum rođenja: 5.8.1977.
Karijera: Glumac
Visina: 179 cm
Težina: 78 kg
Koliko je Gordan Kičić težak i visok?

Gordan Kičić visina i težina?

Gordan Kičić je visok: 179 cm
Gordan Kičić je težak: 78 kg
Gordan Kičić BMI iznosi: 24.3(normalna težina)

Datum rođenja: 9.9,1972.
Karijera: Glumac
Visina: 193 cm
Težina: 83 kg
Koliko je Goran Višnjić težak i visok?

Goran Višnjić visina i težina?

Goran Višnjić je visok: 193 cm
Goran Višnjić je težak: 83 kg
Goran Višnjić BMI iznosi: 22.3(normalna težina)

Datum rođenja: 22.3.1950.
Karijera: Muzika
Visina: 182 cm
Težina: 78 kg
Koliko je Goran Bregović težak i visok?

Goran Bregović visina i težina?

Goran Bregović je visok: 182 cm
Goran Bregović je težak: 78 kg
Goran Bregović BMI iznosi: 23.5(normalna težina)

Datum rođenja: 07.08.1983.
Karijera: Sport
Visina: 193 cm
Težina: 100 kg
Koliko je Gojko Pijetlović težak i visok?

Gojko Pijetlović visina i težina?

Gojko Pijetlović je visok: 193 cm
Gojko Pijetlović je težak: 100 kg
Gojko Pijetlović BMI iznosi: 26.8(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 8.7.1974.
Karijera: Muzika
Visina: 162 cm
Težina: 56 kg
Koliko je Gordana Goca Tržan teška i visoka?

Gordana Goca Tržan visina i težina?

Gordana Goca Tržan je visoka: 162 cm
Gordana Goca Tržan je teška: 56 kg
Gordana Goca Tržan BMI iznosi: 21.3(normalna težina)

Datum rođenja: 23.03.1980.
Karijera: Sport
Visina: 196 cm
Težina: 91 kg
Koliko je Goran Ikonić težak i visok?

Goran Ikonić visina i težina?

Goran Ikonić je visok: 196 cm
Goran Ikonić je težak: 91 kg
Goran Ikonić BMI iznosi: 23.7(normalna težina)

Datum rođenja: 27.12.1982.
Karijera: Sport
Visina: 184 cm
Težina: 80 kg
Koliko je Giovanni Cernogoraz težak i visok?

Giovanni Cernogoraz visina i težina?

Giovanni Cernogoraz je visok: 184 cm
Giovanni Cernogoraz je težak: 80 kg
Giovanni Cernogoraz BMI iznosi: 23.6(normalna težina)

Datum rođenja: 28.11.1976.
Karijera: Sport
Visina: 194 cm
Težina: 88 kg
Koliko je Goran Kožulj težak i visok?

Goran Kožulj visina i težina?

Goran Kožulj je visok: 194 cm
Goran Kožulj je težak: 88 kg
Goran Kožulj BMI iznosi: 23.4(normalna težina)

Datum rođenja: 26.01.1987.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 84 kg
Koliko je Gojko Kačar težak i visok?

Gojko Kačar visina i težina?

Gojko Kačar je visok: 185 cm
Gojko Kačar je težak: 84 kg
Gojko Kačar BMI iznosi: 24.5(normalna težina)

Datum rođenja: 13.09.1971.
Karijera: Sport
Visina: 193 cm
Težina: 82 kg
Koliko je Goran Ivanišević težak i visok?

Goran Ivanišević visina i težina?

Goran Ivanišević je visok: 193 cm
Goran Ivanišević je težak: 82 kg
Goran Ivanišević BMI iznosi: 22(normalna težina)

Datum rođenja: 27.02.1977.
Karijera: Muzika
Visina: 181 cm
Težina: 66 kg
Koliko je Gordana Sekulić teška i visoka?

Gordana Sekulić visina i težina?

Gordana Sekulić je visoka: 181 cm
Gordana Sekulić je teška: 66 kg
Gordana Sekulić BMI iznosi: 20.1(normalna težina)

Datum rođenja: 16.01.1964.
Karijera: Muzika
Visina: 170 cm
Težina: 60 kg
Koliko je Gordana Goca Božinovska teška i visoka?

Gordana Goca Božinovska visina i težina?

Gordana Goca Božinovska je visoka: 170 cm
Gordana Goca Božinovska je teška: 60 kg
Gordana Goca Božinovska BMI iznosi: 20.8(normalna težina)
Unesi svoju težinu i visinu ispod

Slažem se sa pravilima korištenja.