Datum rođenja: 1.9.1995.
Karijera: Sport
Visina: 193 cm
Težina: 78 kg
Koliko je Ognjen Jaramaz težak i visok?

Ognjen Jaramaz visina i težina?

Ognjen Jaramaz je visok: 193 cm
Ognjen Jaramaz je težak: 78 kg
Ognjen Jaramaz BMI iznosi: 20.9(normalna težina)

Datum rođenja: 28.7.1979.
Karijera: Sport
Visina: 207 cm
Težina: 103 kg
Koliko je Ognjen Aškrabić težak i visok?

Ognjen Aškrabić visina i težina?

Ognjen Aškrabić je visok: 207 cm
Ognjen Aškrabić je težak: 103 kg
Ognjen Aškrabić BMI iznosi: 24(normalna težina)

Datum rođenja: 16.10.1991.
Karijera: Sport
Visina: 188 cm
Težina: 81 kg
Koliko je Ognjen Gnjatić težak i visok?

Ognjen Gnjatić visina i težina?

Ognjen Gnjatić je visok: 188 cm
Ognjen Gnjatić je težak: 81 kg
Ognjen Gnjatić BMI iznosi: 22.9(normalna težina)

Datum rođenja: 9.6.1994.
Karijera: Sport
Visina: 180 cm
Težina: 70 kg
Koliko je Ognjen Ožegović težak i visok?

Ognjen Ožegović visina i težina?

Ognjen Ožegović je visok: 180 cm
Ognjen Ožegović je težak: 70 kg
Ognjen Ožegović BMI iznosi: 21.6(normalna težina)

Datum rođenja: 14.5.1993.
Karijera: Sport
Visina: 192 cm
Težina: 82 kg
Koliko je Oliver Zelenika težak i visok?

Oliver Zelenika visina i težina?

Oliver Zelenika je visok: 192 cm
Oliver Zelenika je težak: 82 kg
Oliver Zelenika BMI iznosi: 22.2(normalna težina)

Datum rođenja: 1.1.1977.
Karijera: Sport
Visina: 173 cm
Težina: 75 kg
Koliko je Omer Joldić težak i visok?

Omer Joldić visina i težina?

Omer Joldić je visok: 173 cm
Omer Joldić je težak: 75 kg
Omer Joldić BMI iznosi: 25.1(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 4.4.1987.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 81 kg
Koliko je Ozren Perić težak i visok?

Ozren Perić visina i težina?

Ozren Perić je visok: 185 cm
Ozren Perić je težak: 81 kg
Ozren Perić BMI iznosi: 23.7(normalna težina)

Datum rođenja: 24.12.1977.
Karijera: Sport
Visina: 174 cm
Težina: 52 kg
Koliko je Olivera Jevtić teška i visoka?

Olivera Jevtić visina i težina?

Olivera Jevtić je visoka: 174 cm
Olivera Jevtić je teška: 52 kg
Olivera Jevtić BMI iznosi: 17.2(pothranjenost)

Datum rođenja: 5.1.1942.
Karijera: Sport
Visina: 196 cm
Težina: 110 kg
Koliko je Ozren Bonačić težak i visok?

Ozren Bonačić visina i težina?

Ozren Bonačić je visok: 196 cm
Ozren Bonačić je težak: 110 kg
Ozren Bonačić BMI iznosi: 28.6(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 20.12.1983.
Karijera: Sport
Visina: 183 cm
Težina: 76 kg
Koliko je Ognjen Vukojević težak i visok?

Ognjen Vukojević visina i težina?

Ognjen Vukojević je visok: 183 cm
Ognjen Vukojević je težak: 76 kg
Ognjen Vukojević BMI iznosi: 22.7(normalna težina)

Datum rođenja: 19.9.1978.
Karijera: Sport
Visina: 177 cm
Težina: 70 kg
Koliko je Ognjen Koroman težak i visok?

Ognjen Koroman visina i težina?

Ognjen Koroman je visok: 177 cm
Ognjen Koroman je težak: 70 kg
Ognjen Koroman BMI iznosi: 22.3(normalna težina)

Datum rođenja: 15.11.1991.
Karijera: Sport
Visina: 184 cm
Težina: 84 kg
Koliko je Ognjen Mudrinski težak i visok?

Ognjen Mudrinski visina i težina?

Ognjen Mudrinski je visok: 184 cm
Ognjen Mudrinski je težak: 84 kg
Ognjen Mudrinski BMI iznosi: 24.8(normalna težina)

Datum rođenja: 24.10.1989.
Karijera: Sport
Visina: 186 cm
Težina: 77 kg
Koliko je Ognjen Vranješ težak i visok?

Ognjen Vranješ visina i težina?

Ognjen Vranješ je visok: 186 cm
Ognjen Vranješ je težak: 77 kg
Ognjen Vranješ BMI iznosi: 22.3(normalna težina)
Unesi svoju težinu i visinu ispod

Slažem se sa pravilima korištenja.