Datum rođenja: 16.04.1972
Karijera: Muzika
Visina: 184 cm
Težina: 95 kg
Koliko je Renato Henc težak i visok?

Renato Henc visina i težina?

Renato Henc je visok: 184 cm
Renato Henc je težak: 95 kg
Renato Henc BMI iznosi: 28.1(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 01.03.1982
Karijera: Muzika
Visina: 182 cm
Težina: 86 kg
Koliko je NEMANJA STEVANOVIĆ teška i visoka?

NEMANJA STEVANOVIĆ visina i težina?

NEMANJA STEVANOVIĆ je visoka: 182 cm
NEMANJA STEVANOVIĆ je teška: 86 kg
NEMANJA STEVANOVIĆ BMI iznosi: 26(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 22. 11.1986.
Karijera: Muzika
Visina: 160 cm
Težina: 48 kg
Koliko je Sanja Stojanović teška i visoka?

Sanja Stojanović visina i težina?

Sanja Stojanović je visoka: 160 cm
Sanja Stojanović je teška: 48 kg
Sanja Stojanović BMI iznosi: 18.8(pothranjenost)

Datum rođenja: 13. 04. 1973
Karijera: Muzika
Visina: 184 cm
Težina: 85 kg
Koliko je Srdjan Milosevic težak i visok?

Srdjan Milosevic visina i težina?

Srdjan Milosevic je visok: 184 cm
Srdjan Milosevic je težak: 85 kg
Srdjan Milosevic BMI iznosi: 25.1(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 27,02,1977,
Karijera: Muzika
Visina: 181 cm
Težina: 66 kg
Koliko je Goga Sekulić teška i visoka?

Goga Sekulić visina i težina?

Goga Sekulić je visoka: 181 cm
Goga Sekulić je teška: 66 kg
Goga Sekulić BMI iznosi: 20.1(normalna težina)

Datum rođenja: 2.07.1989.
Karijera: Muzika
Visina: 175 cm
Težina: 58 kg
Koliko je Katarina Živković težak i visok?

Katarina Živković visina i težina?

Katarina Živković je visok: 175 cm
Katarina Živković je težak: 58 kg
Katarina Živković BMI iznosi:

Datum rođenja: 16.5.1965.
Karijera: Muzika
Visina: 201 cm
Težina: 93 kg
Koliko je Krist Novoselić težak i visok?

Krist Novoselić visina i težina?

Krist Novoselić je visok: 201 cm
Krist Novoselić je težak: 93 kg
Krist Novoselić BMI iznosi: 23(normalna težina)

Datum rođenja: 26.4.1982.
Karijera: Muzika
Visina: 166 cm
Težina: 52 kg
Koliko je Nađa Benaissa teška i visoka?

Nađa Benaissa visina i težina?

Nađa Benaissa je visoka: 166 cm
Nađa Benaissa je teška: 52 kg
Nađa Benaissa BMI iznosi: 18.9(pothranjenost)

Datum rođenja: 11.5.1983.
Karijera: Muzika
Visina: 173 cm
Težina: 70 kg
Koliko je Holly Valance teška i visoka?

Holly Valance visina i težina?

Holly Valance je visoka: 173 cm
Holly Valance je teška: 70 kg
Holly Valance BMI iznosi: 23.4(normalna težina)

Datum rođenja: 27.8.1953.
Karijera: Muzika
Visina: 183 cm
Težina: 80 kg
Koliko je Aleksandar Živojinović težak i visok?

Aleksandar Živojinović visina i težina?

Aleksandar Živojinović je visok: 183 cm
Aleksandar Živojinović je težak: 80 kg
Aleksandar Živojinović BMI iznosi: 23.9(normalna težina)

Datum rođenja: 13.10.1966.
Karijera: Muzika
Visina: 176 cm
Težina: 72 kg
Koliko je Baja Mali Knindža težak i visok?

Baja Mali Knindža visina i težina?

Baja Mali Knindža je visok: 176 cm
Baja Mali Knindža je težak: 72 kg
Baja Mali Knindža BMI iznosi: 23.2(normalna težina)

Datum rođenja: 10.12.1950.
Karijera: Muzika
Visina: 182 cm
Težina: 76 kg
Koliko je Miroslav Ilić težak i visok?

Miroslav Ilić visina i težina?

Miroslav Ilić je visok: 182 cm
Miroslav Ilić je težak: 76 kg
Miroslav Ilić BMI iznosi: 22.9(normalna težina)

Datum rođenja: 10.5.1968.
Karijera: Muzika
Visina: 167 cm
Težina: 57 kg
Koliko je Emilija Kokić teška i visoka?

Emilija Kokić visina i težina?

Emilija Kokić je visoka: 167 cm
Emilija Kokić je teška: 57 kg
Emilija Kokić BMI iznosi: 20.4(normalna težina)

Datum rođenja: 4.7.1986.
Karijera: Muzika
Visina: 167 cm
Težina: 60 kg
Koliko je Indira Aradinović teška i visoka?

Indira Aradinović visina i težina?

Indira Aradinović je visoka: 167 cm
Indira Aradinović je teška: 60 kg
Indira Aradinović BMI iznosi: 21.5(normalna težina)

Datum rođenja: 8.11.1978.
Karijera: Muzika
Visina: 177 cm
Težina: 64 kg
Koliko je Ivana Selakov teška i visoka?

Ivana Selakov visina i težina?

Ivana Selakov je visoka: 177 cm
Ivana Selakov je teška: 64 kg
Ivana Selakov BMI iznosi: 20.4(normalna težina)

Datum rođenja: 12.8.1983.
Karijera: Muzika
Visina: 180 cm
Težina: 70 kg
Koliko je Luka Nižetić težak i visok?

Luka Nižetić visina i težina?

Luka Nižetić je visok: 180 cm
Luka Nižetić je težak: 70 kg
Luka Nižetić BMI iznosi: 21.6(normalna težina)

Datum rođenja: 7.6.1991.
Karijera: Muzika
Visina: 170 cm
Težina: 52 kg
Koliko je Franka Batelić teška i visoka?

Franka Batelić visina i težina?

Franka Batelić je visoka: 170 cm
Franka Batelić je teška: 52 kg
Franka Batelić BMI iznosi: 18(pothranjenost)

Datum rođenja: 20.8.1986.
Karijera: Muzika
Visina: 190 cm
Težina: 73 kg
Koliko je Branislav Mojićević težak i visok?

Branislav Mojićević visina i težina?

Branislav Mojićević je visok: 190 cm
Branislav Mojićević je težak: 73 kg
Branislav Mojićević BMI iznosi: 20.2(normalna težina)

Datum rođenja: 25.11.1982
Karijera: Muzika
Visina: 173 cm
Težina: 70 kg
Koliko je Bojan Tomović težak i visok?

Bojan Tomović visina i težina?

Bojan Tomović je visok: 173 cm
Bojan Tomović je težak: 70 kg
Bojan Tomović BMI iznosi: 23.4(normalna težina)

Datum rođenja: 9.10.1986.
Karijera: Muzika
Visina: 169 cm
Težina: 64 kg
Koliko je Ena Popov teška i visoka?

Ena Popov visina i težina?

Ena Popov je visoka: 169 cm
Ena Popov je teška: 64 kg
Ena Popov BMI iznosi: 22.4(normalna težina)

Datum rođenja: 12.2.1983.
Karijera: Muzika
Visina: 176 cm
Težina: 67 kg
Koliko je Ana Rucner teška i visoka?

Ana Rucner visina i težina?

Ana Rucner je visoka: 176 cm
Ana Rucner je teška: 67 kg
Ana Rucner BMI iznosi: 21.6(normalna težina)

Datum rođenja: 11. 4.1981.
Karijera: Muzika
Visina: 180 cm
Težina: 154 kg
Koliko je Željko Houdek težak i visok?

Željko Houdek visina i težina?

Željko Houdek je visok: 180 cm
Željko Houdek je težak: 154 kg
Željko Houdek BMI iznosi: 47.5(gojaznost, stepen III)

Datum rođenja: 23.6.1973.
Karijera: Muzika
Visina: 201 cm
Težina: 84 kg
Koliko je Vasil Hadžimanov težak i visok?

Vasil Hadžimanov visina i težina?

Vasil Hadžimanov je visok: 201 cm
Vasil Hadžimanov je težak: 84 kg
Vasil Hadžimanov BMI iznosi: 20.8(normalna težina)

Datum rođenja: 8.6.1968.
Karijera: Muzika
Visina: 175 cm
Težina: 76 kg
Koliko je Ivan Gavrilović težak i visok?

Ivan Gavrilović visina i težina?

Ivan Gavrilović je visok: 175 cm
Ivan Gavrilović je težak: 76 kg
Ivan Gavrilović BMI iznosi: 24.8(normalna težina)

Datum rođenja: 17.10.1959.
Karijera: Muzika
Visina: 170 cm
Težina: 68 kg
Koliko je Biljana Jevtić teška i visoka?

Biljana Jevtić visina i težina?

Biljana Jevtić je visoka: 170 cm
Biljana Jevtić je teška: 68 kg
Biljana Jevtić BMI iznosi: 23.5(normalna težina)

Datum rođenja: 29.6.1983.
Karijera: Muzika
Visina: 177 cm
Težina: 70 kg
Koliko je Marina Tadić teška i visoka?

Marina Tadić visina i težina?

Marina Tadić je visoka: 177 cm
Marina Tadić je teška: 70 kg
Marina Tadić BMI iznosi: 22.3(normalna težina)

Datum rođenja: 8.6.1984.
Karijera: Muzika
Visina: 174 cm
Težina: 65 kg
Koliko je Mia Borisavljević teška i visoka?

Mia Borisavljević visina i težina?

Mia Borisavljević je visoka: 174 cm
Mia Borisavljević je teška: 65 kg
Mia Borisavljević BMI iznosi: 21.5(normalna težina)

Datum rođenja: 28.9.1974.
Karijera: Muzika
Visina: 172 cm
Težina: 64 kg
Koliko je Tina Ivanović teška i visoka?

Tina Ivanović visina i težina?

Tina Ivanović je visoka: 172 cm
Tina Ivanović je teška: 64 kg
Tina Ivanović BMI iznosi: 21.6(normalna težina)

Datum rođenja: 26.9.1951.
Karijera: Muzika
Visina: 192 cm
Težina: 89 kg
Koliko je Haris Džinović težak i visok?

Haris Džinović visina i težina?

Haris Džinović je visok: 192 cm
Haris Džinović je težak: 89 kg
Haris Džinović BMI iznosi: 24.1(normalna težina)

Datum rođenja: 27.7.1985.
Karijera: Muzika
Visina: 177 cm
Težina: 74 kg
Koliko je Saša Kovačević težak i visok?

Saša Kovačević visina i težina?

Saša Kovačević je visok: 177 cm
Saša Kovačević je težak: 74 kg
Saša Kovačević BMI iznosi: 23.6(normalna težina)

Datum rođenja: 6.9.1959.
Karijera: Muzika
Visina: 170 cm
Težina: 65 kg
Koliko je Ana Bekuta teška i visoka?

Ana Bekuta visina i težina?

Ana Bekuta je visoka: 170 cm
Ana Bekuta je teška: 65 kg
Ana Bekuta BMI iznosi: 22.5(normalna težina)

Datum rođenja: 22.11.1956.
Karijera: Muzika
Visina: 178 cm
Težina: 68 kg
Koliko je Suzana Mančić teška i visoka?

Suzana Mančić visina i težina?

Suzana Mančić je visoka: 178 cm
Suzana Mančić je teška: 68 kg
Suzana Mančić BMI iznosi: 21.5(normalna težina)

Datum rođenja: 11.4.1975.
Karijera: Muzika
Visina: 156 cm
Težina: 46 kg
Koliko je Maja Nikolić teška i visoka?

Maja Nikolić visina i težina?

Maja Nikolić je visoka: 156 cm
Maja Nikolić je teška: 46 kg
Maja Nikolić BMI iznosi: 18.9(pothranjenost)

Datum rođenja: 23.12.1990.
Karijera: Muzika
Visina: 170 cm
Težina: 60 kg
Koliko je Ella Dvornik teška i visoka?

Ella Dvornik visina i težina?

Ella Dvornik je visoka: 170 cm
Ella Dvornik je teška: 60 kg
Ella Dvornik BMI iznosi: 20.8(normalna težina)

Datum rođenja: 15.7.1971.
Karijera: Muzika
Visina: 150 cm
Težina: 40 kg
Koliko je Danijela Martinović teška i visoka?

Danijela Martinović visina i težina?

Danijela Martinović je visoka: 150 cm
Danijela Martinović je teška: 40 kg
Danijela Martinović BMI iznosi: 17.8(pothranjenost)

Datum rođenja: 7.7.1977.
Karijera: Muzika
Visina: 160 cm
Težina: 54 kg
Koliko je Ivana Jordan teška i visoka?

Ivana Jordan visina i težina?

Ivana Jordan je visoka: 160 cm
Ivana Jordan je teška: 54 kg
Ivana Jordan BMI iznosi: 21.1(normalna težina)

Datum rođenja: 7.1.1986.
Karijera: Muzika
Visina: 158 cm
Težina: 53 kg
Koliko je Vanja Mijatović teška i visoka?

Vanja Mijatović visina i težina?

Vanja Mijatović je visoka: 158 cm
Vanja Mijatović je teška: 53 kg
Vanja Mijatović BMI iznosi: 21.2(normalna težina)

Datum rođenja: 7.11.1984.
Karijera: Muzika
Visina: 172 cm
Težina: 55 kg
Koliko je Lana Jurčević teška i visoka?

Lana Jurčević visina i težina?

Lana Jurčević je visoka: 172 cm
Lana Jurčević je teška: 55 kg
Lana Jurčević BMI iznosi: 18.6(pothranjenost)

Datum rođenja: 3.11.1968.
Karijera: Muzika
Visina: 176 cm
Težina: 83 kg
Koliko je Aca Lukas težak i visok?

Aca Lukas visina i težina?

Aca Lukas je visok: 176 cm
Aca Lukas je težak: 83 kg
Aca Lukas BMI iznosi: 26.8(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 22.9.1979.
Karijera: Muzika
Visina: 162 cm
Težina: 52 kg
Koliko je Maja Šuput teška i visoka?

Maja Šuput visina i težina?

Maja Šuput je visoka: 162 cm
Maja Šuput je teška: 52 kg
Maja Šuput BMI iznosi: 19.8(normalna težina)

Datum rođenja: 18.1.1978.
Karijera: Muzika
Visina: 168 cm
Težina: 56 kg
Koliko je Ivana Kindl teška i visoka?

Ivana Kindl visina i težina?

Ivana Kindl je visoka: 168 cm
Ivana Kindl je teška: 56 kg
Ivana Kindl BMI iznosi: 19.8(normalna težina)

Datum rođenja: 8.7.1970.
Karijera: Muzika
Visina: 175 cm
Težina: 58 kg
Koliko je Mira Škorić težak i visok?

Mira Škorić visina i težina?

Mira Škorić je visok: 175 cm
Mira Škorić je težak: 58 kg
Mira Škorić BMI iznosi: 18.9(pothranjenost)

Datum rođenja: 28.11.1950.
Karijera: Muzika
Visina: 186 cm
Težina: 75 kg
Koliko je Boris Bizetić težak i visok?

Boris Bizetić visina i težina?

Boris Bizetić je visok: 186 cm
Boris Bizetić je težak: 75 kg
Boris Bizetić BMI iznosi: 21.7(normalna težina)

Datum rođenja: 5.5.1975.
Karijera: Muzika
Visina: 173 cm
Težina: 63 kg
Koliko je Mina Kostić teška i visoka?

Mina Kostić visina i težina?

Mina Kostić je visoka: 173 cm
Mina Kostić je teška: 63 kg
Mina Kostić BMI iznosi: 21(normalna težina)

Datum rođenja: 11.3.1983.
Karijera: Muzika
Visina: 163 cm
Težina: 58 kg
Koliko je Ana Kokić teška i visoka?

Ana Kokić visina i težina?

Ana Kokić je visoka: 163 cm
Ana Kokić je teška: 58 kg
Ana Kokić BMI iznosi: 21.8(normalna težina)

Datum rođenja: 12.8.1977.
Karijera: Muzika
Visina: 200 cm
Težina: 87 kg
Koliko je Ajs Nigrutin težak i visok?

Ajs Nigrutin visina i težina?

Ajs Nigrutin je visok: 200 cm
Ajs Nigrutin je težak: 87 kg
Ajs Nigrutin BMI iznosi: 21.8(normalna težina)

Datum rođenja: 25.12.1971.
Karijera: Muzika
Visina: 190 cm
Težina: 90 kg
Koliko je Boban Rajović težak i visok?

Boban Rajović visina i težina?

Boban Rajović je visok: 190 cm
Boban Rajović je težak: 90 kg
Boban Rajović BMI iznosi: 24.9(normalna težina)

Datum rođenja: 1.4.1988.
Karijera: Muzika
Visina: 163 cm
Težina: 53 kg
Koliko je Sandra Prodanović teška i visoka?

Sandra Prodanović visina i težina?

Sandra Prodanović je visoka: 163 cm
Sandra Prodanović je teška: 53 kg
Sandra Prodanović BMI iznosi: 19.9(normalna težina)

Datum rođenja: 22.3.1950.
Karijera: Muzika
Visina: 182 cm
Težina: 78 kg
Koliko je Goran Bregović težak i visok?

Goran Bregović visina i težina?

Goran Bregović je visok: 182 cm
Goran Bregović je težak: 78 kg
Goran Bregović BMI iznosi: 23.5(normalna težina)

Datum rođenja: 25.11.1953.
Karijera: Muzika
Visina: 185 cm
Težina: 85 kg
Koliko je Radoje Jorović težak i visok?

Radoje Jorović visina i težina?

Radoje Jorović je visok: 185 cm
Radoje Jorović je težak: 85 kg
Radoje Jorović BMI iznosi: 24.8(normalna težina)

Datum rođenja: 6.6.1967.
Karijera: Muzika
Visina: 176 cm
Težina: 75 kg
Koliko je Saša Vasić težak i visok?

Saša Vasić visina i težina?

Saša Vasić je visok: 176 cm
Saša Vasić je težak: 75 kg
Saša Vasić BMI iznosi: 24.2(normalna težina)

Datum rođenja: 13.10.1956.
Karijera: Muzika
Visina: 167 cm
Težina: 62 kg
Koliko je Sinan Sakić težak i visok?

Sinan Sakić visina i težina?

Sinan Sakić je visok: 167 cm
Sinan Sakić je težak: 62 kg
Sinan Sakić BMI iznosi: 22.2(normalna težina)

Datum rođenja: 1.10.1967.
Karijera: Muzika
Visina: 180 cm
Težina: 70 kg
Koliko je Snežana Babić teška i visoka?

Snežana Babić visina i težina?

Snežana Babić je visoka: 180 cm
Snežana Babić je teška: 70 kg
Snežana Babić BMI iznosi: 21.6(normalna težina)

Datum rođenja: 13.4.1973.
Karijera: Muzika
Visina: 184 cm
Težina: 76 kg
Koliko je Srđan Milošević težak i visok?

Srđan Milošević visina i težina?

Srđan Milošević je visok: 184 cm
Srđan Milošević je težak: 76 kg
Srđan Milošević BMI iznosi: 22.4(normalna težina)

Datum rođenja: 25.1.1981.
Karijera: Muzika
Visina: 183 cm
Težina: 82 kg
Koliko je Toše Proeski težak i visok?

Toše Proeski visina i težina?

Toše Proeski je visok: 183 cm
Toše Proeski je težak: 82 kg
Toše Proeski BMI iznosi: 24.5(normalna težina)

Datum rođenja: 6.6.1976.
Karijera: Muzika
Visina: 178 cm
Težina: 75 kg
Koliko je Vlado Georgijev težak i visok?

Vlado Georgijev visina i težina?

Vlado Georgijev je visok: 178 cm
Vlado Georgijev je težak: 75 kg
Vlado Georgijev BMI iznosi: 23.7(normalna težina)

Datum rođenja: 2.10.1955.
Karijera: Muzika
Visina: 178 cm
Težina: 85 kg
Koliko je Željko Samardžić težak i visok?

Željko Samardžić visina i težina?

Željko Samardžić je visok: 178 cm
Željko Samardžić je težak: 85 kg
Željko Samardžić BMI iznosi: 26.8(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 1.7.1963.
Karijera: Muzika
Visina: 173 cm
Težina: 75 kg
Koliko je Zoran Jamina težak i visok?

Zoran Jamina visina i težina?

Zoran Jamina je visok: 173 cm
Zoran Jamina je težak: 75 kg
Zoran Jamina BMI iznosi: 25.1(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 25.11.1972.
Karijera: Muzika
Visina: 168 cm
Težina: 56 kg
Koliko je Vesna Vukelić Vendi teška i visoka?

Vesna Vukelić Vendi visina i težina?

Vesna Vukelić Vendi je visoka: 168 cm
Vesna Vukelić Vendi je teška: 56 kg
Vesna Vukelić Vendi BMI iznosi: 19.8(normalna težina)

Datum rođenja: 9.4.1975.
Karijera: Muzika
Visina: 183 cm
Težina: 75 kg
Koliko je Romana Panić teška i visoka?

Romana Panić visina i težina?

Romana Panić je visoka: 183 cm
Romana Panić je teška: 75 kg
Romana Panić BMI iznosi: 22.4(normalna težina)

Datum rođenja: 21.4.1973.
Karijera: Muzika
Visina: 198 cm
Težina: 89 kg
Koliko je Marko Bulat težak i visok?

Marko Bulat visina i težina?

Marko Bulat je visok: 198 cm
Marko Bulat je težak: 89 kg
Marko Bulat BMI iznosi: 22.7(normalna težina)

Datum rođenja: 28.1.1985.
Karijera: Muzika
Visina: 168 cm
Težina: 53 kg
Koliko je Slavica Ćukteraš teška i visoka?

Slavica Ćukteraš visina i težina?

Slavica Ćukteraš je visoka: 168 cm
Slavica Ćukteraš je teška: 53 kg
Slavica Ćukteraš BMI iznosi: 18.8(pothranjenost)

Datum rođenja: 2.10.1962.
Karijera: Muzika
Visina: 167 cm
Težina: 56 kg
Koliko je Bebi Dol teška i visoka?

Bebi Dol visina i težina?

Bebi Dol je visoka: 167 cm
Bebi Dol je teška: 56 kg
Bebi Dol BMI iznosi: 20.1(normalna težina)

Datum rođenja: 11.7.1968.
Karijera: Muzika
Visina: 175 cm
Težina: 69 kg
Koliko je Slađana Delibašić teška i visoka?

Slađana Delibašić visina i težina?

Slađana Delibašić je visoka: 175 cm
Slađana Delibašić je teška: 69 kg
Slađana Delibašić BMI iznosi: 22.5(normalna težina)

Datum rođenja: 27.9.1978.
Karijera: Muzika
Visina: 170 cm
Težina: 64 kg
Koliko je Ana Nikolić teška i visoka?

Ana Nikolić visina i težina?

Ana Nikolić je visoka: 170 cm
Ana Nikolić je teška: 64 kg
Ana Nikolić BMI iznosi: 22.1(normalna težina)

Datum rođenja: 20.4.1972.
Karijera: Muzika
Visina: 183 cm
Težina: 76 kg
Koliko je Željko Joksimović težak i visok?

Željko Joksimović visina i težina?

Željko Joksimović je visok: 183 cm
Željko Joksimović je težak: 76 kg
Željko Joksimović BMI iznosi: 22.7(normalna težina)

Datum rođenja: 19.1.1983.
Karijera: Muzika
Visina: 173 cm
Težina: 58 kg
Koliko je Jelena Marinkov teška i visoka?

Jelena Marinkov visina i težina?

Jelena Marinkov je visoka: 173 cm
Jelena Marinkov je teška: 58 kg
Jelena Marinkov BMI iznosi: 19.4(normalna težina)

Datum rođenja: 8.9.1981.
Karijera: Muzika
Visina: 179 cm
Težina: 68 kg
Koliko je Žanamari Lalić teška i visoka?

Žanamari Lalić visina i težina?

Žanamari Lalić je visoka: 179 cm
Žanamari Lalić je teška: 68 kg
Žanamari Lalić BMI iznosi: 21.2(normalna težina)

Datum rođenja: 23.8.1977.
Karijera: Muzika
Visina: 172 cm
Težina: 64 kg
Koliko je Jelena Rozga teška i visoka?

Jelena Rozga visina i težina?

Jelena Rozga je visoka: 172 cm
Jelena Rozga je teška: 64 kg
Jelena Rozga BMI iznosi: 21.6(normalna težina)

Datum rođenja: 18.1.1968
Karijera: Muzika
Visina: 166 cm
Težina: 60 kg
Koliko je Dragana Mirković teška i visoka?

Dragana Mirković visina i težina?

Dragana Mirković je visoka: 166 cm
Dragana Mirković je teška: 60 kg
Dragana Mirković BMI iznosi: 21.8(normalna težina)

Datum rođenja: 21.4.1972.
Karijera: Muzika
Visina: 171 cm
Težina: 58 kg
Koliko je Severina Vučković teška i visoka?

Severina Vučković visina i težina?

Severina Vučković je visoka: 171 cm
Severina Vučković je teška: 58 kg
Severina Vučković BMI iznosi: 19.8(normalna težina)

Datum rođenja: 8.7.1974.
Karijera: Muzika
Visina: 162 cm
Težina: 56 kg
Koliko je Gordana Goca Tržan teška i visoka?

Gordana Goca Tržan visina i težina?

Gordana Goca Tržan je visoka: 162 cm
Gordana Goca Tržan je teška: 56 kg
Gordana Goca Tržan BMI iznosi: 21.3(normalna težina)

Datum rođenja: 26.1.1975.
Karijera: Muzika
Visina: 172 cm
Težina: 65 kg
Koliko je Anabela Đogani teška i visoka?

Anabela Đogani visina i težina?

Anabela Đogani je visoka: 172 cm
Anabela Đogani je teška: 65 kg
Anabela Đogani BMI iznosi: 22(normalna težina)

Datum rođenja: 21.5.1976.
Karijera: Muzika
Visina: 158 cm
Težina: 56 kg
Koliko je Dara Bubamara teška i visoka?

Dara Bubamara visina i težina?

Dara Bubamara je visoka: 158 cm
Dara Bubamara je teška: 56 kg
Dara Bubamara BMI iznosi: 22.4(normalna težina)

Datum rođenja: 3.12.1977.
Karijera: Muzika
Visina: 177 cm
Težina: 58 kg
Koliko je Ksenija Pajčin teška i visoka?

Ksenija Pajčin visina i težina?

Ksenija Pajčin je visoka: 177 cm
Ksenija Pajčin je teška: 58 kg
Ksenija Pajčin BMI iznosi: 18.5(pothranjenost)

Datum rođenja: 23.4.1981.
Karijera: Muzika
Visina: 168 cm
Težina: 61 kg
Koliko je Svetlana Aleksić težak i visok?

Svetlana Aleksić visina i težina?

Svetlana Aleksić je visok: 168 cm
Svetlana Aleksić je težak: 61 kg
Svetlana Aleksić BMI iznosi: 21.6(normalna težina)

Datum rođenja: 14.6.1973.
Karijera: Muzika
Visina: 173 cm
Težina: 55 kg
Koliko je Svetlana Ražnatović teška i visoka?

Svetlana Ražnatović visina i težina?

Svetlana Ražnatović je visoka: 173 cm
Svetlana Ražnatović je teška: 55 kg
Svetlana Ražnatović BMI iznosi: 18.4(pothranjenost)

Datum rođenja: 19.3.1994.
Karijera: Muzika
Visina: 182 cm
Težina: 73 kg
Koliko je Zoran Stanić težak i visok?

Zoran Stanić visina i težina?

Zoran Stanić je visok: 182 cm
Zoran Stanić je težak: 73 kg
Zoran Stanić BMI iznosi: 22(normalna težina)

Datum rođenja: 25.9.1980.
Karijera: Muzika
Visina: 167 cm
Težina: 56 kg
Koliko je Nataša Bekvalac teška i visoka?

Nataša Bekvalac visina i težina?

Nataša Bekvalac je visoka: 167 cm
Nataša Bekvalac je teška: 56 kg
Nataša Bekvalac BMI iznosi: 20.1(normalna težina)

Datum rođenja: 19.2.1960.
Karijera: Muzika
Visina: 186 cm
Težina: 84 kg
Koliko je Momčilo Bajagić Bajaga težak i visok?

Momčilo Bajagić Bajaga visina i težina?

Momčilo Bajagić Bajaga je visok: 186 cm
Momčilo Bajagić Bajaga je težak: 84 kg
Momčilo Bajagić Bajaga BMI iznosi: 24.3(normalna težina)

Datum rođenja: 5.8.1989.
Karijera: Muzika
Visina: 169 cm
Težina: 57 kg
Koliko je Nina Radojičić teška i visoka?

Nina Radojičić visina i težina?

Nina Radojičić je visoka: 169 cm
Nina Radojičić je teška: 57 kg
Nina Radojičić BMI iznosi: 20(normalna težina)

Datum rođenja: 23.8.1965.
Karijera: Muzika
Visina: 169 cm
Težina: 66 kg
Koliko je Vesna Rivas teška i visoka?

Vesna Rivas visina i težina?

Vesna Rivas je visoka: 169 cm
Vesna Rivas je teška: 66 kg
Vesna Rivas BMI iznosi: 23.1(normalna težina)

Datum rođenja: 10.9.1973.
Karijera: Muzika
Visina: 170 cm
Težina: 60 kg
Koliko je Aneta Nakovska teška i visoka?

Aneta Nakovska visina i težina?

Aneta Nakovska je visoka: 170 cm
Aneta Nakovska je teška: 60 kg
Aneta Nakovska BMI iznosi: 20.8(normalna težina)

Datum rođenja: 9.7.1963.
Karijera: Muzika
Visina: 175 cm
Težina: 75 kg
Koliko je Zvonimir Đukić Đule težak i visok?

Zvonimir Đukić Đule visina i težina?

Zvonimir Đukić Đule je visok: 175 cm
Zvonimir Đukić Đule je težak: 75 kg
Zvonimir Đukić Đule BMI iznosi: 24.5(normalna težina)

Datum rođenja: 5.11.1964.
Karijera: Muzika
Visina: 201 cm
Težina: 84 kg
Koliko je Đorđe David težak i visok?

Đorđe David visina i težina?

Đorđe David je visok: 201 cm
Đorđe David je težak: 84 kg
Đorđe David BMI iznosi: 20.8(normalna težina)

Datum rođenja: 4.12.1989.
Karijera: Muzika
Visina: 170 cm
Težina: 56 kg
Koliko je Vesna Pavlović teška i visoka?

Vesna Pavlović visina i težina?

Vesna Pavlović je visoka: 170 cm
Vesna Pavlović je teška: 56 kg
Vesna Pavlović BMI iznosi: 19.4(normalna težina)

Datum rođenja: 25.08.1985.
Karijera: Muzika
Visina: 173 cm
Težina: 55 kg
Koliko je Radmila Manojlović teška i visoka?

Radmila Manojlović visina i težina?

Radmila Manojlović je visoka: 173 cm
Radmila Manojlović je teška: 55 kg
Radmila Manojlović BMI iznosi: 18.4(pothranjenost)

Datum rođenja: 16.06.1986.
Karijera: Muzika
Visina: 176 cm
Težina: 70 kg
Koliko je Milan Dinčić težak i visok?

Milan Dinčić visina i težina?

Milan Dinčić je visok: 176 cm
Milan Dinčić je težak: 70 kg
Milan Dinčić BMI iznosi: 22.6(normalna težina)

Datum rođenja: 19.06.1990.
Karijera: Muzika
Visina: 185 cm
Težina: 72 kg
Koliko je Dušan Svilar težak i visok?

Dušan Svilar visina i težina?

Dušan Svilar je visok: 185 cm
Dušan Svilar je težak: 72 kg
Dušan Svilar BMI iznosi: 21(normalna težina)

Datum rođenja: 26. 03.1984.
Karijera: Muzika
Visina: 169 cm
Težina: 50 kg
Koliko je Silvija Nedeljković teška i visoka?

Silvija Nedeljković visina i težina?

Silvija Nedeljković je visoka: 169 cm
Silvija Nedeljković je teška: 50 kg
Silvija Nedeljković BMI iznosi: 17.5(pothranjenost)

Datum rođenja: 20.10.1960.
Karijera: Muzika
Visina: 180 cm
Težina: 67 kg
Koliko je Lepa Brena teška i visoka?

Lepa Brena visina i težina?

Lepa Brena je visoka: 180 cm
Lepa Brena je teška: 67 kg
Lepa Brena BMI iznosi: 20.7(normalna težina)

Datum rođenja: 17.8.1978.
Karijera: Muzika
Visina: 180 cm
Težina: 60 kg
Koliko je Jelena Karleuša teška i visoka?

Jelena Karleuša visina i težina?

Jelena Karleuša je visoka: 180 cm
Jelena Karleuša je teška: 60 kg
Jelena Karleuša BMI iznosi: 18.5(pothranjenost)

Datum rođenja: 21.09.1992.
Karijera: Muzika
Visina: 175 cm
Težina: 69 kg
Koliko je Davor Bodrov težak i visok?

Davor Bodrov visina i težina?

Davor Bodrov je visok: 175 cm
Davor Bodrov je težak: 69 kg
Davor Bodrov BMI iznosi: 22.5(normalna težina)

Datum rođenja: 09.09.1987.
Karijera: Muzika
Visina: 175 cm
Težina: 65 kg
Koliko je Milan Stanković težak i visok?

Milan Stanković visina i težina?

Milan Stanković je visok: 175 cm
Milan Stanković je težak: 65 kg
Milan Stanković BMI iznosi: 21.2(normalna težina)

Datum rođenja: 08.05.1988.
Karijera: Muzika
Visina: 188 cm
Težina: 73 kg
Koliko je Danijel Alibabić težak i visok?

Danijel Alibabić visina i težina?

Danijel Alibabić je visok: 188 cm
Danijel Alibabić je težak: 73 kg
Danijel Alibabić BMI iznosi: 20.7(normalna težina)

Datum rođenja: 30.05.1951.
Karijera: Muzika
Visina: 184 cm
Težina: 88 kg
Koliko je Zdravko Čolić težak i visok?

Zdravko Čolić visina i težina?

Zdravko Čolić je visok: 184 cm
Zdravko Čolić je težak: 88 kg
Zdravko Čolić BMI iznosi: 26(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 29.05.1964.
Karijera: Muzika
Visina: 165 cm
Težina: 62 kg
Koliko je Džej Ramadanovski težak i visok?

Džej Ramadanovski visina i težina?

Džej Ramadanovski je visok: 165 cm
Džej Ramadanovski je težak: 62 kg
Džej Ramadanovski BMI iznosi: 22.8(normalna težina)

Datum rođenja: 03.02.1976.
Karijera: Muzika
Visina: 183 cm
Težina: 72 kg
Koliko je Tijana Todevska-Dapčević teška i visoka?

Tijana Todevska-Dapčević visina i težina?

Tijana Todevska-Dapčević je visoka: 183 cm
Tijana Todevska-Dapčević je teška: 72 kg
Tijana Todevska-Dapčević BMI iznosi: 21.5(normalna težina)

Datum rođenja: 05.12.1967.
Karijera: Muzika
Visina: 186 cm
Težina: 90 kg
Koliko je Nenad Knežević Knez težak i visok?

Nenad Knežević Knez visina i težina?

Nenad Knežević Knez je visok: 186 cm
Nenad Knežević Knez je težak: 90 kg
Nenad Knežević Knez BMI iznosi: 26(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 08.03.1973.
Karijera: Muzika
Visina: 184 cm
Težina: 84 kg
Koliko je Dalibor Andonov - GRU težak i visok?

Dalibor Andonov - GRU visina i težina?

Dalibor Andonov - GRU je visok: 184 cm
Dalibor Andonov - GRU je težak: 84 kg
Dalibor Andonov - GRU BMI iznosi: 24.8(normalna težina)

Datum rođenja: 17.09.1978.
Karijera: Muzika
Visina: 173 cm
Težina: 63 kg
Koliko je Marija Marić teška i visoka?

Marija Marić visina i težina?

Marija Marić je visoka: 173 cm
Marija Marić je teška: 63 kg
Marija Marić BMI iznosi: 21(normalna težina)

Datum rođenja: 27.04.1973.
Karijera: Muzika
Visina: 167 cm
Težina: 57 kg
Koliko je Sanja Maletić teška i visoka?

Sanja Maletić visina i težina?

Sanja Maletić je visoka: 167 cm
Sanja Maletić je teška: 57 kg
Sanja Maletić BMI iznosi: 20.4(normalna težina)

Datum rođenja: 08.12.1975.
Karijera: Muzika
Visina: 172 cm
Težina: 62 kg
Koliko je Ana Stanić teška i visoka?

Ana Stanić visina i težina?

Ana Stanić je visoka: 172 cm
Ana Stanić je teška: 62 kg
Ana Stanić BMI iznosi: 21(normalna težina)

Datum rođenja: 15.01.1982.
Karijera: Muzika
Visina: 178 cm
Težina: 57 kg
Koliko je Emina Jahović teška i visoka?

Emina Jahović visina i težina?

Emina Jahović je visoka: 178 cm
Emina Jahović je teška: 57 kg
Emina Jahović BMI iznosi: 18(pothranjenost)

Datum rođenja: 29.11.1961.
Karijera: Muzika
Visina: 180 cm
Težina: 78 kg
Koliko je Beki Bekić težak i visok?

Beki Bekić visina i težina?

Beki Bekić je visok: 180 cm
Beki Bekić je težak: 78 kg
Beki Bekić BMI iznosi: 24.1(normalna težina)

Datum rođenja: 13.04.1973.
Karijera: Muzika
Visina: 184 cm
Težina: 85 kg
Koliko je Srđan Milošević težak i visok?

Srđan Milošević visina i težina?

Srđan Milošević je visok: 184 cm
Srđan Milošević je težak: 85 kg
Srđan Milošević BMI iznosi: 25.1(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 27.02.1977.
Karijera: Muzika
Visina: 181 cm
Težina: 66 kg
Koliko je Gordana Sekulić teška i visoka?

Gordana Sekulić visina i težina?

Gordana Sekulić je visoka: 181 cm
Gordana Sekulić je teška: 66 kg
Gordana Sekulić BMI iznosi: 20.1(normalna težina)

Datum rođenja: 11.09.1979.
Karijera: Muzika
Visina: 183 cm
Težina: 74 kg
Koliko je Daniel Đokić težak i visok?

Daniel Đokić visina i težina?

Daniel Đokić je visok: 183 cm
Daniel Đokić je težak: 74 kg
Daniel Đokić BMI iznosi: 22.1(normalna težina)

Datum rođenja: 26.04.1984.
Karijera: Muzika
Visina: 170 cm
Težina: 53 kg
Koliko je Mija Martina Barbaric teška i visoka?

Mija Martina Barbaric visina i težina?

Mija Martina Barbaric je visoka: 170 cm
Mija Martina Barbaric je teška: 53 kg
Mija Martina Barbaric BMI iznosi: 18.3(pothranjenost)

Datum rođenja: 05.08.1978.
Karijera: Muzika
Visina: 170 cm
Težina: 62 kg
Koliko je Anica Milenković teška i visoka?

Anica Milenković visina i težina?

Anica Milenković je visoka: 170 cm
Anica Milenković je teška: 62 kg
Anica Milenković BMI iznosi: 21.5(normalna težina)

Datum rođenja: 09.11.1953.
Karijera: Muzika
Visina: 168 cm
Težina: 72 kg
Koliko je Merima Njegomir teška i visoka?

Merima Njegomir visina i težina?

Merima Njegomir je visoka: 168 cm
Merima Njegomir je teška: 72 kg
Merima Njegomir BMI iznosi: 25.5(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 27.03.1968.
Karijera: Muzika
Visina: 182 cm
Težina: 88 kg
Koliko je Šako Polumenta težak i visok?

Šako Polumenta visina i težina?

Šako Polumenta je visok: 182 cm
Šako Polumenta je težak: 88 kg
Šako Polumenta BMI iznosi: 26.6(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 23.06.1993
Karijera: Muzika
Visina: 183 cm
Težina: 63 kg
Koliko je Andrija Marković Aki težak i visok?

Andrija Marković Aki visina i težina?

Andrija Marković Aki je visok: 183 cm
Andrija Marković Aki je težak: 63 kg
Andrija Marković Aki BMI iznosi: 18.8(pothranjenost)

Datum rođenja: 16.01.1964.
Karijera: Muzika
Visina: 170 cm
Težina: 60 kg
Koliko je Gordana Goca Božinovska teška i visoka?

Gordana Goca Božinovska visina i težina?

Gordana Goca Božinovska je visoka: 170 cm
Gordana Goca Božinovska je teška: 60 kg
Gordana Goca Božinovska BMI iznosi: 20.8(normalna težina)

Datum rođenja: 03.11.1988.
Karijera: Muzika
Visina: 168 cm
Težina: 45 kg
Koliko je Sandra Valterović - Sexy Sandra teška i visoka?

Sandra Valterović - Sexy Sandra visina i težina?

Sandra Valterović - Sexy Sandra je visoka: 168 cm
Sandra Valterović - Sexy Sandra je teška: 45 kg
Sandra Valterović - Sexy Sandra BMI iznosi: 15.9(pothranjenost)
Unesi svoju težinu i visinu ispod

Slažem se sa pravilima korištenja.