Datum rođenja: 16.04.1972
Karijera: Muzika
Visina: 184 cm
Težina: 95 kg
Koliko je Renato Henc težak i visok?

Renato Henc visina i težina?

Renato Henc je visok: 184 cm
Renato Henc je težak: 95 kg
Renato Henc BMI iznosi: 28.1(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 11.3.1987.
Karijera: Sport
Visina: 189 cm
Težina: 79 kg
Koliko je Radoslav Vlašić težak i visok?

Radoslav Vlašić visina i težina?

Radoslav Vlašić je visok: 189 cm
Radoslav Vlašić je težak: 79 kg
Radoslav Vlašić BMI iznosi: 22.1(normalna težina)

Datum rođenja: 19.4.1988.
Karijera: Sport
Visina: 174 cm
Težina: 60 kg
Koliko je Radmila Miljanić teška i visoka?

Radmila Miljanić visina i težina?

Radmila Miljanić je visoka: 174 cm
Radmila Miljanić je teška: 60 kg
Radmila Miljanić BMI iznosi: 19.8(normalna težina)

Datum rođenja: 21.5.1970.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 85 kg
Koliko je Rade Bogdanović težak i visok?

Rade Bogdanović visina i težina?

Rade Bogdanović je visok: 185 cm
Rade Bogdanović je težak: 85 kg
Rade Bogdanović BMI iznosi: 24.8(normalna težina)

Datum rođenja: 12.7.1979.
Karijera: Sport
Visina: 186 cm
Težina: 76 kg
Koliko je Romeo Mitrović težak i visok?

Romeo Mitrović visina i težina?

Romeo Mitrović je visok: 186 cm
Romeo Mitrović je težak: 76 kg
Romeo Mitrović BMI iznosi: 22(normalna težina)

Datum rođenja: 3.7.1983.
Karijera: Sport
Visina: 180 cm
Težina: 73 kg
Koliko je Risto Lakić težak i visok?

Risto Lakić visina i težina?

Risto Lakić je visok: 180 cm
Risto Lakić je težak: 73 kg
Risto Lakić BMI iznosi: 22.5(normalna težina)

Datum rođenja: 15.8.1977.
Karijera: Sport
Visina: 187 cm
Težina: 84 kg
Koliko je Radoslav Batak težak i visok?

Radoslav Batak visina i težina?

Radoslav Batak je visok: 187 cm
Radoslav Batak je težak: 84 kg
Radoslav Batak BMI iznosi: 24(normalna težina)

Datum rođenja: 29.10.1982.
Karijera: Sport
Visina: 186 cm
Težina: 82 kg
Koliko je Radomir Đalović težak i visok?

Radomir Đalović visina i težina?

Radomir Đalović je visok: 186 cm
Radomir Đalović je težak: 82 kg
Radomir Đalović BMI iznosi:

Datum rođenja: 27.9.1985.
Karijera: Sport
Visina: 178 cm
Težina: 75 kg
Koliko je Radislav Sekulić težak i visok?

Radislav Sekulić visina i težina?

Radislav Sekulić je visok: 178 cm
Radislav Sekulić je težak: 75 kg
Radislav Sekulić BMI iznosi: 23.7(normalna težina)

Datum rođenja: 13.9.1971.
Karijera: Sport
Visina: 184 cm
Težina: 73 kg
Koliko je Radislav Dragicevic težak i visok?

Radislav Dragicevic visina i težina?

Radislav Dragicevic je visok: 184 cm
Radislav Dragicevic je težak: 73 kg
Radislav Dragicevic BMI iznosi: 21.6(normalna težina)

Datum rođenja: 25.8.1982.
Karijera: Sport
Visina: 188 cm
Težina: 76 kg
Koliko je Rade Vukotić težak i visok?

Rade Vukotić visina i težina?

Rade Vukotić je visok: 188 cm
Rade Vukotić je težak: 76 kg
Rade Vukotić BMI iznosi: 21.5(normalna težina)

Datum rođenja: 21.9.1982.
Karijera: Sport
Visina: 187 cm
Težina: 85 kg
Koliko je Rade Petrović težak i visok?

Rade Petrović visina i težina?

Rade Petrović je visok: 187 cm
Rade Petrović je težak: 85 kg
Rade Petrović BMI iznosi: 24.3(normalna težina)

Datum rođenja: 30.6.1981.
Karijera: Sport
Visina: 192 cm
Težina: 98 kg
Koliko je Rade Mijatović težak i visok?

Rade Mijatović visina i težina?

Rade Mijatović je visok: 192 cm
Rade Mijatović je težak: 98 kg
Rade Mijatović BMI iznosi: 26.6(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 22.5.1987.
Karijera: Sport
Visina: 174 cm
Težina: 67 kg
Koliko je Romana Župan teška i visoka?

Romana Župan visina i težina?

Romana Župan je visoka: 174 cm
Romana Župan je teška: 67 kg
Romana Župan BMI iznosi: 22.1(normalna težina)

Datum rođenja: 12.11.1979.
Karijera: Sport
Visina: 197 cm
Težina: 98 kg
Koliko je Renato Sulić težak i visok?

Renato Sulić visina i težina?

Renato Sulić je visok: 197 cm
Renato Sulić je težak: 98 kg
Renato Sulić BMI iznosi: 25.3(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 6.1.1971.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 88 kg
Koliko je Rob Valicevic težak i visok?

Rob Valicevic visina i težina?

Rob Valicevic je visok: 185 cm
Rob Valicevic je težak: 88 kg
Rob Valicevic BMI iznosi: 25.7(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 19.5.1944.
Karijera: Sport
Visina: 188 cm
Težina: 91 kg
Koliko je Ronald Lopatni težak i visok?

Ronald Lopatni visina i težina?

Ronald Lopatni je visok: 188 cm
Ronald Lopatni je težak: 91 kg
Ronald Lopatni BMI iznosi: 25.7(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 12.1.1969.
Karijera: Sport
Visina: 182 cm
Težina: 77 kg
Koliko je Robert Prosinečki težak i visok?

Robert Prosinečki visina i težina?

Robert Prosinečki je visok: 182 cm
Robert Prosinečki je težak: 77 kg
Robert Prosinečki BMI iznosi: 23.2(normalna težina)

Datum rođenja: 24.11.1948.
Karijera: Sport
Visina: 203 cm
Težina: 99 kg
Koliko je Rudy Tomjanovich težak i visok?

Rudy Tomjanovich visina i težina?

Rudy Tomjanovich je visok: 203 cm
Rudy Tomjanovich je težak: 99 kg
Rudy Tomjanovich BMI iznosi: 24(normalna težina)

Datum rođenja: 10.9.1934.
Karijera: Sport
Visina: 182 cm
Težina: 89 kg
Koliko je Roger Maris težak i visok?

Roger Maris visina i težina?

Roger Maris je visok: 182 cm
Roger Maris je težak: 89 kg
Roger Maris BMI iznosi: 26.9(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 26.10.1968.
Karijera: Sport
Visina: 180 cm
Težina: 77 kg
Koliko je Robert Jarni težak i visok?

Robert Jarni visina i težina?

Robert Jarni je visok: 180 cm
Robert Jarni je težak: 77 kg
Robert Jarni BMI iznosi: 23.8(normalna težina)

Datum rođenja: 28.8.1957.
Karijera: Glumac
Visina: 193 cm
Težina: 87 kg
Koliko je Rick Rossovich težak i visok?

Rick Rossovich visina i težina?

Rick Rossovich je visok: 193 cm
Rick Rossovich je težak: 87 kg
Rick Rossovich BMI iznosi: 23.4(normalna težina)

Datum rođenja: 7.10.1978.
Karijera: Sport
Visina: 178 cm
Težina: 65 kg
Koliko je Rhonda Rajsich teška i visoka?

Rhonda Rajsich visina i težina?

Rhonda Rajsich je visoka: 178 cm
Rhonda Rajsich je teška: 65 kg
Rhonda Rajsich BMI iznosi: 20.5(normalna težina)

Datum rođenja: 2.8.1965.
Karijera: Sport
Visina: 180 cm
Težina: 75 kg
Koliko je Refik Šabanadžović težak i visok?

Refik Šabanadžović visina i težina?

Refik Šabanadžović je visok: 180 cm
Refik Šabanadžović je težak: 75 kg
Refik Šabanadžović BMI iznosi: 23.1(normalna težina)

Datum rođenja: 5.11.1938.
Karijera: Sport
Visina: 196 cm
Težina: 94 kg
Koliko je Radivoj Korać težak i visok?

Radivoj Korać visina i težina?

Radivoj Korać je visok: 196 cm
Radivoj Korać je težak: 94 kg
Radivoj Korać BMI iznosi: 24.5(normalna težina)

Datum rođenja: 6.4.1974.
Karijera: Sport
Visina: 182 cm
Težina: 76 kg
Koliko je Robert Kovač težak i visok?

Robert Kovač visina i težina?

Robert Kovač je visok: 182 cm
Robert Kovač je težak: 76 kg
Robert Kovač BMI iznosi: 22.9(normalna težina)

Datum rođenja: 6.5.1979.
Karijera: Sport
Visina: 213 cm
Težina: 112 kg
Koliko je Ratko Varda težak i visok?

Ratko Varda visina i težina?

Ratko Varda je visok: 213 cm
Ratko Varda je težak: 112 kg
Ratko Varda BMI iznosi: 24.7(normalna težina)

Datum rođenja: 16.6.1986.
Karijera: Sport
Visina: 217 cm
Težina: 104 kg
Koliko je Robert Rothbart težak i visok?

Robert Rothbart visina i težina?

Robert Rothbart je visok: 217 cm
Robert Rothbart je težak: 104 kg
Robert Rothbart BMI iznosi: 22.1(normalna težina)

Datum rođenja: 26.9.1965.
Karijera: Sport
Visina: 206 cm
Težina: 125 kg
Koliko je Radisav Ćurčić težak i visok?

Radisav Ćurčić visina i težina?

Radisav Ćurčić je visok: 206 cm
Radisav Ćurčić je težak: 125 kg
Radisav Ćurčić BMI iznosi: 29.5(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 8.12.1980.
Karijera: Sport
Visina: 208 cm
Težina: 104 kg
Koliko je Raško Katić težak i visok?

Raško Katić visina i težina?

Raško Katić je visok: 208 cm
Raško Katić je težak: 104 kg
Raško Katić BMI iznosi: 24(normalna težina)

Datum rođenja: 2.3.1972.
Karijera: Glumac
Visina: 172 cm
Težina: 73 kg
Koliko je Rene Bitorajac težak i visok?

Rene Bitorajac visina i težina?

Rene Bitorajac je visok: 172 cm
Rene Bitorajac je težak: 73 kg
Rene Bitorajac BMI iznosi: 24.7(normalna težina)

Datum rođenja: 25.11.1953.
Karijera: Muzika
Visina: 185 cm
Težina: 85 kg
Koliko je Radoje Jorović težak i visok?

Radoje Jorović visina i težina?

Radoje Jorović je visok: 185 cm
Radoje Jorović je težak: 85 kg
Radoje Jorović BMI iznosi: 24.8(normalna težina)

Datum rođenja: 6.5.1979.
Karijera: Tv
Visina: 172 cm
Težina: 53 kg
Koliko je Renata Sopek teška i visoka?

Renata Sopek visina i težina?

Renata Sopek je visoka: 172 cm
Renata Sopek je teška: 53 kg
Renata Sopek BMI iznosi: 17.9(pothranjenost)

Datum rođenja: 9.4.1975.
Karijera: Muzika
Visina: 183 cm
Težina: 75 kg
Koliko je Romana Panić teška i visoka?

Romana Panić visina i težina?

Romana Panić je visoka: 183 cm
Romana Panić je teška: 75 kg
Romana Panić BMI iznosi: 22.4(normalna težina)

Datum rođenja: 08.03.1989.
Karijera: Sport
Visina: 193 cm
Težina: 88 kg
Koliko je Radosav Petrović težak i visok?

Radosav Petrović visina i težina?

Radosav Petrović je visok: 193 cm
Radosav Petrović je težak: 88 kg
Radosav Petrović BMI iznosi: 23.6(normalna težina)

Datum rođenja: 05.12.1984.
Karijera: Sport
Visina: 196 cm
Težina: 83 kg
Koliko je Roko Ukić težak i visok?

Roko Ukić visina i težina?

Roko Ukić je visok: 196 cm
Roko Ukić je težak: 83 kg
Roko Ukić BMI iznosi: 21.6(normalna težina)

Datum rođenja: 29.01.1985.
Karijera: Sport
Visina: 188 cm
Težina: 94 kg
Koliko je Rađen Nikola težak i visok?

Rađen Nikola visina i težina?

Rađen Nikola je visok: 188 cm
Rađen Nikola je težak: 94 kg
Rađen Nikola BMI iznosi: 26.6(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 25.08.1985.
Karijera: Muzika
Visina: 173 cm
Težina: 55 kg
Koliko je Radmila Manojlović teška i visoka?

Radmila Manojlović visina i težina?

Radmila Manojlović je visoka: 173 cm
Radmila Manojlović je teška: 55 kg
Radmila Manojlović BMI iznosi: 18.4(pothranjenost)
Unesi svoju težinu i visinu ispod

Slažem se sa pravilima korištenja.