Datum rođenja: 14.6.1992.
Karijera: Sport
Visina: 207 cm
Težina: 90 kg
Koliko je Aleksandar Marelja težak i visok?

Aleksandar Marelja visina i težina?

Aleksandar Marelja je visok: 207 cm
Aleksandar Marelja je težak: 90 kg
Aleksandar Marelja BMI iznosi: 21(normalna težina)

Datum rođenja: 22.7.1990.
Karijera: Sport
Visina: 201 cm
Težina: 84 kg
Koliko je Aleksandar Mitrović težak i visok?

Aleksandar Mitrović visina i težina?

Aleksandar Mitrović je visok: 201 cm
Aleksandar Mitrović je težak: 84 kg
Aleksandar Mitrović BMI iznosi: 20.8(normalna težina)

Datum rođenja: 14.3.1985.
Karijera: Sport
Visina: 189 cm
Težina: 85 kg
Koliko je Aleksej Nešović težak i visok?

Aleksej Nešović visina i težina?

Aleksej Nešović je visok: 189 cm
Aleksej Nešović je težak: 85 kg
Aleksej Nešović BMI iznosi: 23.8(normalna težina)

Datum rođenja: 6.5.1992.
Karijera: Sport
Visina: 216 cm
Težina: 102 kg
Koliko je Alen Omić težak i visok?

Alen Omić visina i težina?

Alen Omić je visok: 216 cm
Alen Omić je težak: 102 kg
Alen Omić BMI iznosi: 21.9(normalna težina)

Datum rođenja: 6.11.1982.
Karijera: Sport
Visina: 186 cm
Težina: 84 kg
Koliko je Aleksandar Ćapin težak i visok?

Aleksandar Ćapin visina i težina?

Aleksandar Ćapin je visok: 186 cm
Aleksandar Ćapin je težak: 84 kg
Aleksandar Ćapin BMI iznosi: 24.3(normalna težina)

Datum rođenja: 16.3.1984.
Karijera: Sport
Visina: 195 cm
Težina: 90 kg
Koliko je Aleksandar Rašić težak i visok?

Aleksandar Rašić visina i težina?

Aleksandar Rašić je visok: 195 cm
Aleksandar Rašić je težak: 90 kg
Aleksandar Rašić BMI iznosi: 23.7(normalna težina)

Datum rođenja: 20.10.1991.
Karijera: Sport
Visina: 188 cm
Težina: 80 kg
Koliko je Azur Velagić težak i visok?

Azur Velagić visina i težina?

Azur Velagić je visok: 188 cm
Azur Velagić je težak: 80 kg
Azur Velagić BMI iznosi: 22.6(normalna težina)

Datum rođenja: 22.7.1976.
Karijera: Sport
Visina: 178 cm
Težina: 73 kg
Koliko je Almedin Hota težak i visok?

Almedin Hota visina i težina?

Almedin Hota je visok: 178 cm
Almedin Hota je težak: 73 kg
Almedin Hota BMI iznosi: 23(normalna težina)

Datum rođenja: 20.10.1980.
Karijera: Sport
Visina: 189 cm
Težina: 80 kg
Koliko je Alen Bašić težak i visok?

Alen Bašić visina i težina?

Alen Bašić je visok: 189 cm
Alen Bašić je težak: 80 kg
Alen Bašić BMI iznosi: 22.4(normalna težina)

Datum rođenja: 20.2.1983.
Karijera: Sport
Visina: 188 cm
Težina: 83 kg
Koliko je Adi Adilović težak i visok?

Adi Adilović visina i težina?

Adi Adilović je visok: 188 cm
Adi Adilović je težak: 83 kg
Adi Adilović BMI iznosi: 23.5(normalna težina)

Datum rođenja: 23.1.1994.
Karijera: Sport
Visina: 176 cm
Težina: 71 kg
Koliko je Asim Zec težak i visok?

Asim Zec visina i težina?

Asim Zec je visok: 176 cm
Asim Zec je težak: 71 kg
Asim Zec BMI iznosi: 22.9(normalna težina)

Datum rođenja: 22.7.1990.
Karijera: Sport
Visina: 182 cm
Težina: 78 kg
Koliko je Arifović Ibrahim težak i visok?

Arifović Ibrahim visina i težina?

Arifović Ibrahim je visok: 182 cm
Arifović Ibrahim je težak: 78 kg
Arifović Ibrahim BMI iznosi: 23.5(normalna težina)

Datum rođenja: 15.1.1987.
Karijera: Sport
Visina: 175 cm
Težina: 67 kg
Koliko je Anđela Bulatović teška i visoka?

Anđela Bulatović visina i težina?

Anđela Bulatović je visoka: 175 cm
Anđela Bulatović je teška: 67 kg
Anđela Bulatović BMI iznosi: 21.9(normalna težina)

Datum rođenja: 9.2.1979.
Karijera: Sport
Visina: 167 cm
Težina: 66 kg
Koliko je Ana Đokić teška i visoka?

Ana Đokić visina i težina?

Ana Đokić je visoka: 167 cm
Ana Đokić je teška: 66 kg
Ana Đokić BMI iznosi: 23.7(normalna težina)

Datum rođenja: 21.8.1986.
Karijera: Sport
Visina: 176 cm
Težina: 65 kg
Koliko je Ana Radović teška i visoka?

Ana Radović visina i težina?

Ana Radović je visoka: 176 cm
Ana Radović je teška: 65 kg
Ana Radović BMI iznosi: 21(normalna težina)

Datum rođenja: 29.7.1985.
Karijera: Sport
Visina: 174 cm
Težina: 59 kg
Koliko je Aneta Peraica teška i visoka?

Aneta Peraica visina i težina?

Aneta Peraica je visoka: 174 cm
Aneta Peraica je teška: 59 kg
Aneta Peraica BMI iznosi: 19.5(normalna težina)

Datum rođenja: 20.11.1988.
Karijera: Sport
Visina: 184 cm
Težina: 80 kg
Koliko je Aleksandar Ivanović težak i visok?

Aleksandar Ivanović visina i težina?

Aleksandar Ivanović je visok: 184 cm
Aleksandar Ivanović je težak: 80 kg
Aleksandar Ivanović BMI iznosi: 23.6(normalna težina)

Datum rođenja: 5.2.1987.
Karijera: Sport
Visina: 181 cm
Težina: 75 kg
Koliko je Aleksandar Simov težak i visok?

Aleksandar Simov visina i težina?

Aleksandar Simov je visok: 181 cm
Aleksandar Simov je težak: 75 kg
Aleksandar Simov BMI iznosi: 22.9(normalna težina)

Datum rođenja: 15.8.1990.
Karijera: Sport
Visina: 182 cm
Težina: 77 kg
Koliko je Aleksandar Stojković težak i visok?

Aleksandar Stojković visina i težina?

Aleksandar Stojković je visok: 182 cm
Aleksandar Stojković je težak: 77 kg
Aleksandar Stojković BMI iznosi: 23.2(normalna težina)

Datum rođenja: 15.6.1995.
Karijera: Sport
Visina: 189 cm
Težina: 85 kg
Koliko je Anto Vasović težak i visok?

Anto Vasović visina i težina?

Anto Vasović je visok: 189 cm
Anto Vasović je težak: 85 kg
Anto Vasović BMI iznosi: 23.8(normalna težina)

Datum rođenja: 24.10.1994.
Karijera: Sport
Visina: 189 cm
Težina: 79 kg
Koliko je Andrija Luković težak i visok?

Andrija Luković visina i težina?

Andrija Luković je visok: 189 cm
Andrija Luković je težak: 79 kg
Andrija Luković BMI iznosi: 22.1(normalna težina)

Datum rođenja: 31.1.1980.
Karijera: Sport
Visina: 173 cm
Težina: 68 kg
Koliko je Aleksandar Simić težak i visok?

Aleksandar Simić visina i težina?

Aleksandar Simić je visok: 173 cm
Aleksandar Simić je težak: 68 kg
Aleksandar Simić BMI iznosi: 22.7(normalna težina)

Datum rođenja: 13.5.1994.
Karijera: Sport
Visina: 191 cm
Težina: 83 kg
Koliko je Amar Rahmanović težak i visok?

Amar Rahmanović visina i težina?

Amar Rahmanović je visok: 191 cm
Amar Rahmanović je težak: 83 kg
Amar Rahmanović BMI iznosi: 22.8(normalna težina)

Datum rođenja: 12.8.1993.
Karijera: Sport
Visina: 178 cm
Težina: 73 kg
Koliko je Andrija Novosel težak i visok?

Andrija Novosel visina i težina?

Andrija Novosel je visok: 178 cm
Andrija Novosel je težak: 73 kg
Andrija Novosel BMI iznosi: 23(normalna težina)

Datum rođenja: 6.3.1992.
Karijera: Sport
Visina: 180 cm
Težina: 65 kg
Koliko je Antonio Perošević težak i visok?

Antonio Perošević visina i težina?

Antonio Perošević je visok: 180 cm
Antonio Perošević je težak: 65 kg
Antonio Perošević BMI iznosi: 20.1(normalna težina)

Datum rođenja: 12.12.1989.
Karijera: Sport
Visina: 179 cm
Težina: 75 kg
Koliko je Ante Erceg težak i visok?

Ante Erceg visina i težina?

Ante Erceg je visok: 179 cm
Ante Erceg je težak: 75 kg
Ante Erceg BMI iznosi: 23.4(normalna težina)

Datum rođenja: 7.6.1982.
Karijera: Sport
Visina: 184 cm
Težina: 78 kg
Koliko je Ante Vitaić težak i visok?

Ante Vitaić visina i težina?

Ante Vitaić je visok: 184 cm
Ante Vitaić je težak: 78 kg
Ante Vitaić BMI iznosi: 23(normalna težina)

Datum rođenja: 24.10.1985.
Karijera: Sport
Visina: 181 cm
Težina: 80 kg
Koliko je Aljoša Vojnović težak i visok?

Aljoša Vojnović visina i težina?

Aljoša Vojnović je visok: 181 cm
Aljoša Vojnović je težak: 80 kg
Aljoša Vojnović BMI iznosi: 24.4(normalna težina)

Datum rođenja: 5.11.1987.
Karijera: Sport
Visina: 187 cm
Težina: 79 kg
Koliko je Ante Puljić težak i visok?

Ante Puljić visina i težina?

Ante Puljić je visok: 187 cm
Ante Puljić je težak: 79 kg
Ante Puljić BMI iznosi: 22.6(normalna težina)

Datum rođenja: 3.8.1983.
Karijera: Sport
Visina: 189 cm
Težina: 83 kg
Koliko je Andrija Vuković težak i visok?

Andrija Vuković visina i težina?

Andrija Vuković je visok: 189 cm
Andrija Vuković je težak: 83 kg
Andrija Vuković BMI iznosi: 23.2(normalna težina)

Datum rođenja: 27.1.1992.
Karijera: Sport
Visina: 184 cm
Težina: 77 kg
Koliko je Antonini Čulina težak i visok?

Antonini Čulina visina i težina?

Antonini Čulina je visok: 184 cm
Antonini Čulina je težak: 77 kg
Antonini Čulina BMI iznosi: 22.7(normalna težina)

Datum rođenja: 1.5.1987.
Karijera: Sport
Visina: 186 cm
Težina: 82 kg
Koliko je Andrej Prskalo težak i visok?

Andrej Prskalo visina i težina?

Andrej Prskalo je visok: 186 cm
Andrej Prskalo je težak: 82 kg
Andrej Prskalo BMI iznosi: 23.7(normalna težina)

Datum rođenja: 19.6.1991.
Karijera: Sport
Visina: 177 cm
Težina: 70 kg
Koliko je Andrej Kramarić težak i visok?

Andrej Kramarić visina i težina?

Andrej Kramarić je visok: 177 cm
Andrej Kramarić je težak: 70 kg
Andrej Kramarić BMI iznosi: 22.3(normalna težina)

Datum rođenja: 18.3.1987.
Karijera: Sport
Visina: 190 cm
Težina: 86 kg
Koliko je Adis Jahović težak i visok?

Adis Jahović visina i težina?

Adis Jahović je visok: 190 cm
Adis Jahović je težak: 86 kg
Adis Jahović BMI iznosi: 23.8(normalna težina)

Datum rođenja: 13.5.1981.
Karijera: Sport
Visina: 190 cm
Težina: 89 kg
Koliko je Asmir Avdukić težak i visok?

Asmir Avdukić visina i težina?

Asmir Avdukić je visok: 190 cm
Asmir Avdukić je težak: 89 kg
Asmir Avdukić BMI iznosi: 24.7(normalna težina)

Datum rođenja: 6.3.1986.
Karijera: Sport
Visina: 179 cm
Težina: 71 kg
Koliko je Avdija Vršajević težak i visok?

Avdija Vršajević visina i težina?

Avdija Vršajević je visok: 179 cm
Avdija Vršajević je težak: 71 kg
Avdija Vršajević BMI iznosi: 22.2(normalna težina)

Datum rođenja: 11.11.1991.
Karijera: Sport
Visina: 181 cm
Težina: 71 kg
Koliko je Anton Maglica težak i visok?

Anton Maglica visina i težina?

Anton Maglica je visok: 181 cm
Anton Maglica je težak: 71 kg
Anton Maglica BMI iznosi: 21.7(normalna težina)

Datum rođenja: 1.6.1989.
Karijera: Sport
Visina: 181 cm
Težina: 74 kg
Koliko je Almir Bekić težak i visok?

Almir Bekić visina i težina?

Almir Bekić je visok: 181 cm
Almir Bekić je težak: 74 kg
Almir Bekić BMI iznosi: 22.6(normalna težina)

Datum rođenja: 22.2.1988.
Karijera: Sport
Visina: 173 cm
Težina: 65 kg
Koliko je Ana Veselinović teška i visoka?

Ana Veselinović visina i težina?

Ana Veselinović je visoka: 173 cm
Ana Veselinović je teška: 65 kg
Ana Veselinović BMI iznosi: 21.7(normalna težina)

Datum rođenja: 7.5.1993.
Karijera: Sport
Visina: 180 cm
Težina: 67 kg
Koliko je Ajla Tomljanović teška i visoka?

Ajla Tomljanović visina i težina?

Ajla Tomljanović je visoka: 180 cm
Ajla Tomljanović je teška: 67 kg
Ajla Tomljanović BMI iznosi: 20.7(normalna težina)

Datum rođenja: 15.6.1987.
Karijera: Sport
Visina: 178 cm
Težina: 65 kg
Koliko je Ani Mijačika teška i visoka?

Ani Mijačika visina i težina?

Ani Mijačika je visoka: 178 cm
Ani Mijačika je teška: 65 kg
Ani Mijačika BMI iznosi: 20.5(normalna težina)

Datum rođenja: 13.2.1997.
Karijera: Sport
Visina: 184 cm
Težina: 78 kg
Koliko je Amer Gojak težak i visok?

Amer Gojak visina i težina?

Amer Gojak je visok: 184 cm
Amer Gojak je težak: 78 kg
Amer Gojak BMI iznosi: 23(normalna težina)

Datum rođenja: 17.11.1994.
Karijera: Sport
Visina: 182 cm
Težina: 82 kg
Koliko je Armin Hodžić težak i visok?

Armin Hodžić visina i težina?

Armin Hodžić je visok: 182 cm
Armin Hodžić je težak: 82 kg
Armin Hodžić BMI iznosi: 24.8(normalna težina)

Datum rođenja: 18.6.1996.
Karijera: Sport
Visina: 170 cm
Težina: 61 kg
Koliko je Alen Halilović težak i visok?

Alen Halilović visina i težina?

Alen Halilović je visok: 170 cm
Alen Halilović je težak: 61 kg
Alen Halilović BMI iznosi: 21.1(normalna težina)

Datum rođenja: 5.6.1989.
Karijera: Sport
Visina: 193 cm
Težina: 94 kg
Koliko je Antonio Ježina težak i visok?

Antonio Ježina visina i težina?

Antonio Ježina je visok: 193 cm
Antonio Ježina je težak: 94 kg
Antonio Ježina BMI iznosi: 25.2(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 13.4.1992.
Karijera: Sport
Visina: 189 cm
Težina: 89 kg
Koliko je Aleksandar Aleksić težak i visok?

Aleksandar Aleksić visina i težina?

Aleksandar Aleksić je visok: 189 cm
Aleksandar Aleksić je težak: 89 kg
Aleksandar Aleksić BMI iznosi: 24.9(normalna težina)

Datum rođenja: 29.7.1993.
Karijera: Sport
Visina: 203 cm
Težina: 91 kg
Koliko je Aleksa Brđović težak i visok?

Aleksa Brđović visina i težina?

Aleksa Brđović je visok: 203 cm
Aleksa Brđović je težak: 91 kg
Aleksa Brđović BMI iznosi: 22.1(normalna težina)

Datum rođenja: 15.10.1984.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 126 kg
Koliko je Asmir Kolašinac težak i visok?

Asmir Kolašinac visina i težina?

Asmir Kolašinac je visok: 185 cm
Asmir Kolašinac je težak: 126 kg
Asmir Kolašinac BMI iznosi: 36.8(gojaznost, stepen II)

Datum rođenja: 28.10.1973.
Karijera: Sport
Visina: 181 cm
Težina: 83 kg
Koliko je Aleksandar Stanojević težak i visok?

Aleksandar Stanojević visina i težina?

Aleksandar Stanojević je visok: 181 cm
Aleksandar Stanojević je težak: 83 kg
Aleksandar Stanojević BMI iznosi: 25.3(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 16.6.1981.
Karijera: Sport
Visina: 180 cm
Težina: 70 kg
Koliko je Asim Šehić težak i visok?

Asim Šehić visina i težina?

Asim Šehić je visok: 180 cm
Asim Šehić je težak: 70 kg
Asim Šehić BMI iznosi: 21.6(normalna težina)

Datum rođenja: 9.3.1988.
Karijera: Sport
Visina: 178 cm
Težina: 75 kg
Koliko je Arman Mehaković težak i visok?

Arman Mehaković visina i težina?

Arman Mehaković je visok: 178 cm
Arman Mehaković je težak: 75 kg
Arman Mehaković BMI iznosi: 23.7(normalna težina)

Datum rođenja: 24.1.1983.
Karijera: Sport
Visina: 182 cm
Težina: 78 kg
Koliko je Ante Serdarušić težak i visok?

Ante Serdarušić visina i težina?

Ante Serdarušić je visok: 182 cm
Ante Serdarušić je težak: 78 kg
Ante Serdarušić BMI iznosi: 23.5(normalna težina)

Datum rođenja: 1.3.1990.
Karijera: Sport
Visina: 174 cm
Težina: 63 kg
Koliko je Anes Haurdić težak i visok?

Anes Haurdić visina i težina?

Anes Haurdić je visok: 174 cm
Anes Haurdić je težak: 63 kg
Anes Haurdić BMI iznosi: 20.8(normalna težina)

Datum rođenja: 7.3.1962.
Karijera: Sport
Visina: 175 cm
Težina: 69 kg
Koliko je Anel Karabeg težak i visok?

Anel Karabeg visina i težina?

Anel Karabeg je visok: 175 cm
Anel Karabeg je težak: 69 kg
Anel Karabeg BMI iznosi: 22.5(normalna težina)

Datum rođenja: 17.8.1968.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 84 kg
Koliko je Amir Teljigović težak i visok?

Amir Teljigović visina i težina?

Amir Teljigović je visok: 185 cm
Amir Teljigović je težak: 84 kg
Amir Teljigović BMI iznosi: 24.5(normalna težina)

Datum rođenja: 27.4 1972.
Karijera: Sport
Visina: 178 cm
Težina: 75 kg
Koliko je Almedin Civa težak i visok?

Almedin Civa visina i težina?

Almedin Civa je visok: 178 cm
Almedin Civa je težak: 75 kg
Almedin Civa BMI iznosi: 23.7(normalna težina)

Datum rođenja: 5.12.1982.
Karijera: Sport
Visina: 178 cm
Težina: 75 kg
Koliko je Amer Jugo težak i visok?

Amer Jugo visina i težina?

Amer Jugo je visok: 178 cm
Amer Jugo je težak: 75 kg
Amer Jugo BMI iznosi: 23.7(normalna težina)

Datum rođenja: 26.10.1975.
Karijera: Sport
Visina: 183 cm
Težina: 89 kg
Koliko je Alen Mešanović težak i visok?

Alen Mešanović visina i težina?

Alen Mešanović je visok: 183 cm
Alen Mešanović je težak: 89 kg
Alen Mešanović BMI iznosi: 26.6(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 3.4.1977.
Karijera: Sport
Visina: 183 cm
Težina: 76 kg
Koliko je Alen Avdić težak i visok?

Alen Avdić visina i težina?

Alen Avdić je visok: 183 cm
Alen Avdić je težak: 76 kg
Alen Avdić BMI iznosi: 22.7(normalna težina)

Datum rođenja: 12.8.1970.
Karijera: Sport
Visina: 198 cm
Težina: 80 kg
Koliko je Aleksandar Đurić težak i visok?

Aleksandar Đurić visina i težina?

Aleksandar Đurić je visok: 198 cm
Aleksandar Đurić je težak: 80 kg
Aleksandar Đurić BMI iznosi: 20.4(normalna težina)

Datum rođenja: 25.8.1979.
Karijera: Sport
Visina: 186 cm
Težina: 82 kg
Koliko je Aleksandar Vuković težak i visok?

Aleksandar Vuković visina i težina?

Aleksandar Vuković je visok: 186 cm
Aleksandar Vuković je težak: 82 kg
Aleksandar Vuković BMI iznosi: 23.7(normalna težina)

Datum rođenja: 22.10.1979.
Karijera: Sport
Visina: 179 cm
Težina: 76 kg
Koliko je Aleksandar Railić težak i visok?

Aleksandar Railić visina i težina?

Aleksandar Railić je visok: 179 cm
Aleksandar Railić je težak: 76 kg
Aleksandar Railić BMI iznosi: 23.7(normalna težina)

Datum rođenja: 8.8.1976.
Karijera: Sport
Visina: 221 cm
Težina: 113 kg
Koliko je Aleksandar Radojević težak i visok?

Aleksandar Radojević visina i težina?

Aleksandar Radojević je visok: 221 cm
Aleksandar Radojević je težak: 113 kg
Aleksandar Radojević BMI iznosi: 23.1(normalna težina)

Datum rođenja: 10.4.1982.
Karijera: Sport
Visina: 190 cm
Težina: 84 kg
Koliko je Adnan Mravac težak i visok?

Adnan Mravac visina i težina?

Adnan Mravac je visok: 190 cm
Adnan Mravac je težak: 84 kg
Adnan Mravac BMI iznosi: 23.3(normalna težina)

Datum rođenja: 9.8.1986.
Karijera: Sport
Visina: 175 cm
Težina: 69 kg
Koliko je Adnan Likić težak i visok?

Adnan Likić visina i težina?

Adnan Likić je visok: 175 cm
Adnan Likić je težak: 69 kg
Adnan Likić BMI iznosi: 22.5(normalna težina)

Datum rođenja: 30.11.1975.
Karijera: Sport
Visina: 198 cm
Težina: 92 kg
Koliko je Adnan Gušo težak i visok?

Adnan Gušo visina i težina?

Adnan Gušo je visok: 198 cm
Adnan Gušo je težak: 92 kg
Adnan Gušo BMI iznosi: 23.5(normalna težina)

Datum rođenja: 29.6.1982.
Karijera: Sport
Visina: 178 cm
Težina: 73 kg
Koliko je Admir Vladavić težak i visok?

Admir Vladavić visina i težina?

Admir Vladavić je visok: 178 cm
Admir Vladavić je težak: 73 kg
Admir Vladavić BMI iznosi: 23(normalna težina)

Datum rođenja: 19.5.1989.
Karijera: Sport
Visina: 181 cm
Težina: 81 kg
Koliko je Antonio Ristevski težak i visok?

Antonio Ristevski visina i težina?

Antonio Ristevski je visok: 181 cm
Antonio Ristevski je težak: 81 kg
Antonio Ristevski BMI iznosi: 24.7(normalna težina)

Datum rođenja: 4.5.1996.
Karijera: Sport
Visina: 178 cm
Težina: 65 kg
Koliko je Andrea Komšić teška i visoka?

Andrea Komšić visina i težina?

Andrea Komšić je visoka: 178 cm
Andrea Komšić je teška: 65 kg
Andrea Komšić BMI iznosi: 20.5(normalna težina)

Datum rođenja: 21.9.1968.
Karijera: Sport
Visina: 186 cm
Težina: 78 kg
Koliko je Anto Drobnjak težak i visok?

Anto Drobnjak visina i težina?

Anto Drobnjak je visok: 186 cm
Anto Drobnjak je težak: 78 kg
Anto Drobnjak BMI iznosi: 22.5(normalna težina)

Datum rođenja: 30.3.1987.
Karijera: Sport
Visina: 180 cm
Težina: 72 kg
Koliko je Aleksandar Radović težak i visok?

Aleksandar Radović visina i težina?

Aleksandar Radović je visok: 180 cm
Aleksandar Radović je težak: 72 kg
Aleksandar Radović BMI iznosi: 22.2(normalna težina)

Datum rođenja: 5.9.1978.
Karijera: Sport
Visina: 183 cm
Težina: 78 kg
Koliko je Aleksandar Nedović težak i visok?

Aleksandar Nedović visina i težina?

Aleksandar Nedović je visok: 183 cm
Aleksandar Nedović je težak: 78 kg
Aleksandar Nedović BMI iznosi: 23.3(normalna težina)

Datum rođenja: 5.2.1979.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 82 kg
Koliko je Aleksandar Mikijelj težak i visok?

Aleksandar Mikijelj visina i težina?

Aleksandar Mikijelj je visok: 185 cm
Aleksandar Mikijelj je težak: 82 kg
Aleksandar Mikijelj BMI iznosi: 24(normalna težina)

Datum rođenja: 21.8.1978.
Karijera: Sport
Visina: 188 cm
Težina: 84 kg
Koliko je Aleksandar Madžar težak i visok?

Aleksandar Madžar visina i težina?

Aleksandar Madžar je visok: 188 cm
Aleksandar Madžar je težak: 84 kg
Aleksandar Madžar BMI iznosi: 23.8(normalna težina)

Datum rođenja: 14.4.1983.
Karijera: Sport
Visina: 177 cm
Težina: 69 kg
Koliko je Anita Gaće teška i visoka?

Anita Gaće visina i težina?

Anita Gaće je visoka: 177 cm
Anita Gaće je teška: 69 kg
Anita Gaće BMI iznosi: 22(normalna težina)

Datum rođenja: 18.9.1981.
Karijera: Sport
Visina: 175 cm
Težina: 60 kg
Koliko je Andrijana Stipaničić teška i visoka?

Andrijana Stipaničić visina i težina?

Andrijana Stipaničić je visoka: 175 cm
Andrijana Stipaničić je teška: 60 kg
Andrijana Stipaničić BMI iznosi: 19.6(normalna težina)

Datum rođenja: 13.11.1985.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 76 kg
Koliko je Andrea Penezić težak i visok?

Andrea Penezić visina i težina?

Andrea Penezić je visok: 185 cm
Andrea Penezić je težak: 76 kg
Andrea Penezić BMI iznosi: 22.2(normalna težina)

Datum rođenja: 1.8.1984.
Karijera: Sport
Visina: 175 cm
Težina: 63 kg
Koliko je Ana Vrljić teška i visoka?

Ana Vrljić visina i težina?

Ana Vrljić je visoka: 175 cm
Ana Vrljić je teška: 63 kg
Ana Vrljić BMI iznosi: 20.6(normalna težina)

Datum rođenja: 7.1.1946.
Karijera: Sport
Visina: 187 cm
Težina: 86 kg
Koliko je Alex Ruscuklic težak i visok?

Alex Ruscuklic visina i težina?

Alex Ruscuklic je visok: 187 cm
Alex Ruscuklic je težak: 86 kg
Alex Ruscuklic BMI iznosi: 24.6(normalna težina)

Datum rođenja: 17.1.1973.
Karijera: Sport
Visina: 180 cm
Težina: 80 kg
Koliko je Anthony Banik težak i visok?

Anthony Banik visina i težina?

Anthony Banik je visok: 180 cm
Anthony Banik je težak: 80 kg
Anthony Banik BMI iznosi: 24.7(normalna težina)

Datum rođenja: 11.2.1943.
Karijera: Sport
Visina: 187 cm
Težina: 94 kg
Koliko je Albin Vidović težak i visok?

Albin Vidović visina i težina?

Albin Vidović je visok: 187 cm
Albin Vidović je težak: 94 kg
Albin Vidović BMI iznosi: 26.9(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 23.1.1970.
Karijera: Sport
Visina: 201 cm
Težina: 91 kg
Koliko je Arijan Komazec težak i visok?

Arijan Komazec visina i težina?

Arijan Komazec je visok: 201 cm
Arijan Komazec je težak: 91 kg
Arijan Komazec BMI iznosi: 22.5(normalna težina)

Datum rođenja: 16.2.1959.
Karijera: Sport
Visina: 193 cm
Težina: 90 kg
Koliko je Aleksandar Petrović težak i visok?

Aleksandar Petrović visina i težina?

Aleksandar Petrović je visok: 193 cm
Aleksandar Petrović je težak: 90 kg
Aleksandar Petrović BMI iznosi: 24.2(normalna težina)

Datum rođenja: 21.10.1956.
Karijera: Sport
Visina: 205 cm
Težina: 96 kg
Koliko je Andro Knego težak i visok?

Andro Knego visina i težina?

Andro Knego je visok: 205 cm
Andro Knego je težak: 96 kg
Andro Knego BMI iznosi: 22.8(normalna težina)

Datum rođenja: 1.4.1969.
Karijera: Sport
Visina: 201 cm
Težina: 108 kg
Koliko je Andrew Vlahov težak i visok?

Andrew Vlahov visina i težina?

Andrew Vlahov je visok: 201 cm
Andrew Vlahov je težak: 108 kg
Andrew Vlahov BMI iznosi: 26.7(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 23.11.1978.
Karijera: Sport
Visina: 189 cm
Težina: 79 kg
Koliko je Andrew Ukovic težak i visok?

Andrew Ukovic visina i težina?

Andrew Ukovic je visok: 189 cm
Andrew Ukovic je težak: 79 kg
Andrew Ukovic BMI iznosi: 22.1(normalna težina)

Datum rođenja: 18.11.1936.
Karijera: Sport
Visina: 177 cm
Težina: 73 kg
Koliko je Ante Žanetić težak i visok?

Ante Žanetić visina i težina?

Ante Žanetić je visok: 177 cm
Ante Žanetić je težak: 73 kg
Ante Žanetić BMI iznosi: 23.3(normalna težina)

Datum rođenja: 2.3.1966.
Karijera: Sport
Visina: 194 cm
Težina: 94 kg
Koliko je Alvaro Načinović težak i visok?

Alvaro Načinović visina i težina?

Alvaro Načinović je visok: 194 cm
Alvaro Načinović je težak: 94 kg
Alvaro Načinović BMI iznosi: 25(normalna težina)

Datum rođenja: 19.4.1990.
Karijera: Sport
Visina: 177 cm
Težina: 76 kg
Koliko je Addam Maric težak i visok?

Addam Maric visina i težina?

Addam Maric je visok: 177 cm
Addam Maric je težak: 76 kg
Addam Maric BMI iznosi: 24.3(normalna težina)

Datum rođenja: 27.12.1983.
Karijera: Sport
Visina: 200 cm
Težina: 110 kg
Koliko je Anthony Boric težak i visok?

Anthony Boric visina i težina?

Anthony Boric je visok: 200 cm
Anthony Boric je težak: 110 kg
Anthony Boric BMI iznosi: 27.5(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 7.5.1976.
Karijera: Sport
Visina: 204 cm
Težina: 95 kg
Koliko je Alejandro Spajic težak i visok?

Alejandro Spajic visina i težina?

Alejandro Spajic je visok: 204 cm
Alejandro Spajic je težak: 95 kg
Alejandro Spajic BMI iznosi: 22.8(normalna težina)

Datum rođenja: 21.3.1968.
Karijera: Sport
Visina: 187 cm
Težina: 98 kg
Koliko je Allen Jakovich težak i visok?

Allen Jakovich visina i težina?

Allen Jakovich je visok: 187 cm
Allen Jakovich je težak: 98 kg
Allen Jakovich BMI iznosi: 28(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 15.2.1983.
Karijera: Sport
Visina: 184 cm
Težina: 85 kg
Koliko je Alan Didak težak i visok?

Alan Didak visina i težina?

Alan Didak je visok: 184 cm
Alan Didak je težak: 85 kg
Alan Didak BMI iznosi: 25.1(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 5.12.1963.
Karijera: Sport
Visina: 177 cm
Težina: 85 kg
Koliko je Adrian Barich težak i visok?

Adrian Barich visina i težina?

Adrian Barich je visok: 177 cm
Adrian Barich je težak: 85 kg
Adrian Barich BMI iznosi: 27.1(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 4.6.1991.
Karijera: Sport
Visina: 177 cm
Težina: 65 kg
Koliko je Ante Vukušić težak i visok?

Ante Vukušić visina i težina?

Ante Vukušić je visok: 177 cm
Ante Vukušić je težak: 65 kg
Ante Vukušić BMI iznosi: 20.7(normalna težina)

Datum rođenja: 15.1.1979.
Karijera: Sport
Visina: 181 cm
Težina: 80 kg
Koliko je Anthony Šerić težak i visok?

Anthony Šerić visina i težina?

Anthony Šerić je visok: 181 cm
Anthony Šerić je težak: 80 kg
Anthony Šerić BMI iznosi: 24.4(normalna težina)

Datum rođenja: 27.10.1967.
Karijera: Sport
Visina: 182 cm
Težina: 75 kg
Koliko je Ardian Kozniku težak i visok?

Ardian Kozniku visina i težina?

Ardian Kozniku je visok: 182 cm
Ardian Kozniku je težak: 75 kg
Ardian Kozniku BMI iznosi: 22.6(normalna težina)

Datum rođenja: 14.12.1965.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 82 kg
Koliko je Aljoša Asanović težak i visok?

Aljoša Asanović visina i težina?

Aljoša Asanović je visok: 185 cm
Aljoša Asanović je težak: 82 kg
Aljoša Asanović BMI iznosi: 24(normalna težina)

Datum rođenja: 18.2.1988.
Karijera: Sport
Visina: 180 cm
Težina: 74 kg
Koliko je Antonio Veić težak i visok?

Antonio Veić visina i težina?

Antonio Veić je visok: 180 cm
Antonio Veić je težak: 74 kg
Antonio Veić BMI iznosi: 22.8(normalna težina)

Datum rođenja: 18.1.1981.
Karijera: Sport
Visina: 183 cm
Težina: 85 kg
Koliko je Anton Glasnović težak i visok?

Anton Glasnović visina i težina?

Anton Glasnović je visok: 183 cm
Anton Glasnović je težak: 85 kg
Anton Glasnović BMI iznosi: 25.4(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 20.2.1981.
Karijera: Sport
Visina: 167 cm
Težina: 61 kg
Koliko je Auggie Vidovich II težak i visok?

Auggie Vidovich II visina i težina?

Auggie Vidovich II je visok: 167 cm
Auggie Vidovich II je težak: 61 kg
Auggie Vidovich II BMI iznosi: 21.9(normalna težina)

Datum rođenja: 2.3.1974.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 80 kg
Koliko je Ante Razov težak i visok?

Ante Razov visina i težina?

Ante Razov je visok: 185 cm
Ante Razov je težak: 80 kg
Ante Razov BMI iznosi: 23.4(normalna težina)

Datum rođenja: 1.11.1922.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 84 kg
Koliko je Andy Tonkovich težak i visok?

Andy Tonkovich visina i težina?

Andy Tonkovich je visok: 185 cm
Andy Tonkovich je težak: 84 kg
Andy Tonkovich BMI iznosi: 24.5(normalna težina)

Datum rođenja: 15.10.1983.
Karijera: Sport
Visina: 183 cm
Težina: 82 kg
Koliko je Andreas Ivanschitz težak i visok?

Andreas Ivanschitz visina i težina?

Andreas Ivanschitz je visok: 183 cm
Andreas Ivanschitz je težak: 82 kg
Andreas Ivanschitz BMI iznosi: 24.5(normalna težina)

Datum rođenja: 28.12.1986.
Karijera: Sport
Visina: 165 cm
Težina: 60 kg
Koliko je Ana Jelušić teška i visoka?

Ana Jelušić visina i težina?

Ana Jelušić je visoka: 165 cm
Ana Jelušić je teška: 60 kg
Ana Jelušić BMI iznosi: 22(normalna težina)

Datum rođenja: 24.10.1989.
Karijera: Sport
Visina: 183 cm
Težina: 73 kg
Koliko je Armin Bačinović težak i visok?

Armin Bačinović visina i težina?

Armin Bačinović je visok: 183 cm
Armin Bačinović je težak: 73 kg
Armin Bačinović BMI iznosi: 21.8(normalna težina)

Datum rođenja: 17.7.1989.
Karijera: Sport
Visina: 183 cm
Težina: 78 kg
Koliko je Anes Mravac težak i visok?

Anes Mravac visina i težina?

Anes Mravac je visok: 183 cm
Anes Mravac je težak: 78 kg
Anes Mravac BMI iznosi: 23.3(normalna težina)

Datum rođenja: 24.2.1986.
Karijera: Sport
Visina: 197 cm
Težina: 105 kg
Koliko je Aleksandar Ivović težak i visok?

Aleksandar Ivović visina i težina?

Aleksandar Ivović je visok: 197 cm
Aleksandar Ivović je težak: 105 kg
Aleksandar Ivović BMI iznosi: 27.1(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 23.10.1979.
Karijera: Sport
Visina: 197 cm
Težina: 90 kg
Koliko je Alen Muratović težak i visok?

Alen Muratović visina i težina?

Alen Muratović je visok: 197 cm
Alen Muratović je težak: 90 kg
Alen Muratović BMI iznosi: 23.2(normalna težina)

Datum rođenja: 6.12.1988.
Karijera: Sport
Visina: 203 cm
Težina: 111 kg
Koliko je Adnan Hodžić težak i visok?

Adnan Hodžić visina i težina?

Adnan Hodžić je visok: 203 cm
Adnan Hodžić je težak: 111 kg
Adnan Hodžić BMI iznosi: 26.9(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 21..8.1981.
Karijera: Sport
Visina: 189 cm
Težina: 100 kg
Koliko je Amel Mekić težak i visok?

Amel Mekić visina i težina?

Amel Mekić je visok: 189 cm
Amel Mekić je težak: 100 kg
Amel Mekić BMI iznosi: 28(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 22.10.1961.
Karijera: Sport
Visina: 180 cm
Težina: 80 kg
Koliko je Anton Josipović težak i visok?

Anton Josipović visina i težina?

Anton Josipović je visok: 180 cm
Anton Josipović je težak: 80 kg
Anton Josipović BMI iznosi: 24.7(normalna težina)

Datum rođenja: 28.11.1984.
Karijera: Sport
Visina: 213 cm
Težina: 118 kg
Koliko je Andrew Bogut težak i visok?

Andrew Bogut visina i težina?

Andrew Bogut je visok: 213 cm
Andrew Bogut je težak: 118 kg
Andrew Bogut BMI iznosi: 26(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 21.1.1970.
Karijera: Sport
Visina: 187 cm
Težina: 81 kg
Koliko je Alen Bokšić težak i visok?

Alen Bokšić visina i težina?

Alen Bokšić je visok: 187 cm
Alen Bokšić je težak: 81 kg
Alen Bokšić BMI iznosi: 23.2(normalna težina)

Datum rođenja: 5.9.1983.
Karijera: Sport
Visina: 171 cm
Težina: 68 kg
Koliko je Arnela Odžaković teška i visoka?

Arnela Odžaković visina i težina?

Arnela Odžaković je visoka: 171 cm
Arnela Odžaković je teška: 68 kg
Arnela Odžaković BMI iznosi: 23.3(normalna težina)

Datum rođenja: 30.6.1982.
Karijera: Sport
Visina: 195 cm
Težina: 93 kg
Koliko je Amer Delić težak i visok?

Amer Delić visina i težina?

Amer Delić je visok: 195 cm
Amer Delić je težak: 93 kg
Amer Delić BMI iznosi: 24.5(normalna težina)

Datum rođenja: 1.3.1986.
Karijera: Sport
Visina: 196 cm
Težina: 93 kg
Koliko je Ajsel Kujović težak i visok?

Ajsel Kujović visina i težina?

Ajsel Kujović je visok: 196 cm
Ajsel Kujović je težak: 93 kg
Ajsel Kujović BMI iznosi: 24.2(normalna težina)

Datum rođenja: 13.1.1970.
Karijera: Sport
Visina: 183 cm
Težina: 90 kg
Koliko je Adrien Plavšić težak i visok?

Adrien Plavšić visina i težina?

Adrien Plavšić je visok: 183 cm
Adrien Plavšić je težak: 90 kg
Adrien Plavšić BMI iznosi: 26.9(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 25.9.1981.
Karijera: Sport
Visina: 193 cm
Težina: 134 kg
Koliko je Aleksandar Stepanovich težak i visok?

Aleksandar Stepanovich visina i težina?

Aleksandar Stepanovich je visok: 193 cm
Aleksandar Stepanovich je težak: 134 kg
Aleksandar Stepanovich BMI iznosi: 36(gojaznost, stepen II)

Datum rođenja: 22.5.1984.
Karijera: Sport
Visina: 183 cm
Težina: 74 kg
Koliko je Alex Bogdanović težak i visok?

Alex Bogdanović visina i težina?

Alex Bogdanović je visok: 183 cm
Alex Bogdanović je težak: 74 kg
Alex Bogdanović BMI iznosi: 22.1(normalna težina)

Datum rođenja: 9.9.1987.
Karijera: Sport
Visina: 180 cm
Težina: 69 kg
Koliko je Andrea Petkovic teška i visoka?

Andrea Petkovic visina i težina?

Andrea Petkovic je visoka: 180 cm
Andrea Petkovic je teška: 69 kg
Andrea Petkovic BMI iznosi: 21.3(normalna težina)

Datum rođenja: 6.3.1991.
Karijera: Sport
Visina: 186 cm
Težina: 74 kg
Koliko je Aleksandar Dragović težak i visok?

Aleksandar Dragović visina i težina?

Aleksandar Dragović je visok: 186 cm
Aleksandar Dragović je težak: 74 kg
Aleksandar Dragović BMI iznosi: 21.4(normalna težina)

Datum rođenja: 22.10.1984.
Karijera: Sport
Visina: 211 cm
Težina: 125 kg
Koliko je Aleks Marić težak i visok?

Aleks Marić visina i težina?

Aleks Marić je visok: 211 cm
Aleks Marić je težak: 125 kg
Aleks Marić BMI iznosi: 28.1(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 25.7.1974.
Karijera: Tv
Visina: 173 cm
Težina: 63 kg
Koliko je Adrienne Janic teška i visoka?

Adrienne Janic visina i težina?

Adrienne Janic je visoka: 173 cm
Adrienne Janic je teška: 63 kg
Adrienne Janic BMI iznosi: 21(normalna težina)

Datum rođenja: 21.1.1988.
Karijera: Sport
Visina: 174 cm
Težina: 70 kg
Koliko je Aleksandar Lazevski težak i visok?

Aleksandar Lazevski visina i težina?

Aleksandar Lazevski je visok: 174 cm
Aleksandar Lazevski je težak: 70 kg
Aleksandar Lazevski BMI iznosi: 23.1(normalna težina)

Datum rođenja: 16.8.1996.
Karijera: Model
Visina: 180 cm
Težina: 72 kg
Koliko je Antonina Petković teška i visoka?

Antonina Petković visina i težina?

Antonina Petković je visoka: 180 cm
Antonina Petković je teška: 72 kg
Antonina Petković BMI iznosi: 22.2(normalna težina)

Datum rođenja: 27.8.1953.
Karijera: Muzika
Visina: 183 cm
Težina: 80 kg
Koliko je Aleksandar Živojinović težak i visok?

Aleksandar Živojinović visina i težina?

Aleksandar Živojinović je visok: 183 cm
Aleksandar Živojinović je težak: 80 kg
Aleksandar Živojinović BMI iznosi: 23.9(normalna težina)

Datum rođenja: 6.8.1978.
Karijera: Glumac
Visina: 185 cm
Težina: 79 kg
Koliko je Andrija Milošević težak i visok?

Andrija Milošević visina i težina?

Andrija Milošević je visok: 185 cm
Andrija Milošević je težak: 79 kg
Andrija Milošević BMI iznosi: 23.1(normalna težina)

Datum rođenja: 15.11.1976.
Karijera: Tv
Visina: 179 cm
Težina: 67 kg
Koliko je Anđa Marić teška i visoka?

Anđa Marić visina i težina?

Anđa Marić je visoka: 179 cm
Anđa Marić je teška: 67 kg
Anđa Marić BMI iznosi: 20.9(normalna težina)

Datum rođenja: 18.6.1986.
Karijera: Sport
Visina: 186 cm
Težina: 75 kg
Koliko je Ante Rukavina teška i visoka?

Ante Rukavina visina i težina?

Ante Rukavina je visoka: 186 cm
Ante Rukavina je teška: 75 kg
Ante Rukavina BMI iznosi: 21.7(normalna težina)

Datum rođenja: 3.9.1979.
Karijera: Model
Visina: 176 cm
Težina: 51 kg
Koliko je Aleksandra Grdić teška i visoka?

Aleksandra Grdić visina i težina?

Aleksandra Grdić je visoka: 176 cm
Aleksandra Grdić je teška: 51 kg
Aleksandra Grdić BMI iznosi: 16.5(pothranjenost)

Datum rođenja: 14.9.1985.
Karijera: Sport
Visina: 186 cm
Težina: 81 kg
Koliko je Anđelo Šetka težak i visok?

Anđelo Šetka visina i težina?

Anđelo Šetka je visok: 186 cm
Anđelo Šetka je težak: 81 kg
Anđelo Šetka BMI iznosi: 23.4(normalna težina)

Datum rođenja: 1.1.1967.
Karijera: Glumac
Visina: 186 cm
Težina: 75 kg
Koliko je Alen Liverić težak i visok?

Alen Liverić visina i težina?

Alen Liverić je visok: 186 cm
Alen Liverić je težak: 75 kg
Alen Liverić BMI iznosi: 21.7(normalna težina)

Datum rođenja: 12.2.1983.
Karijera: Muzika
Visina: 176 cm
Težina: 67 kg
Koliko je Ana Rucner teška i visoka?

Ana Rucner visina i težina?

Ana Rucner je visoka: 176 cm
Ana Rucner je teška: 67 kg
Ana Rucner BMI iznosi: 21.6(normalna težina)

Datum rođenja: 28.8.1991.
Karijera: Model
Visina: 187 cm
Težina: 67 kg
Koliko je Andrej Pejić težak i visok?

Andrej Pejić visina i težina?

Andrej Pejić je visok: 187 cm
Andrej Pejić je težak: 67 kg
Andrej Pejić BMI iznosi: 19.2(pothranjenost)

Datum rođenja: 3.6.1963.
Karijera: Glumac
Visina: 164 cm
Težina: 58 kg
Koliko je Anica Dobra teška i visoka?

Anica Dobra visina i težina?

Anica Dobra je visoka: 164 cm
Anica Dobra je teška: 58 kg
Anica Dobra BMI iznosi: 21.6(normalna težina)

Datum rođenja: 12.10.1984.
Karijera: Model
Visina: 171 cm
Težina: 46 kg
Koliko je Anastasija Buđić teška i visoka?

Anastasija Buđić visina i težina?

Anastasija Buđić je visoka: 171 cm
Anastasija Buđić je teška: 46 kg
Anastasija Buđić BMI iznosi: 15.7(pothranjenost)

Datum rođenja: 6.9.1959.
Karijera: Muzika
Visina: 170 cm
Težina: 65 kg
Koliko je Ana Bekuta teška i visoka?

Ana Bekuta visina i težina?

Ana Bekuta je visoka: 170 cm
Ana Bekuta je teška: 65 kg
Ana Bekuta BMI iznosi: 22.5(normalna težina)

Datum rođenja: 18.8.1989.
Karijera: Sport
Visina: 183 cm
Težina: 73 kg
Koliko je Ana Dabović teška i visoka?

Ana Dabović visina i težina?

Ana Dabović je visoka: 183 cm
Ana Dabović je teška: 73 kg
Ana Dabović BMI iznosi: 21.8(normalna težina)

Datum rođenja: 3.11.1968.
Karijera: Muzika
Visina: 176 cm
Težina: 83 kg
Koliko je Aca Lukas težak i visok?

Aca Lukas visina i težina?

Aca Lukas je visok: 176 cm
Aca Lukas je težak: 83 kg
Aca Lukas BMI iznosi: 26.8(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 19.5.1988.
Karijera: Sport
Visina: 178 cm
Težina: 72 kg
Koliko je Antonija Mišura teška i visoka?

Antonija Mišura visina i težina?

Antonija Mišura je visoka: 178 cm
Antonija Mišura je teška: 72 kg
Antonija Mišura BMI iznosi: 22.7(normalna težina)

Datum rođenja: 2.10.1979.
Karijera: Tv
Visina: 163 cm
Težina: 50 kg
Koliko je Antonija Blaće teška i visoka?

Antonija Blaće visina i težina?

Antonija Blaće je visoka: 163 cm
Antonija Blaće je teška: 50 kg
Antonija Blaće BMI iznosi: 18.8(pothranjenost)

Datum rođenja: 11.3.1983.
Karijera: Muzika
Visina: 163 cm
Težina: 58 kg
Koliko je Ana Kokić teška i visoka?

Ana Kokić visina i težina?

Ana Kokić je visoka: 163 cm
Ana Kokić je teška: 58 kg
Ana Kokić BMI iznosi: 21.8(normalna težina)

Datum rođenja: 12.8.1977.
Karijera: Muzika
Visina: 200 cm
Težina: 87 kg
Koliko je Ajs Nigrutin težak i visok?

Ajs Nigrutin visina i težina?

Ajs Nigrutin je visok: 200 cm
Ajs Nigrutin je težak: 87 kg
Ajs Nigrutin BMI iznosi: 21.8(normalna težina)

Datum rođenja: 21.6.1987.
Karijera: Tv
Visina: 172 cm
Težina: 55 kg
Koliko je Andrea Gigoski teška i visoka?

Andrea Gigoski visina i težina?

Andrea Gigoski je visoka: 172 cm
Andrea Gigoski je teška: 55 kg
Andrea Gigoski BMI iznosi: 18.6(pothranjenost)

Datum rođenja: 27.9.1978.
Karijera: Muzika
Visina: 170 cm
Težina: 64 kg
Koliko je Ana Nikolić teška i visoka?

Ana Nikolić visina i težina?

Ana Nikolić je visoka: 170 cm
Ana Nikolić je teška: 64 kg
Ana Nikolić BMI iznosi: 22.1(normalna težina)

Datum rođenja: 15.03.1993.
Karijera: Sport
Visina: 167 cm
Težina: 53 kg
Koliko je Aleksandra Krunić teška i visoka?

Aleksandra Krunić visina i težina?

Aleksandra Krunić je visoka: 167 cm
Aleksandra Krunić je teška: 53 kg
Aleksandra Krunić BMI iznosi: 19(normalna težina)

Datum rođenja: 16.09.1994.
Karijera: Sport
Visina: 189 cm
Težina: 82 kg
Koliko je Aleksandar Mitrović težak i visok?

Aleksandar Mitrović visina i težina?

Aleksandar Mitrović je visok: 189 cm
Aleksandar Mitrović je težak: 82 kg
Aleksandar Mitrović BMI iznosi: 23(normalna težina)

Datum rođenja: 26.1.1975.
Karijera: Muzika
Visina: 172 cm
Težina: 65 kg
Koliko je Anabela Đogani teška i visoka?

Anabela Đogani visina i težina?

Anabela Đogani je visoka: 172 cm
Anabela Đogani je teška: 65 kg
Anabela Đogani BMI iznosi: 22(normalna težina)

Datum rođenja: 15.11.1983.
Karijera: Sport
Visina: 201 cm
Težina: 106 kg
Koliko je Aleksandar Pavlović težak i visok?

Aleksandar Pavlović visina i težina?

Aleksandar Pavlović je visok: 201 cm
Aleksandar Pavlović je težak: 106 kg
Aleksandar Pavlović BMI iznosi: 26.2(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 10.9.1973.
Karijera: Muzika
Visina: 170 cm
Težina: 60 kg
Koliko je Aneta Nakovska teška i visoka?

Aneta Nakovska visina i težina?

Aneta Nakovska je visoka: 170 cm
Aneta Nakovska je teška: 60 kg
Aneta Nakovska BMI iznosi: 20.8(normalna težina)

Datum rođenja: 19.06.1991.
Karijera: Sport
Visina: 177 cm
Težina: 70 kg
Koliko je Andrej Kramarić težak i visok?

Andrej Kramarić visina i težina?

Andrej Kramarić je visok: 177 cm
Andrej Kramarić je težak: 70 kg
Andrej Kramarić BMI iznosi: 22.3(normalna težina)

Datum rođenja: 29.05.1991.
Karijera: Sport
Visina: 183 cm
Težina: 79 kg
Koliko je Arijan Ademi težak i visok?

Arijan Ademi visina i težina?

Arijan Ademi je visok: 183 cm
Arijan Ademi je težak: 79 kg
Arijan Ademi BMI iznosi: 23.6(normalna težina)

Datum rođenja: 25.12.1990.
Karijera: Sport
Visina: 191 cm
Težina: 83 kg
Koliko je Aleksandar Kirovski težak i visok?

Aleksandar Kirovski visina i težina?

Aleksandar Kirovski je visok: 191 cm
Aleksandar Kirovski je težak: 83 kg
Aleksandar Kirovski BMI iznosi: 22.8(normalna težina)

Datum rođenja: 29.10.1974.
Karijera: Sport
Visina: 174 cm
Težina: 72 kg
Koliko je Albert Nađ težak i visok?

Albert Nađ visina i težina?

Albert Nađ je visok: 174 cm
Albert Nađ je težak: 72 kg
Albert Nađ BMI iznosi: 23.8(normalna težina)

Datum rođenja: 05.07.1987.
Karijera: Sport
Visina: 181 cm
Težina: 74 kg
Koliko je Andrija Kaluđerović težak i visok?

Andrija Kaluđerović visina i težina?

Andrija Kaluđerović je visok: 181 cm
Andrija Kaluđerović je težak: 74 kg
Andrija Kaluđerović BMI iznosi: 22.6(normalna težina)

Datum rođenja: 14.03.1985.
Karijera: Sport
Visina: 189 cm
Težina: 85 kg
Koliko je Aleksej Nešović težak i visok?

Aleksej Nešović visina i težina?

Aleksej Nešović je visok: 189 cm
Aleksej Nešović je težak: 85 kg
Aleksej Nešović BMI iznosi: 23.8(normalna težina)

Datum rođenja: 23.10.1982.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 83 kg
Koliko je Aleksandar Luković težak i visok?

Aleksandar Luković visina i težina?

Aleksandar Luković je visok: 185 cm
Aleksandar Luković je težak: 83 kg
Aleksandar Luković BMI iznosi: 24.3(normalna težina)

Datum rođenja: 27.01.1991.
Karijera: Sport
Visina: 175 cm
Težina: 68 kg
Koliko je Aleksandar Ignjovski težak i visok?

Aleksandar Ignjovski visina i težina?

Aleksandar Ignjovski je visok: 175 cm
Aleksandar Ignjovski je težak: 68 kg
Aleksandar Ignjovski BMI iznosi: 22.2(normalna težina)

Datum rođenja: 26.01.1984.
Karijera: Sport
Visina: 177 cm
Težina: 74 kg
Koliko je Antonio Rukavina težak i visok?

Antonio Rukavina visina i težina?

Antonio Rukavina je visok: 177 cm
Antonio Rukavina je težak: 74 kg
Antonio Rukavina BMI iznosi: 23.6(normalna težina)

Datum rođenja: 12.02.1982.
Karijera: Sport
Visina: 190 cm
Težina: 104 kg
Koliko je Alem Toskić težak i visok?

Alem Toskić visina i težina?

Alem Toskić je visok: 190 cm
Alem Toskić je težak: 104 kg
Alem Toskić BMI iznosi: 28.8(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 04.09.1991.
Karijera: Sport
Visina: 201 cm
Težina: 84 kg
Koliko je Aleksandar Atanasijević težak i visok?

Aleksandar Atanasijević visina i težina?

Aleksandar Atanasijević je visok: 201 cm
Aleksandar Atanasijević je težak: 84 kg
Aleksandar Atanasijević BMI iznosi: 20.8(normalna težina)

Datum rođenja: 17.02.1987.
Karijera: Sport
Visina: 217 cm
Težina: 112 kg
Koliko je Ante Tomić težak i visok?

Ante Tomić visina i težina?

Ante Tomić je visok: 217 cm
Ante Tomić je težak: 112 kg
Ante Tomić BMI iznosi: 23.8(normalna težina)

Datum rođenja: 02.04.1983.
Karijera: Sport
Visina: 183 cm
Težina: 72 kg
Koliko je Ana Lelas teška i visoka?

Ana Lelas visina i težina?

Ana Lelas je visoka: 183 cm
Ana Lelas je teška: 72 kg
Ana Lelas BMI iznosi: 21.5(normalna težina)

Datum rođenja: 21.09.1980.
Karijera: Sport
Visina: 172 cm
Težina: 63 kg
Koliko je Anđa Jelavić teška i visoka?

Anđa Jelavić visina i težina?

Anđa Jelavić je visoka: 172 cm
Anđa Jelavić je teška: 63 kg
Anđa Jelavić BMI iznosi: 21.3(normalna težina)

Datum rođenja: 16.03.1984.
Karijera: Sport
Visina: 195 cm
Težina: 90 kg
Koliko je Aleksandar Rašić težak i visok?

Aleksandar Rašić visina i težina?

Aleksandar Rašić je visok: 195 cm
Aleksandar Rašić je težak: 90 kg
Aleksandar Rašić BMI iznosi: 23.7(normalna težina)

Datum rođenja: 20.06.1987.
Karijera: Sport
Visina: 196 cm
Težina: 83 kg
Koliko je Asmir Begović težak i visok?

Asmir Begović visina i težina?

Asmir Begović je visok: 196 cm
Asmir Begović je težak: 83 kg
Asmir Begović BMI iznosi: 21.6(normalna težina)

Datum rođenja: 24.04.1981.
Karijera: Sport
Visina: 187 cm
Težina: 84 kg
Koliko je Andrija Delibašić težak i visok?

Andrija Delibašić visina i težina?

Andrija Delibašić je visok: 187 cm
Andrija Delibašić je težak: 84 kg
Andrija Delibašić BMI iznosi: 24(normalna težina)

Datum rođenja: 20.11.1979.
Karijera: Sport
Visina: 200 cm
Težina: 118 kg
Koliko je Arpad Sterbik težak i visok?

Arpad Sterbik visina i težina?

Arpad Sterbik je visok: 200 cm
Arpad Sterbik je težak: 118 kg
Arpad Sterbik BMI iznosi: 29.5(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 01.06.1978.
Karijera: Politika
Visina: 191 cm
Težina: 98 kg
Koliko je Aleksandar Šapić težak i visok?

Aleksandar Šapić visina i težina?

Aleksandar Šapić je visok: 191 cm
Aleksandar Šapić je težak: 98 kg
Aleksandar Šapić BMI iznosi: 26.9(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 24.01.1977.
Karijera: Sport
Visina: 203 cm
Težina: 101 kg
Koliko je Andrija Gerić težak i visok?

Andrija Gerić visina i težina?

Andrija Gerić je visok: 203 cm
Andrija Gerić je težak: 101 kg
Andrija Gerić BMI iznosi: 24.5(normalna težina)

Datum rođenja: 26.08.1967.
Karijera: Sport
Visina: 188 cm
Težina: 80 kg
Koliko je Aleksandar Đorđević težak i visok?

Aleksandar Đorđević visina i težina?

Aleksandar Đorđević je visok: 188 cm
Aleksandar Đorđević je težak: 80 kg
Aleksandar Đorđević BMI iznosi: 22.6(normalna težina)

Datum rođenja: 29.09.1991.
Karijera: Sport
Visina: 182 cm
Težina: 74 kg
Koliko je Adem Ljajić težak i visok?

Adem Ljajić visina i težina?

Adem Ljajić je visok: 182 cm
Adem Ljajić je težak: 74 kg
Adem Ljajić BMI iznosi: 22.3(normalna težina)

Datum rođenja: 10.11.1985.
Karijera: Sport
Visina: 187 cm
Težina: 80 kg
Koliko je Aleksandar Kolarov težak i visok?

Aleksandar Kolarov visina i težina?

Aleksandar Kolarov je visok: 187 cm
Aleksandar Kolarov je težak: 80 kg
Aleksandar Kolarov BMI iznosi: 22.9(normalna težina)

Datum rođenja: 06.11.1987.
Karijera: Sport
Visina: 184 cm
Težina: 69 kg
Koliko je Ana Ivanović teška i visoka?

Ana Ivanović visina i težina?

Ana Ivanović je visoka: 184 cm
Ana Ivanović je teška: 69 kg
Ana Ivanović BMI iznosi: 20.4(normalna težina)

Datum rođenja: 08.12.1975.
Karijera: Muzika
Visina: 172 cm
Težina: 62 kg
Koliko je Ana Stanić teška i visoka?

Ana Stanić visina i težina?

Ana Stanić je visoka: 172 cm
Ana Stanić je teška: 62 kg
Ana Stanić BMI iznosi: 21(normalna težina)

Datum rođenja: 05.08.1978.
Karijera: Muzika
Visina: 170 cm
Težina: 62 kg
Koliko je Anica Milenković teška i visoka?

Anica Milenković visina i težina?

Anica Milenković je visoka: 170 cm
Anica Milenković je teška: 62 kg
Anica Milenković BMI iznosi: 21.5(normalna težina)

Datum rođenja: 23.06.1993
Karijera: Muzika
Visina: 183 cm
Težina: 63 kg
Koliko je Andrija Marković Aki težak i visok?

Andrija Marković Aki visina i težina?

Andrija Marković Aki je visok: 183 cm
Andrija Marković Aki je težak: 63 kg
Andrija Marković Aki BMI iznosi: 18.8(pothranjenost)

Datum rođenja: 20.05.1988.
Karijera: Model
Visina: 180 cm
Težina: 62 kg
Koliko je Ava Karabatić teška i visoka?

Ava Karabatić visina i težina?

Ava Karabatić je visoka: 180 cm
Ava Karabatić je teška: 62 kg
Ava Karabatić BMI iznosi: 19.1(normalna težina)
Unesi svoju težinu i visinu ispod

Slažem se sa pravilima korištenja.