Datum rođenja: 22. 11.1986.
Karijera: Muzika
Visina: 160 cm
Težina: 48 kg
Koliko je Sanja Stojanović teška i visoka?

Sanja Stojanović visina i težina?

Sanja Stojanović je visoka: 160 cm
Sanja Stojanović je teška: 48 kg
Sanja Stojanović BMI iznosi: 18.8(pothranjenost)

Datum rođenja: 13. 04. 1973
Karijera: Muzika
Visina: 184 cm
Težina: 85 kg
Koliko je Srdjan Milosevic težak i visok?

Srdjan Milosevic visina i težina?

Srdjan Milosevic je visok: 184 cm
Srdjan Milosevic je težak: 85 kg
Srdjan Milosevic BMI iznosi: 25.1(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 25.9.1985.
Karijera: Sport
Visina: 203 cm
Težina: 104 kg
Koliko je Strahinja Milošević težak i visok?

Strahinja Milošević visina i težina?

Strahinja Milošević je visok: 203 cm
Strahinja Milošević je težak: 104 kg
Strahinja Milošević BMI iznosi: 25.2(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 1.3.1988.
Karijera: Sport
Visina: 190 cm
Težina: 74 kg
Koliko je Slobodan Dunđerski težak i visok?

Slobodan Dunđerski visina i težina?

Slobodan Dunđerski je visok: 190 cm
Slobodan Dunđerski je težak: 74 kg
Slobodan Dunđerski BMI iznosi: 20.5(normalna težina)

Datum rođenja: 29.1.1969.
Karijera: Sport
Visina: 196 cm
Težina: 86 kg
Koliko je Saša Obradović težak i visok?

Saša Obradović visina i težina?

Saša Obradović je visok: 196 cm
Saša Obradović je težak: 86 kg
Saša Obradović BMI iznosi: 22.4(normalna težina)

Datum rođenja: 13.12.1989.
Karijera: Sport
Visina: 210 cm
Težina: 95 kg
Koliko je Stefan Birčević težak i visok?

Stefan Birčević visina i težina?

Stefan Birčević je visok: 210 cm
Stefan Birčević je težak: 95 kg
Stefan Birčević BMI iznosi: 21.5(normalna težina)

Datum rođenja: 20.6.1988.
Karijera: Sport
Visina: 195 cm
Težina: 88 kg
Koliko je Stefan Sinovec težak i visok?

Stefan Sinovec visina i težina?

Stefan Sinovec je visok: 195 cm
Stefan Sinovec je težak: 88 kg
Stefan Sinovec BMI iznosi: 23.1(normalna težina)

Datum rođenja: 25.4.1988.
Karijera: Sport
Visina: 199 cm
Težina: 98 kg
Koliko je Stefan Marković težak i visok?

Stefan Marković visina i težina?

Stefan Marković je visok: 199 cm
Stefan Marković je težak: 98 kg
Stefan Marković BMI iznosi: 24.7(normalna težina)

Datum rođenja: 3.11.1990.
Karijera: Sport
Visina: 196 cm
Težina: 94 kg
Koliko je Stefan Jović težak i visok?

Stefan Jović visina i težina?

Stefan Jović je visok: 196 cm
Stefan Jović je težak: 94 kg
Stefan Jović BMI iznosi: 24.5(normalna težina)

Datum rođenja: 18.2.1992.
Karijera: Sport
Visina: 186 cm
Težina: 72 kg
Koliko je Slobodan Lalić težak i visok?

Slobodan Lalić visina i težina?

Slobodan Lalić je visok: 186 cm
Slobodan Lalić je težak: 72 kg
Slobodan Lalić BMI iznosi: 20.8(normalna težina)

Datum rođenja: 12.1.1985.
Karijera: Sport
Visina: 187 cm
Težina: 84 kg
Koliko je Sedin Torlak težak i visok?

Sedin Torlak visina i težina?

Sedin Torlak je visok: 187 cm
Sedin Torlak je težak: 84 kg
Sedin Torlak BMI iznosi: 24(normalna težina)

Datum rođenja: 26.1.1981.
Karijera: Sport
Visina: 168 cm
Težina: 60 kg
Koliko je Svetlana Ognjenović teška i visoka?

Svetlana Ognjenović visina i težina?

Svetlana Ognjenović je visoka: 168 cm
Svetlana Ognjenović je teška: 60 kg
Svetlana Ognjenović BMI iznosi: 21.3(normalna težina)

Datum rođenja: 4.8.1977.
Karijera: Sport
Visina: 177 cm
Težina: 67 kg
Koliko je Sandra Mandir teška i visoka?

Sandra Mandir visina i težina?

Sandra Mandir je visoka: 177 cm
Sandra Mandir je teška: 67 kg
Sandra Mandir BMI iznosi: 21.4(normalna težina)

Datum rođenja: 18.2.1989.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 80 kg
Koliko je Sonja Petrović teška i visoka?

Sonja Petrović visina i težina?

Sonja Petrović je visoka: 185 cm
Sonja Petrović je teška: 80 kg
Sonja Petrović BMI iznosi: 23.4(normalna težina)

Datum rođenja: 18.5.1981.
Karijera: Sport
Visina: 172 cm
Težina: 73 kg
Koliko je Sanja Rajović teška i visoka?

Sanja Rajović visina i težina?

Sanja Rajović je visoka: 172 cm
Sanja Rajović je teška: 73 kg
Sanja Rajović BMI iznosi: 24.7(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 25.5.1987.
Karijera: Sport
Visina: 177 cm
Težina: 67 kg
Koliko je Sanja Damnjanović teška i visoka?

Sanja Damnjanović visina i težina?

Sanja Damnjanović je visoka: 177 cm
Sanja Damnjanović je teška: 67 kg
Sanja Damnjanović BMI iznosi: 21.4(normalna težina)

Datum rođenja: 2.2.1994.
Karijera: Sport
Visina: 183 cm
Težina: 83 kg
Koliko je Stefan Kovačević težak i visok?

Stefan Kovačević visina i težina?

Stefan Kovačević je visok: 183 cm
Stefan Kovačević je težak: 83 kg
Stefan Kovačević BMI iznosi: 24.8(normalna težina)

Datum rođenja: 15.8.1988.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 86 kg
Koliko je Savo Kovačević težak i visok?

Savo Kovačević visina i težina?

Savo Kovačević je visok: 185 cm
Savo Kovačević je težak: 86 kg
Savo Kovačević BMI iznosi: 25.1(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 15.4.1985.
Karijera: Sport
Visina: 180 cm
Težina: 83 kg
Koliko je Srđa Knežević težak i visok?

Srđa Knežević visina i težina?

Srđa Knežević je visok: 180 cm
Srđa Knežević je težak: 83 kg
Srđa Knežević BMI iznosi: 25.6(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 15.4.1994.
Karijera: Sport
Visina: 183 cm
Težina: 72 kg
Koliko je Slobodan Urošević težak i visok?

Slobodan Urošević visina i težina?

Slobodan Urošević je visok: 183 cm
Slobodan Urošević je težak: 72 kg
Slobodan Urošević BMI iznosi: 21.5(normalna težina)

Datum rođenja: 28.2.1995.
Karijera: Sport
Visina: 177 cm
Težina: 72 kg
Koliko je Stefan Vico težak i visok?

Stefan Vico visina i težina?

Stefan Vico je visok: 177 cm
Stefan Vico je težak: 72 kg
Stefan Vico BMI iznosi: 23(normalna težina)

Datum rođenja: 16.4.1994.
Karijera: Sport
Visina: 175 cm
Težina: 65 kg
Koliko je Stefan Čolović težak i visok?

Stefan Čolović visina i težina?

Stefan Čolović je visok: 175 cm
Stefan Čolović je težak: 65 kg
Stefan Čolović BMI iznosi: 21.2(normalna težina)

Datum rođenja: 9.6.1987.
Karijera: Sport
Visina: 194 cm
Težina: 93 kg
Koliko je Saša Kolunija težak i visok?

Saša Kolunija visina i težina?

Saša Kolunija je visok: 194 cm
Saša Kolunija je težak: 93 kg
Saša Kolunija BMI iznosi: 24.7(normalna težina)

Datum rođenja: 27.1.1990.
Karijera: Sport
Visina: 187 cm
Težina: 79 kg
Koliko je Saša Dreven težak i visok?

Saša Dreven visina i težina?

Saša Dreven je visok: 187 cm
Saša Dreven je težak: 79 kg
Saša Dreven BMI iznosi: 22.6(normalna težina)

Datum rođenja: 2.3.1993.
Karijera: Sport
Visina: 174 cm
Težina: 69 kg
Koliko je Stjepan Geng težak i visok?

Stjepan Geng visina i težina?

Stjepan Geng je visok: 174 cm
Stjepan Geng je težak: 69 kg
Stjepan Geng BMI iznosi: 22.8(normalna težina)

Datum rođenja: 18.10.1977.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 84 kg
Koliko je Samir Duro težak i visok?

Samir Duro visina i težina?

Samir Duro je visok: 185 cm
Samir Duro je težak: 84 kg
Samir Duro BMI iznosi: 24.5(normalna težina)

Datum rođenja: 16.2.1988.
Karijera: Sport
Visina: 187 cm
Težina: 81 kg
Koliko je Stipe Bačelić-Grgić težak i visok?

Stipe Bačelić-Grgić visina i težina?

Stipe Bačelić-Grgić je visok: 187 cm
Stipe Bačelić-Grgić je težak: 81 kg
Stipe Bačelić-Grgić BMI iznosi: 23.2(normalna težina)

Datum rođenja: 11.6.1979.
Karijera: Sport
Visina: 188 cm
Težina: 80 kg
Koliko je Saša Bjelanović težak i visok?

Saša Bjelanović visina i težina?

Saša Bjelanović je visok: 188 cm
Saša Bjelanović je težak: 80 kg
Saša Bjelanović BMI iznosi: 22.6(normalna težina)

Datum rođenja: 22.3.1979.
Karijera: Sport
Visina: 191 cm
Težina: 83 kg
Koliko je Srđan Žakula težak i visok?

Srđan Žakula visina i težina?

Srđan Žakula je visok: 191 cm
Srđan Žakula je težak: 83 kg
Srđan Žakula BMI iznosi: 22.8(normalna težina)

Datum rođenja: 6.6.1989.
Karijera: Sport
Visina: 180 cm
Težina: 77 kg
Koliko je Srđan Stanić težak i visok?

Srđan Stanić visina i težina?

Srđan Stanić je visok: 180 cm
Srđan Stanić je težak: 77 kg
Srđan Stanić BMI iznosi: 23.8(normalna težina)

Datum rođenja: 9.9.1991.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 82 kg
Koliko je Sandro Gotal težak i visok?

Sandro Gotal visina i težina?

Sandro Gotal je visok: 185 cm
Sandro Gotal je težak: 82 kg
Sandro Gotal BMI iznosi: 24(normalna težina)

Datum rođenja: 17.8.1980.
Karijera: Sport
Visina: 170 cm
Težina: 60 kg
Koliko je Sandra Načuk teška i visoka?

Sandra Načuk visina i težina?

Sandra Načuk je visoka: 170 cm
Sandra Načuk je teška: 60 kg
Sandra Načuk BMI iznosi: 20.8(normalna težina)

Datum rođenja: 3.6.1965.
Karijera: Sport
Visina: 170 cm
Težina: 62 kg
Koliko je Sabrina Goleš teška i visoka?

Sabrina Goleš visina i težina?

Sabrina Goleš je visoka: 170 cm
Sabrina Goleš je teška: 62 kg
Sabrina Goleš BMI iznosi: 21.5(normalna težina)

Datum rođenja: 13.5.1988.
Karijera: Sport
Visina: 178 cm
Težina: 75 kg
Koliko je Said Husejinović težak i visok?

Said Husejinović visina i težina?

Said Husejinović je visok: 178 cm
Said Husejinović je težak: 75 kg
Said Husejinović BMI iznosi: 23.7(normalna težina)

Datum rođenja: 21.4.1980.
Karijera: Sport
Visina: 164 cm
Težina: 46 kg
Koliko je Sonja Stolić teška i visoka?

Sonja Stolić visina i težina?

Sonja Stolić je visoka: 164 cm
Sonja Stolić je teška: 46 kg
Sonja Stolić BMI iznosi: 17.1(pothranjenost)

Datum rođenja: 13.7.1989.
Karijera: Sport
Visina: 178 cm
Težina: 70 kg
Koliko je Saša Čađo težak i visok?

Saša Čađo visina i težina?

Saša Čađo je visok: 178 cm
Saša Čađo je težak: 70 kg
Saša Čađo BMI iznosi: 22.1(normalna težina)

Datum rođenja: 29.3.1988.
Karijera: Sport
Visina: 194 cm
Težina: 85 kg
Koliko je Stefan Mitrović težak i visok?

Stefan Mitrović visina i težina?

Stefan Mitrović je visok: 194 cm
Stefan Mitrović je težak: 85 kg
Stefan Mitrović BMI iznosi: 22.6(normalna težina)

Datum rođenja: 23.12.1978.
Karijera: Sport
Visina: 198 cm
Težina: 94 kg
Koliko je Slobodan Soro težak i visok?

Slobodan Soro visina i težina?

Slobodan Soro je visok: 198 cm
Slobodan Soro je težak: 94 kg
Slobodan Soro BMI iznosi: 24(normalna težina)

Datum rođenja: 16.8.1968.
Karijera: Sport
Visina: 191 cm
Težina: 83 kg
Koliko je Slaviša Jokanović težak i visok?

Slaviša Jokanović visina i težina?

Slaviša Jokanović je visok: 191 cm
Slaviša Jokanović je težak: 83 kg
Slaviša Jokanović BMI iznosi:

Datum rođenja: 15.11.1983.
Karijera: Sport
Visina: 201 cm
Težina: 107 kg
Koliko je Sasha Pavlović težak i visok?

Sasha Pavlović visina i težina?

Sasha Pavlović je visok: 201 cm
Sasha Pavlović je težak: 107 kg
Sasha Pavlović BMI iznosi: 26.5(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 1.11.1973.
Karijera: Sport
Visina: 178 cm
Težina: 75 kg
Koliko je Sead Bajramović težak i visok?

Sead Bajramović visina i težina?

Sead Bajramović je visok: 178 cm
Sead Bajramović je težak: 75 kg
Sead Bajramović BMI iznosi: 23.7(normalna težina)

Datum rođenja: 5.2.1988.
Karijera: Sport
Visina: 180 cm
Težina: 72 kg
Koliko je Shkodran Metaj težak i visok?

Shkodran Metaj visina i težina?

Shkodran Metaj je visok: 180 cm
Shkodran Metaj je težak: 72 kg
Shkodran Metaj BMI iznosi: 22.2(normalna težina)

Datum rođenja: 25.6.1984.
Karijera: Sport
Visina: 172 cm
Težina: 65 kg
Koliko je Sulejman Smajić težak i visok?

Sulejman Smajić visina i težina?

Sulejman Smajić je visok: 172 cm
Sulejman Smajić je težak: 65 kg
Sulejman Smajić BMI iznosi: 22(normalna težina)

Datum rođenja: 8.3.1981.
Karijera: Sport
Visina: 180 cm
Težina: 78 kg
Koliko je Sead Bučan težak i visok?

Sead Bučan visina i težina?

Sead Bučan je visok: 180 cm
Sead Bučan je težak: 78 kg
Sead Bučan BMI iznosi: 24.1(normalna težina)

Datum rođenja: 4.10.1979.
Karijera: Sport
Visina: 174 cm
Težina: 66 kg
Koliko je Sandra Martinović teška i visoka?

Sandra Martinović visina i težina?

Sandra Martinović je visoka: 174 cm
Sandra Martinović je teška: 66 kg
Sandra Martinović BMI iznosi: 21.8(normalna težina)

Datum rođenja: 23.12.1976.
Karijera: Sport
Visina: 191 cm
Težina: 87 kg
Koliko je Sergej Jakirović težak i visok?

Sergej Jakirović visina i težina?

Sergej Jakirović je visok: 191 cm
Sergej Jakirović je težak: 87 kg
Sergej Jakirović BMI iznosi: 23.8(normalna težina)

Datum rođenja: 28.11.1980.
Karijera: Sport
Visina: 181 cm
Težina: 73 kg
Koliko je Staniša Nikolić težak i visok?

Staniša Nikolić visina i težina?

Staniša Nikolić je visok: 181 cm
Staniša Nikolić je težak: 73 kg
Staniša Nikolić BMI iznosi: 22.3(normalna težina)

Datum rođenja: 12.3.1975.
Karijera: Sport
Visina: 182 cm
Težina: 78 kg
Koliko je Srđan Pecelj težak i visok?

Srđan Pecelj visina i težina?

Srđan Pecelj je visok: 182 cm
Srđan Pecelj je težak: 78 kg
Srđan Pecelj BMI iznosi: 23.5(normalna težina)

Datum rođenja: 5.7.1977.
Karijera: Sport
Visina: 192 cm
Težina: 87 kg
Koliko je Slaviša Mitrović težak i visok?

Slaviša Mitrović visina i težina?

Slaviša Mitrović je visok: 192 cm
Slaviša Mitrović je težak: 87 kg
Slaviša Mitrović BMI iznosi: 23.6(normalna težina)

Datum rođenja: 25.8.1983.
Karijera: Sport
Visina: 178 cm
Težina: 70 kg
Koliko je Siniša Ubiparipović težak i visok?

Siniša Ubiparipović visina i težina?

Siniša Ubiparipović je visok: 178 cm
Siniša Ubiparipović je težak: 70 kg
Siniša Ubiparipović BMI iznosi: 22.1(normalna težina)

Datum rođenja: 3.1.1984.
Karijera: Sport
Visina: 189 cm
Težina: 79 kg
Koliko je Siniša Gagula težak i visok?

Siniša Gagula visina i težina?

Siniša Gagula je visok: 189 cm
Siniša Gagula je težak: 79 kg
Siniša Gagula BMI iznosi: 22.1(normalna težina)

Datum rođenja: 1.6.1988.
Karijera: Sport
Visina: 182 cm
Težina: 70 kg
Koliko je Simo Kuzmanović težak i visok?

Simo Kuzmanović visina i težina?

Simo Kuzmanović je visok: 182 cm
Simo Kuzmanović je težak: 70 kg
Simo Kuzmanović BMI iznosi: 21.1(normalna težina)

Datum rođenja: 7.2.1988.
Karijera: Sport
Visina: 190 cm
Težina: 86 kg
Koliko je Šerif Hasić težak i visok?

Šerif Hasić visina i težina?

Šerif Hasić je visok: 190 cm
Šerif Hasić je težak: 86 kg
Šerif Hasić BMI iznosi: 23.8(normalna težina)

Datum rođenja: 17.5.1976.
Karijera: Sport
Visina: 182 cm
Težina: 84 kg
Koliko je Stanko Svitlica težak i visok?

Stanko Svitlica visina i težina?

Stanko Svitlica je visok: 182 cm
Stanko Svitlica je težak: 84 kg
Stanko Svitlica BMI iznosi: 25.4(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 9.1.1973.
Karijera: Sport
Visina: 182 cm
Težina: 75 kg
Koliko je Stevo Glogovac težak i visok?

Stevo Glogovac visina i težina?

Stevo Glogovac je visok: 182 cm
Stevo Glogovac je težak: 75 kg
Stevo Glogovac BMI iznosi: 22.6(normalna težina)

Datum rođenja: 4.12.1984.
Karijera: Sport
Visina: 184 cm
Težina: 76 kg
Koliko je Stevo Nikolić težak i visok?

Stevo Nikolić visina i težina?

Stevo Nikolić je visok: 184 cm
Stevo Nikolić je težak: 76 kg
Stevo Nikolić BMI iznosi: 22.4(normalna težina)

Datum rođenja: 11.10.1986.
Karijera: Sport
Visina: 183 cm
Težina: 75 kg
Koliko je Stojan Vranješ težak i visok?

Stojan Vranješ visina i težina?

Stojan Vranješ je visok: 183 cm
Stojan Vranješ je težak: 75 kg
Stojan Vranješ BMI iznosi: 22.4(normalna težina)

Datum rođenja: 19.2.1987.
Karijera: Sport
Visina: 197 cm
Težina: 100 kg
Koliko je Suad Šehović težak i visok?

Suad Šehović visina i težina?

Suad Šehović je visok: 197 cm
Suad Šehović je težak: 100 kg
Suad Šehović BMI iznosi: 25.8(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 31.3.1986.
Karijera: Sport
Visina: 183 cm
Težina: 76 kg
Koliko je Stevan Reljić težak i visok?

Stevan Reljić visina i težina?

Stevan Reljić je visok: 183 cm
Stevan Reljić je težak: 76 kg
Stevan Reljić BMI iznosi: 22.7(normalna težina)

Datum rođenja: 31.1.1988.
Karijera: Sport
Visina: 195 cm
Težina: 87 kg
Koliko je Stevan Marković težak i visok?

Stevan Marković visina i težina?

Stevan Marković je visok: 195 cm
Stevan Marković je težak: 87 kg
Stevan Marković BMI iznosi: 22.9(normalna težina)

Datum rođenja: 2.11.1989.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 79 kg
Koliko je Stevan Jovetić težak i visok?

Stevan Jovetić visina i težina?

Stevan Jovetić je visok: 185 cm
Stevan Jovetić je težak: 79 kg
Stevan Jovetić BMI iznosi: 23.1(normalna težina)

Datum rođenja: 16.4.1990.
Karijera: Sport
Visina: 193 cm
Težina: 87 kg
Koliko je Stefan Nikolić težak i visok?

Stefan Nikolić visina i težina?

Stefan Nikolić je visok: 193 cm
Stefan Nikolić je težak: 87 kg
Stefan Nikolić BMI iznosi: 23.4(normalna težina)

Datum rođenja: 16.6.1991.
Karijera: Sport
Visina: 184 cm
Težina: 78 kg
Koliko je Stefan Denković težak i visok?

Stefan Denković visina i težina?

Stefan Denković je visok: 184 cm
Stefan Denković je težak: 78 kg
Stefan Denković BMI iznosi: 23(normalna težina)

Datum rođenja: 4.11.1980.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 80 kg
Koliko je Srđan Đukanović težak i visok?

Srđan Đukanović visina i težina?

Srđan Đukanović je visok: 185 cm
Srđan Đukanović je težak: 80 kg
Srđan Đukanović BMI iznosi: 23.4(normalna težina)

Datum rođenja: 8.5.1981.
Karijera: Sport
Visina: 183 cm
Težina: 83 kg
Koliko je Srđan Radonjić težak i visok?

Srđan Radonjić visina i težina?

Srđan Radonjić je visok: 183 cm
Srđan Radonjić je težak: 83 kg
Srđan Radonjić BMI iznosi: 24.8(normalna težina)

Datum rođenja: 15.10.1991.
Karijera: Sport
Visina: 173 cm
Težina: 70 kg
Koliko je Srđan Ajković težak i visok?

Srđan Ajković visina i težina?

Srđan Ajković je visok: 173 cm
Srđan Ajković je težak: 70 kg
Srđan Ajković BMI iznosi: 23.4(normalna težina)

Datum rođenja: 12.1.1988.
Karijera: Sport
Visina: 187 cm
Težina: 78 kg
Koliko je Slobodan Lakičević težak i visok?

Slobodan Lakičević visina i težina?

Slobodan Lakičević je visok: 187 cm
Slobodan Lakičević je težak: 78 kg
Slobodan Lakičević BMI iznosi: 22.3(normalna težina)

Datum rođenja: 2.11.1987.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 73 kg
Koliko je Slaven Stjepanović težak i visok?

Slaven Stjepanović visina i težina?

Slaven Stjepanović je visok: 185 cm
Slaven Stjepanović je težak: 73 kg
Slaven Stjepanović BMI iznosi: 21.3(normalna težina)

Datum rođenja: 18.6.1980.
Karijera: Sport
Visina: 184 cm
Težina: 79 kg
Koliko je Slaven Kovačević težak i visok?

Slaven Kovačević visina i težina?

Slaven Kovačević je visok: 184 cm
Slaven Kovačević je težak: 79 kg
Slaven Kovačević BMI iznosi: 23.3(normalna težina)

Datum rođenja: 17.2.1977.
Karijera: Sport
Visina: 186 cm
Težina: 82 kg
Koliko je Siniša Dobrasinović težak i visok?

Siniša Dobrasinović visina i težina?

Siniša Dobrasinović je visok: 186 cm
Siniša Dobrasinović je težak: 82 kg
Siniša Dobrasinović BMI iznosi: 23.7(normalna težina)

Datum rođenja: 22.8.1989.
Karijera: Sport
Visina: 196 cm
Težina: 95 kg
Koliko je Sead Šehović težak i visok?

Sead Šehović visina i težina?

Sead Šehović je visok: 196 cm
Sead Šehović je težak: 95 kg
Sead Šehović BMI iznosi: 24.7(normalna težina)

Datum rođenja: 16.6.1990.
Karijera: Sport
Visina: 182 cm
Težina: 73 kg
Koliko je Sead Banda težak i visok?

Sead Banda visina i težina?

Sead Banda je visok: 182 cm
Sead Banda je težak: 73 kg
Sead Banda BMI iznosi: 22(normalna težina)

Datum rođenja: 11.12.1980.
Karijera: Sport
Visina: 186 cm
Težina: 86 kg
Koliko je Savo Pavićević težak i visok?

Savo Pavićević visina i težina?

Savo Pavićević je visok: 186 cm
Savo Pavićević je težak: 86 kg
Savo Pavićević BMI iznosi: 24.9(normalna težina)

Datum rođenja: 29.6.1984.
Karijera: Sport
Visina: 194 cm
Težina: 79 kg
Koliko je Saša Ivanović težak i visok?

Saša Ivanović visina i težina?

Saša Ivanović je visok: 194 cm
Saša Ivanović je težak: 79 kg
Saša Ivanović BMI iznosi: 21(normalna težina)

Datum rođenja: 28.8.1972.
Karijera: Sport
Visina: 190 cm
Težina: 79 kg
Koliko je Saša Drakulić težak i visok?

Saša Drakulić visina i težina?

Saša Drakulić je visok: 190 cm
Saša Drakulić je težak: 79 kg
Saša Drakulić BMI iznosi: 21.9(normalna težina)

Datum rođenja: 29.1.1990.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 78 kg
Koliko je Saša Balić težak i visok?

Saša Balić visina i težina?

Saša Balić je visok: 185 cm
Saša Balić je težak: 78 kg
Saša Balić BMI iznosi: 22.8(normalna težina)

Datum rođenja: 12.12.1978.
Karijera: Sport
Visina: 179 cm
Težina: 77 kg
Koliko je Sanibal Orahovac težak i visok?

Sanibal Orahovac visina i težina?

Sanibal Orahovac je visok: 179 cm
Sanibal Orahovac je težak: 77 kg
Sanibal Orahovac BMI iznosi: 24(normalna težina)

Datum rođenja: 27.11.1979.
Karijera: Sport
Visina: 196 cm
Težina: 104 kg
Koliko je Slobodan Savović težak i visok?

Slobodan Savović visina i težina?

Slobodan Savović je visok: 196 cm
Slobodan Savović je težak: 104 kg
Slobodan Savović BMI iznosi: 27.1(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 26.4.1961.
Karijera: Sport
Visina: 176 cm
Težina: 65 kg
Koliko je Svetlana Anastasovska teška i visoka?

Svetlana Anastasovska visina i težina?

Svetlana Anastasovska je visoka: 176 cm
Svetlana Anastasovska je teška: 65 kg
Svetlana Anastasovska BMI iznosi: 21(normalna težina)

Datum rođenja: 14.1.1978.
Karijera: Sport
Visina: 173 cm
Težina: 60 kg
Koliko je Silvija Talaja teška i visoka?

Silvija Talaja visina i težina?

Silvija Talaja je visoka: 173 cm
Silvija Talaja je teška: 60 kg
Silvija Talaja BMI iznosi: 20(normalna težina)

Datum rođenja: 18.7.1988.
Karijera: Sport
Visina: 178 cm
Težina: 61 kg
Koliko je Sanja Ančić teška i visoka?

Sanja Ančić visina i težina?

Sanja Ančić je visoka: 178 cm
Sanja Ančić je teška: 61 kg
Sanja Ančić BMI iznosi: 19.3(normalna težina)

Datum rođenja: 22.12.1979.
Karijera: Sport
Visina: 184 cm
Težina: 74 kg
Koliko je Sanela Knezović teška i visoka?

Sanela Knezović visina i težina?

Sanela Knezović je visoka: 184 cm
Sanela Knezović je teška: 74 kg
Sanela Knezović BMI iznosi: 21.9(normalna težina)

Datum rođenja: 24.8.1964.
Karijera: Sport
Visina: 162 cm
Težina: 48 kg
Koliko je Sanda Dubravčić teška i visoka?

Sanda Dubravčić visina i težina?

Sanda Dubravčić je visoka: 162 cm
Sanda Dubravčić je teška: 48 kg
Sanda Dubravčić BMI iznosi: 18.3(pothranjenost)

Datum rođenja: 11.3.1950.
Karijera: Tv
Visina: 187 cm
Težina: 95 kg
Koliko je Sam Kekovich težak i visok?

Sam Kekovich visina i težina?

Sam Kekovich je visok: 187 cm
Sam Kekovich je težak: 95 kg
Sam Kekovich BMI iznosi: 27.2(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 26.6.1976.
Karijera: Sport
Visina: 194 cm
Težina: 104 kg
Koliko je Stephen Jurica težak i visok?

Stephen Jurica visina i težina?

Stephen Jurica je visok: 194 cm
Stephen Jurica je težak: 104 kg
Stephen Jurica BMI iznosi: 27.6(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 21.8.1975.
Karijera: Sport
Visina: 182 cm
Težina: 80 kg
Koliko je Simon Katich težak i visok?

Simon Katich visina i težina?

Simon Katich je visok: 182 cm
Simon Katich je težak: 80 kg
Simon Katich BMI iznosi: 24.2(normalna težina)

Datum rođenja: 24.9.1940.
Karijera: Sport
Visina: 179 cm
Težina: 77 kg
Koliko je Slaven Zambata težak i visok?

Slaven Zambata visina i težina?

Slaven Zambata je visok: 179 cm
Slaven Zambata je težak: 77 kg
Slaven Zambata BMI iznosi: 24(normalna težina)

Datum rođenja: 20.8.1961.
Karijera: Sport
Visina: 178 cm
Težina: 73 kg
Koliko je Stjepan Deverić težak i visok?

Stjepan Deverić visina i težina?

Stjepan Deverić je visok: 178 cm
Stjepan Deverić je težak: 73 kg
Stjepan Deverić BMI iznosi: 23(normalna težina)

Datum rođenja: 17.9.1971.
Karijera: Sport
Visina: 196 cm
Težina: 100 kg
Koliko je Slavko Goluža težak i visok?

Slavko Goluža visina i težina?

Slavko Goluža je visok: 196 cm
Slavko Goluža je težak: 100 kg
Slavko Goluža BMI iznosi: 26(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 21.6.1985.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 83 kg
Koliko je Steven Salopek težak i visok?

Steven Salopek visina i težina?

Steven Salopek je visok: 185 cm
Steven Salopek je težak: 83 kg
Steven Salopek BMI iznosi: 24.3(normalna težina)

Datum rođenja: 10.1.1992.
Karijera: Sport
Visina: 183 cm
Težina: 75 kg
Koliko je Šime Vrsaljko težak i visok?

Šime Vrsaljko visina i težina?

Šime Vrsaljko je visok: 183 cm
Šime Vrsaljko je težak: 75 kg
Šime Vrsaljko BMI iznosi: 22.4(normalna težina)

Datum rođenja: 20.3.1975.
Karijera: Sport
Visina: 178 cm
Težina: 70 kg
Koliko je Silvio Marić težak i visok?

Silvio Marić visina i težina?

Silvio Marić je visok: 178 cm
Silvio Marić je težak: 70 kg
Silvio Marić BMI iznosi: 22.1(normalna težina)

Datum rođenja: 21.7.1970.
Karijera: Sport
Visina: 188 cm
Težina: 100 kg
Koliko je Shawn Stasiak težak i visok?

Shawn Stasiak visina i težina?

Shawn Stasiak je visok: 188 cm
Shawn Stasiak je težak: 100 kg
Shawn Stasiak BMI iznosi: 28.3(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 14.7.1972.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 73 kg
Koliko je Saša Hiršzon težak i visok?

Saša Hiršzon visina i težina?

Saša Hiršzon je visok: 185 cm
Saša Hiršzon je težak: 73 kg
Saša Hiršzon BMI iznosi: 21.3(normalna težina)

Datum rođenja: 19.8.1982.
Karijera: Sport
Visina: 193 cm
Težina: 110 kg
Koliko je Stipe Miocic težak i visok?

Stipe Miocic visina i težina?

Stipe Miocic je visok: 193 cm
Stipe Miocic je težak: 110 kg
Stipe Miocic BMI iznosi: 29.5(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 8.6.1973.
Karijera: Sport
Visina: 196 cm
Težina: 90 kg
Koliko je Stipe Drviš težak i visok?

Stipe Drviš visina i težina?

Stipe Drviš je visok: 196 cm
Stipe Drviš je težak: 90 kg
Stipe Drviš BMI iznosi: 23.4(normalna težina)

Datum rođenja: 23.10.1974.
Karijera: Sport
Visina: 179 cm
Težina: 75 kg
Koliko je Stjepan Božić težak i visok?

Stjepan Božić visina i težina?

Stjepan Božić je visok: 179 cm
Stjepan Božić je težak: 75 kg
Stjepan Božić BMI iznosi: 23.4(normalna težina)

Datum rođenja: 8.5.1984.
Karijera: Sport
Visina: 175 cm
Težina: 65 kg
Koliko je Sandra Šarić teška i visoka?

Sandra Šarić visina i težina?

Sandra Šarić je visoka: 175 cm
Sandra Šarić je teška: 65 kg
Sandra Šarić BMI iznosi: 21.2(normalna težina)

Datum rođenja: 18.1.1990.
Karijera: Sport
Visina: 166 cm
Težina: 69 kg
Koliko je Sofija Novoselić teška i visoka?

Sofija Novoselić visina i težina?

Sofija Novoselić je visoka: 166 cm
Sofija Novoselić je teška: 69 kg
Sofija Novoselić BMI iznosi: 25(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 22.1.1964.
Karijera: Sport
Visina: 218 cm
Težina: 118 kg
Koliko je Stojko Vranković težak i visok?

Stojko Vranković visina i težina?

Stojko Vranković je visok: 218 cm
Stojko Vranković je težak: 118 kg
Stojko Vranković BMI iznosi: 24.8(normalna težina)

Datum rođenja: 17.11.1960.
Karijera: Sport
Visina: 211 cm
Težina: 111 kg
Koliko je Steve Stipanovich težak i visok?

Steve Stipanovich visina i težina?

Steve Stipanovich je visok: 211 cm
Steve Stipanovich je težak: 111 kg
Steve Stipanovich BMI iznosi: 24.9(normalna težina)

Datum rođenja: 24.6.1983.
Karijera: Sport
Visina: 163 cm
Težina: 58 kg
Koliko je Sofía Mulánovich teška i visoka?

Sofía Mulánovich visina i težina?

Sofía Mulánovich je visoka: 163 cm
Sofía Mulánovich je teška: 58 kg
Sofía Mulánovich BMI iznosi: 21.8(normalna težina)

Datum rođenja: 11.9.1968.
Karijera: Sport
Visina: 189 cm
Težina: 84 kg
Koliko je Slaven Bilić težak i visok?

Slaven Bilić visina i težina?

Slaven Bilić je visok: 189 cm
Slaven Bilić je težak: 84 kg
Slaven Bilić BMI iznosi: 23.5(normalna težina)

Datum rođenja: 30.10.1974.
Karijera: Glumac
Visina: 187 cm
Težina: 80 kg
Koliko je Stipe Erceg težak i visok?

Stipe Erceg visina i težina?

Stipe Erceg je visok: 187 cm
Stipe Erceg je težak: 80 kg
Stipe Erceg BMI iznosi: 22.9(normalna težina)

Datum rođenja: 9.10.1954.
Karijera: Glumac
Visina: 182 cm
Težina: 77 kg
Koliko je Scott Bakula težak i visok?

Scott Bakula visina i težina?

Scott Bakula je visok: 182 cm
Scott Bakula je težak: 77 kg
Scott Bakula BMI iznosi: 23.2(normalna težina)

Datum rođenja: 14.7.1984.
Karijera: Sport
Visina: 193 cm
Težina: 88 kg
Koliko je Samir Handanović težak i visok?

Samir Handanović visina i težina?

Samir Handanović je visok: 193 cm
Samir Handanović je težak: 88 kg
Samir Handanović BMI iznosi: 23.6(normalna težina)

Datum rođenja: 7.2.1980.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 78 kg
Koliko je Saša Papac težak i visok?

Saša Papac visina i težina?

Saša Papac je visok: 185 cm
Saša Papac je težak: 78 kg
Saša Papac BMI iznosi: 22.8(normalna težina)

Datum rođenja: 13.4.1955.
Karijera: Sport
Visina: 174 cm
Težina: 78 kg
Koliko je Safet Sušić težak i visok?

Safet Sušić visina i težina?

Safet Sušić je visok: 174 cm
Safet Sušić je težak: 78 kg
Safet Sušić BMI iznosi: 25.8(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 15.9.1957.
Karijera: Sport
Visina: 184 cm
Težina: 80 kg
Koliko je Slobodan Kačar težak i visok?

Slobodan Kačar visina i težina?

Slobodan Kačar je visok: 184 cm
Slobodan Kačar je težak: 80 kg
Slobodan Kačar BMI iznosi: 23.6(normalna težina)

Datum rođenja: 11.1.1968.
Karijera: Sport
Visina: 183 cm
Težina: 81 kg
Koliko je Saša Ćirić težak i visok?

Saša Ćirić visina i težina?

Saša Ćirić je visok: 183 cm
Saša Ćirić je težak: 81 kg
Saša Ćirić BMI iznosi: 24.2(normalna težina)

Datum rođenja: 30.8.1980.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 78 kg
Koliko je Safet Nadarević težak i visok?

Safet Nadarević visina i težina?

Safet Nadarević je visok: 185 cm
Safet Nadarević je težak: 78 kg
Safet Nadarević BMI iznosi: 22.8(normalna težina)

Datum rođenja: 29.1.1986.
Karijera: Sport
Visina: 179 cm
Težina: 77 kg
Koliko je Simon Vukčević težak i visok?

Simon Vukčević visina i težina?

Simon Vukčević je visok: 179 cm
Simon Vukčević je težak: 77 kg
Simon Vukčević BMI iznosi: 24(normalna težina)

Datum rođenja: 10.10.1977.
Karijera: Sport
Visina: 179 cm
Težina: 74 kg
Koliko je Sanel Kuljić težak i visok?

Sanel Kuljić visina i težina?

Sanel Kuljić je visok: 179 cm
Sanel Kuljić je težak: 74 kg
Sanel Kuljić BMI iznosi: 23.1(normalna težina)

Datum rođenja: 4.2.1969.
Karijera: Sport
Visina: 180 cm
Težina: 91 kg
Koliko je Savo Mitrović težak i visok?

Savo Mitrović visina i težina?

Savo Mitrović je visok: 180 cm
Savo Mitrović je težak: 91 kg
Savo Mitrović BMI iznosi: 28.1(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 7.9.1971.
Karijera: Sport
Visina: 183 cm
Težina: 90 kg
Koliko je Saša Laković težak i visok?

Saša Laković visina i težina?

Saša Laković je visok: 183 cm
Saša Laković je težak: 90 kg
Saša Laković BMI iznosi: 26.9(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 23.7.1963.
Karijera: Sport
Visina: 198 cm
Težina: 92 kg
Koliko je Slobodan Živojinović težak i visok?

Slobodan Živojinović visina i težina?

Slobodan Živojinović je visok: 198 cm
Slobodan Živojinović je težak: 92 kg
Slobodan Živojinović BMI iznosi: 23.5(normalna težina)

Datum rođenja: 8.3.1984.
Karijera: Sport
Visina: 201 cm
Težina: 93 kg
Koliko je Saša Vujačić težak i visok?

Saša Vujačić visina i težina?

Saša Vujačić je visok: 201 cm
Saša Vujačić je težak: 93 kg
Saša Vujačić BMI iznosi: 23(normalna težina)

Datum rođenja: 28.8.1949.
Karijera: Sport
Visina: 196 cm
Težina: 83 kg
Koliko je Svetislav Pešić težak i visok?

Svetislav Pešić visina i težina?

Svetislav Pešić je visok: 196 cm
Svetislav Pešić je težak: 83 kg
Svetislav Pešić BMI iznosi: 21.6(normalna težina)

Datum rođenja: 30.1.1983.
Karijera: Sport
Visina: 230 cm
Težina: 134 kg
Koliko je Slavko Vraneš težak i visok?

Slavko Vraneš visina i težina?

Slavko Vraneš je visok: 230 cm
Slavko Vraneš je težak: 134 kg
Slavko Vraneš BMI iznosi: 25.3(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 25.6.1984.
Karijera: Model
Visina: 173 cm
Težina: 56 kg
Koliko je Sanja Papić teška i visoka?

Sanja Papić visina i težina?

Sanja Papić je visoka: 173 cm
Sanja Papić je teška: 56 kg
Sanja Papić BMI iznosi: 18.7(pothranjenost)

Datum rođenja: 4.5.1980.
Karijera: Glumac
Visina: 168 cm
Težina: 54 kg
Koliko je Sonja Kolačarić teška i visoka?

Sonja Kolačarić visina i težina?

Sonja Kolačarić je visoka: 168 cm
Sonja Kolačarić je teška: 54 kg
Sonja Kolačarić BMI iznosi: 19.1(normalna težina)

Datum rođenja: 2.9.1928.
Karijera: Sport
Visina: 180 cm
Težina: 81 kg
Koliko je Stanko Smrke težak i visok?

Stanko Smrke visina i težina?

Stanko Smrke je visok: 180 cm
Stanko Smrke je težak: 81 kg
Stanko Smrke BMI iznosi: 25(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 26.4.1978.
Karijera: Glumac
Visina: 175 cm
Težina: 65 kg
Koliko je Stana Katić teška i visoka?

Stana Katić visina i težina?

Stana Katić je visoka: 175 cm
Stana Katić je teška: 65 kg
Stana Katić BMI iznosi: 21.2(normalna težina)

Datum rođenja: 25.5.1958.
Karijera: Model
Visina: 184 cm
Težina: 78 kg
Koliko je Slavica Ecclestone teška i visoka?

Slavica Ecclestone visina i težina?

Slavica Ecclestone je visoka: 184 cm
Slavica Ecclestone je teška: 78 kg
Slavica Ecclestone BMI iznosi: 23(normalna težina)

Datum rođenja: 6.3.1976.
Karijera: Sport
Visina: 186 cm
Težina: 81 kg
Koliko je Stjepan Tomaš težak i visok?

Stjepan Tomaš visina i težina?

Stjepan Tomaš je visok: 186 cm
Stjepan Tomaš je težak: 81 kg
Stjepan Tomaš BMI iznosi: 23.4(normalna težina)

Datum rođenja: 21.10.1989.
Karijera: Model
Visina: 180 cm
Težina: 60 kg
Koliko je Sandra Obradović teška i visoka?

Sandra Obradović visina i težina?

Sandra Obradović je visoka: 180 cm
Sandra Obradović je teška: 60 kg
Sandra Obradović BMI iznosi: 18.5(pothranjenost)

Datum rođenja: 31.1.1986.
Karijera: Model
Visina: 176 cm
Težina: 57 kg
Koliko je Sunčica Travica teška i visoka?

Sunčica Travica visina i težina?

Sunčica Travica je visoka: 176 cm
Sunčica Travica je teška: 57 kg
Sunčica Travica BMI iznosi: 18.4(pothranjenost)

Datum rođenja: 27.7.1985.
Karijera: Muzika
Visina: 177 cm
Težina: 74 kg
Koliko je Saša Kovačević težak i visok?

Saša Kovačević visina i težina?

Saša Kovačević je visok: 177 cm
Saša Kovačević je težak: 74 kg
Saša Kovačević BMI iznosi: 23.6(normalna težina)

Datum rođenja: 22.11.1956.
Karijera: Muzika
Visina: 178 cm
Težina: 68 kg
Koliko je Suzana Mančić teška i visoka?

Suzana Mančić visina i težina?

Suzana Mančić je visoka: 178 cm
Suzana Mančić je teška: 68 kg
Suzana Mančić BMI iznosi: 21.5(normalna težina)

Datum rođenja: 15.9.1961.
Karijera: Glumac
Visina: 173 cm
Težina: 67 kg
Koliko je Sonja Savić teška i visoka?

Sonja Savić visina i težina?

Sonja Savić je visoka: 173 cm
Sonja Savić je teška: 67 kg
Sonja Savić BMI iznosi: 22.4(normalna težina)

Datum rođenja: 17.07.1979.
Karijera: Glumac
Visina: 178 cm
Težina: 73 kg
Koliko je Srđan Jovanović težak i visok?

Srđan Jovanović visina i težina?

Srđan Jovanović je visok: 178 cm
Srđan Jovanović je težak: 73 kg
Srđan Jovanović BMI iznosi: 23(normalna težina)

Datum rođenja: 28.3.1965.
Karijera: Glumac
Visina: 175 cm
Težina: 73 kg
Koliko je Srđan Todorović težak i visok?

Srđan Todorović visina i težina?

Srđan Todorović je visok: 175 cm
Srđan Todorović je težak: 73 kg
Srđan Todorović BMI iznosi: 23.8(normalna težina)

Datum rođenja: 1.4.1988.
Karijera: Muzika
Visina: 163 cm
Težina: 53 kg
Koliko je Sandra Prodanović teška i visoka?

Sandra Prodanović visina i težina?

Sandra Prodanović je visoka: 163 cm
Sandra Prodanović je teška: 53 kg
Sandra Prodanović BMI iznosi: 19.9(normalna težina)

Datum rođenja: 6.6.1967.
Karijera: Muzika
Visina: 176 cm
Težina: 75 kg
Koliko je Saša Vasić težak i visok?

Saša Vasić visina i težina?

Saša Vasić je visok: 176 cm
Saša Vasić je težak: 75 kg
Saša Vasić BMI iznosi: 24.2(normalna težina)

Datum rođenja: 2.9.1972.
Karijera: Glumac
Visina: 184 cm
Težina: 79 kg
Koliko je Sergej Trifunović težak i visok?

Sergej Trifunović visina i težina?

Sergej Trifunović je visok: 184 cm
Sergej Trifunović je težak: 79 kg
Sergej Trifunović BMI iznosi: 23.3(normalna težina)

Datum rođenja: 13.10.1956.
Karijera: Muzika
Visina: 167 cm
Težina: 62 kg
Koliko je Sinan Sakić težak i visok?

Sinan Sakić visina i težina?

Sinan Sakić je visok: 167 cm
Sinan Sakić je težak: 62 kg
Sinan Sakić BMI iznosi: 22.2(normalna težina)

Datum rođenja: 1.10.1967.
Karijera: Muzika
Visina: 180 cm
Težina: 70 kg
Koliko je Snežana Babić teška i visoka?

Snežana Babić visina i težina?

Snežana Babić je visoka: 180 cm
Snežana Babić je teška: 70 kg
Snežana Babić BMI iznosi: 21.6(normalna težina)

Datum rođenja: 6.3.1953.
Karijera: Glumac
Visina: 173 cm
Težina: 69 kg
Koliko je Snežana Savić teška i visoka?

Snežana Savić visina i težina?

Snežana Savić je visoka: 173 cm
Snežana Savić je teška: 69 kg
Snežana Savić BMI iznosi: 23.1(normalna težina)

Datum rođenja: 13.4.1973.
Karijera: Muzika
Visina: 184 cm
Težina: 76 kg
Koliko je Srđan Milošević težak i visok?

Srđan Milošević visina i težina?

Srđan Milošević je visok: 184 cm
Srđan Milošević je težak: 76 kg
Srđan Milošević BMI iznosi: 22.4(normalna težina)

Datum rođenja: 28.1.1985.
Karijera: Muzika
Visina: 168 cm
Težina: 53 kg
Koliko je Slavica Ćukteraš teška i visoka?

Slavica Ćukteraš visina i težina?

Slavica Ćukteraš je visoka: 168 cm
Slavica Ćukteraš je teška: 53 kg
Slavica Ćukteraš BMI iznosi: 18.8(pothranjenost)

Datum rođenja: 11.7.1968.
Karijera: Muzika
Visina: 175 cm
Težina: 69 kg
Koliko je Slađana Delibašić teška i visoka?

Slađana Delibašić visina i težina?

Slađana Delibašić je visoka: 175 cm
Slađana Delibašić je teška: 69 kg
Slađana Delibašić BMI iznosi: 22.5(normalna težina)

Datum rođenja: 21.4.1972.
Karijera: Muzika
Visina: 171 cm
Težina: 58 kg
Koliko je Severina Vučković teška i visoka?

Severina Vučković visina i težina?

Severina Vučković je visoka: 171 cm
Severina Vučković je teška: 58 kg
Severina Vučković BMI iznosi: 19.8(normalna težina)

Datum rođenja: 22.05.1990.
Karijera: Sport
Visina: 189 cm
Težina: 82 kg
Koliko je Stefan Mitrović težak i visok?

Stefan Mitrović visina i težina?

Stefan Mitrović je visok: 189 cm
Stefan Mitrović je težak: 82 kg
Stefan Mitrović BMI iznosi: 23(normalna težina)

Datum rođenja: 23.4.1981.
Karijera: Muzika
Visina: 168 cm
Težina: 61 kg
Koliko je Svetlana Aleksić težak i visok?

Svetlana Aleksić visina i težina?

Svetlana Aleksić je visok: 168 cm
Svetlana Aleksić je težak: 61 kg
Svetlana Aleksić BMI iznosi: 21.6(normalna težina)

Datum rođenja: 14.6.1973.
Karijera: Muzika
Visina: 173 cm
Težina: 55 kg
Koliko je Svetlana Ražnatović teška i visoka?

Svetlana Ražnatović visina i težina?

Svetlana Ražnatović je visoka: 173 cm
Svetlana Ražnatović je teška: 55 kg
Svetlana Ražnatović BMI iznosi: 18.4(pothranjenost)

Datum rođenja: 14.12.1947.
Karijera: Glumac
Visina: 167 cm
Težina: 65 kg
Koliko je Svetlana Bojković teška i visoka?

Svetlana Bojković visina i težina?

Svetlana Bojković je visoka: 167 cm
Svetlana Bojković je teška: 65 kg
Svetlana Bojković BMI iznosi: 23.3(normalna težina)

Datum rođenja: 10.7.1986.
Karijera: Model
Visina: 185 cm
Težina: 73 kg
Koliko je Stevan Aresenijević težak i visok?

Stevan Aresenijević visina i težina?

Stevan Aresenijević je visok: 185 cm
Stevan Aresenijević je težak: 73 kg
Stevan Aresenijević BMI iznosi: 21.3(normalna težina)

Datum rođenja: 07.01.1987.
Karijera: Sport
Visina: 180 cm
Težina: 80 kg
Koliko je Stefan Babović težak i visok?

Stefan Babović visina i težina?

Stefan Babović je visok: 180 cm
Stefan Babović je težak: 80 kg
Stefan Babović BMI iznosi: 24.7(normalna težina)

Datum rođenja: 09.02.1973.
Karijera: Sport
Visina: 186 cm
Težina: 82 kg
Koliko je Savo Milošević težak i visok?

Savo Milošević visina i težina?

Savo Milošević je visok: 186 cm
Savo Milošević je težak: 82 kg
Savo Milošević BMI iznosi: 23.7(normalna težina)

Datum rođenja: 19.09.1971.
Karijera: Sport
Visina: 188 cm
Težina: 83 kg
Koliko je Sergej Barbarez težak i visok?

Sergej Barbarez visina i težina?

Sergej Barbarez je visok: 188 cm
Sergej Barbarez je težak: 83 kg
Sergej Barbarez BMI iznosi: 23.5(normalna težina)

Datum rođenja: 23.03.1979.
Karijera: Sport
Visina: 180 cm
Težina: 84 kg
Koliko je Saša Vasiljević težak i visok?

Saša Vasiljević visina i težina?

Saša Vasiljević je visok: 180 cm
Saša Vasiljević je težak: 84 kg
Saša Vasiljević BMI iznosi: 25.9(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 21.06.1990.
Karijera: Sport
Visina: 183 cm
Težina: 85 kg
Koliko je Sandra Perković teška i visoka?

Sandra Perković visina i težina?

Sandra Perković je visoka: 183 cm
Sandra Perković je teška: 85 kg
Sandra Perković BMI iznosi: 25.4(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 13.07.1982.
Karijera: Sport
Visina: 170 cm
Težina: 68 kg
Koliko je Snježana Pejčić teška i visoka?

Snježana Pejčić visina i težina?

Snježana Pejčić je visoka: 170 cm
Snježana Pejčić je teška: 68 kg
Snježana Pejčić BMI iznosi: 23.5(normalna težina)

Datum rođenja: 15.09.1986.
Karijera: Sport
Visina: 173 cm
Težina: 68 kg
Koliko je Sanja Jovanović teška i visoka?

Sanja Jovanović visina i težina?

Sanja Jovanović je visoka: 173 cm
Sanja Jovanović je teška: 68 kg
Sanja Jovanović BMI iznosi: 22.7(normalna težina)

Datum rođenja: 03.06.1974.
Karijera: Sport
Visina: 187 cm
Težina: 95 kg
Koliko je Stefan Leko težak i visok?

Stefan Leko visina i težina?

Stefan Leko je visok: 187 cm
Stefan Leko je težak: 95 kg
Stefan Leko BMI iznosi: 27.2(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 24.12.1994.
Karijera: Sport
Visina: 178 cm
Težina: 74 kg
Koliko je Stefan Majdov težak i visok?

Stefan Majdov visina i težina?

Stefan Majdov je visok: 178 cm
Stefan Majdov je težak: 74 kg
Stefan Majdov BMI iznosi: 23.4(normalna težina)

Datum rođenja: 16.05.1984.
Karijera: Sport
Visina: 184 cm
Težina: 81 kg
Koliko je Srđan Mrvaljević težak i visok?

Srđan Mrvaljević visina i težina?

Srđan Mrvaljević je visok: 184 cm
Srđan Mrvaljević je težak: 81 kg
Srđan Mrvaljević BMI iznosi: 23.9(normalna težina)

Datum rođenja: 19.10.1988.
Karijera: Sport
Visina: 206 cm
Težina: 89 kg
Koliko je Saša Starović težak i visok?

Saša Starović visina i težina?

Saša Starović je visok: 206 cm
Saša Starović je težak: 89 kg
Saša Starović BMI iznosi: 21(normalna težina)

Datum rođenja: 30.12.1977.
Karijera: Sport
Visina: 178 cm
Težina: 70 kg
Koliko je Saša Ilić težak i visok?

Saša Ilić visina i težina?

Saša Ilić je visok: 178 cm
Saša Ilić je težak: 70 kg
Saša Ilić BMI iznosi: 22.1(normalna težina)

Datum rođenja: 08.01.1979.
Karijera: Sport
Visina: 193 cm
Težina: 82 kg
Koliko je Stipe Pletikosa težak i visok?

Stipe Pletikosa visina i težina?

Stipe Pletikosa je visok: 193 cm
Stipe Pletikosa je težak: 82 kg
Stipe Pletikosa BMI iznosi: 22(normalna težina)

Datum rođenja: 04.08.1977.
Karijera: Sport
Visina: 177 cm
Težina: 67 kg
Koliko je Sandra Mandir teška i visoka?

Sandra Mandir visina i težina?

Sandra Mandir je visoka: 177 cm
Sandra Mandir je teška: 67 kg
Sandra Mandir BMI iznosi: 21.4(normalna težina)

Datum rođenja: 02.11.1989.
Karijera: Sport
Visina: 184 cm
Težina: 79 kg
Koliko je Stevan Jovetić težak i visok?

Stevan Jovetić visina i težina?

Stevan Jovetić je visok: 184 cm
Stevan Jovetić je težak: 79 kg
Stevan Jovetić BMI iznosi: 23.3(normalna težina)

Datum rođenja: 08.01.1991.
Karijera: Sport
Visina: 186 cm
Težina: 84 kg
Koliko je Stefan Savić težak i visok?

Stefan Savić visina i težina?

Stefan Savić je visok: 186 cm
Stefan Savić je težak: 84 kg
Stefan Savić BMI iznosi: 24.3(normalna težina)

Datum rođenja: 02.11.1973.
Karijera: Sport
Visina: 187 cm
Težina: 89 kg
Koliko je Samir Barać težak i visok?

Samir Barać visina i težina?

Samir Barać je visok: 187 cm
Samir Barać je težak: 89 kg
Samir Barać BMI iznosi: 25.5(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 20.02.1969.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 78 kg
Koliko je Siniša Mihajlović težak i visok?

Siniša Mihajlović visina i težina?

Siniša Mihajlović je visok: 185 cm
Siniša Mihajlović je težak: 78 kg
Siniša Mihajlović BMI iznosi: 22.8(normalna težina)

Datum rođenja: 26. 03.1984.
Karijera: Muzika
Visina: 169 cm
Težina: 50 kg
Koliko je Silvija Nedeljković teška i visoka?

Silvija Nedeljković visina i težina?

Silvija Nedeljković je visoka: 169 cm
Silvija Nedeljković je teška: 50 kg
Silvija Nedeljković BMI iznosi: 17.5(pothranjenost)

Datum rođenja: 27.04.1973.
Karijera: Muzika
Visina: 167 cm
Težina: 57 kg
Koliko je Sanja Maletić teška i visoka?

Sanja Maletić visina i težina?

Sanja Maletić je visoka: 167 cm
Sanja Maletić je teška: 57 kg
Sanja Maletić BMI iznosi: 20.4(normalna težina)

Datum rođenja: 13.04.1973.
Karijera: Muzika
Visina: 184 cm
Težina: 85 kg
Koliko je Srđan Milošević težak i visok?

Srđan Milošević visina i težina?

Srđan Milošević je visok: 184 cm
Srđan Milošević je težak: 85 kg
Srđan Milošević BMI iznosi: 25.1(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 27.03.1968.
Karijera: Muzika
Visina: 182 cm
Težina: 88 kg
Koliko je Šako Polumenta težak i visok?

Šako Polumenta visina i težina?

Šako Polumenta je visok: 182 cm
Šako Polumenta je težak: 88 kg
Šako Polumenta BMI iznosi: 26.6(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 03.11.1988.
Karijera: Muzika
Visina: 168 cm
Težina: 45 kg
Koliko je Sandra Valterović - Sexy Sandra teška i visoka?

Sandra Valterović - Sexy Sandra visina i težina?

Sandra Valterović - Sexy Sandra je visoka: 168 cm
Sandra Valterović - Sexy Sandra je teška: 45 kg
Sandra Valterović - Sexy Sandra BMI iznosi: 15.9(pothranjenost)

Datum rođenja: 17.03.1985.
Karijera: Tv
Visina: 168 cm
Težina: 50 kg
Koliko je Stanija Dobrojević teška i visoka?

Stanija Dobrojević visina i težina?

Stanija Dobrojević je visoka: 168 cm
Stanija Dobrojević je teška: 50 kg
Stanija Dobrojević BMI iznosi: 17.7(pothranjenost)

Datum rođenja: Rođena: 16.11.1986.
Karijera: Tv
Visina: 178 cm
Težina: 59 kg
Koliko je Soraja Vučelić teška i visoka?

Soraja Vučelić visina i težina?

Soraja Vučelić je visoka: 178 cm
Soraja Vučelić je teška: 59 kg
Soraja Vučelić BMI iznosi: 18.6(pothranjenost)
Unesi svoju težinu i visinu ispod

Slažem se sa pravilima korištenja.